Проект національно-патріотичного виховання "Отаманша"
Статус
Припинено участь
Проєкт подано
08 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
01 травня 2024 - 30 вересня 2024
Номер проєкту
20240130-4647
Бюджет
708600 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність).
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
1. Формування громадянської ідентичності: Сприяння розумінню та усвідомленню учасниками своєї громадянської приналежності та активної ролі в розвитку суспільства. 2. Підтримка національних цінностей: Заохочення учасників проєкт віддавати перевагу та підтримувати та розвивати національні цінності, такі як самобутність, воля, соборність і гідність. 3. Активізація громадянської участі: Залучення жінок до активної участі у громадському житті, громадянських ініціативах та патріотичних заходах. 4. Просвіта: Забезпечення інформаційної та освітньої підтримки для учасників проєкт з метою розширення їхнього розуміння і цінування важливості національних цінностей. 5. Зміцнення патріотичного виховання: Створення умов для формування патріотичних переконань, підтримка гордості за свою країну та визначення власного внеску у національний розвиток. 6. Розвиток навичок і компетенцій: Надання учасникам практичних навичок та знань, спрямованих на активну участь у житті громади та забезпечення безпеки та допомоги під час війни.
Актуальність програми
Проєкт "Отаманша" стає особливо актуальним у період війни, сприяючи формуванню патріотичного виховання та громадянської ідентичності серед жінок та дівчат. Проєкт бере на себе завдання зміцнення духу нації та підтримки єдності, в час коли країна стикається з зовнішніми загрозами. Цикл тренінгів з надання домедичної допомоги набуває особливого значення в умовах військових дій, сприяючи підготовці учасниць до надання допомоги в умовах війни. Проєкт слугуватиме платформою для моральної підтримки жінок, членів їхніх сімей та власної громади, сприяючи активній участі у важливих національних питаннях. Тренінги та вишколи допоможуть учасницям розвивати навички та готовність до різних сценаріїв, що особливо важливо в умовах неспокою та кризового стану. Проєкт відіграватиме ключову роль у патріотичній освіті та вихованні, розширюючи розуміння учасниць про історію, культуру та цінності своєї країни. Поширення участі жінок в громадських заходах та ініціативах сприятиме позитивним змінам в суспільстві під час війни. Усі ці аспекти дозволяють проєкт стати важливим інструментом для зміцнення суспільства та підтримки жінок у важкі часи, а також сприяють формуванню стійкого та об'єднаного громадянського суспільства.
Очікувані результати
Короткострокові
Збільшення свідомості: Значне підвищення рівня свідомості учасниць щодо важливості національних цінностей та громадянської ідентичності. Активна участь: Залучення значної кількості жінок до участі в тренінгах, навчальних заходах та таборах. Формування навичок: Набуття учасницями практичних навичок з надання домедичної допомоги та інших компетенцій, корисних в умовах військових дій. Підтримка громадської ініціативи: Активна участь учасниць у громадських ініціативах та заходах національного значення.
Показати повний опис
Довгострокові
Сильна громадянська ідентичність: Збереження та поглиблення громадянської ідентичності учасниць, яка базується на національних цінностях. Зміцнення громадянського суспільства: Залучення жінок до активної участі в громадських організаціях та ініціативах, що сприяє побудові сильного суспільства. Навички для кризових ситуацій: Засвоєння учасницями навичок, які можуть бути важливими в умовах кризових ситуацій, таких як війна чи екстремальні обставини. Посилення патріотичних цінностей: Збереження та передача поколінням патріотичних цінностей та гордості за свою країну. Мережевий ефект: Створення мережі підтримки та співпраці між учасницями, що може залишитися активною й надалі.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Учасниці проєкту: 1000 жінок, які взяли участь у тренінгах, таборах та інших заходах. Здобуті навички: 1000 учасниць, які успішно освоїли практичні навички надання домедичної допомоги та інших компетенцій.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Зміни в усвідомленні: 90% жінок, акцентують увагу, що після тренінгів та заходів, вони мають більш патріотичні погляди. Активність учасниць: 70% учасниць, мають намір і в подальшому приймати участь у громадських та патріотичних заходах після завершення проекту. Взаємодія та співпраця: створено 1 міжвідомчу групу для співпраці між учасницями проекту, а також їхньої взаємодії з іншими громадськими структурами.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Освітня програма "Громадянська ідентичність":**
Всього учасників (з них жінок)
1000 (1000) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
200 (200) осіб
Захід
Тренінги з домедичної допомоги
Всього учасників (з них жінок)
1000 (1000) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
200 (200) осіб
Захід
Патріотичні ініціативи Отаманша
Всього учасників (з них жінок)
1000 (1000) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
200 (200) осіб
Захід
Спільнота "Отаманша "
Всього учасників (з них жінок)
600 (600) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (40) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (150) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
1000 жінок, дівчат та сільських дівчат Житомирської, Київської, Львівської, Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької, Рівненської областей
План реалізації програми
Етапи реалізації
Укладення Меморандумів та Партнерських Угод
Завдання
Заключення меморандумів з партнерськими організаціями для втілення проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
На сьогодні,організація в рамках жіночого консорціумцу,працює з 132 жіночим об'єднанням. В рамках проєкту плановано залучити не менше 7 регіональних організацій
Строк реалізації етапу
01 травня 2024 — 20 травня 2024
Відповідальний виконавець
Матвієнко Н.І.
Етапи реалізації
Втілення Освітньої Програми
Завдання
Визначити ключові теми та напрямки програми. Створити структуровану та сплановану програму. Провести програму
Опис заходів для здійснення етапу
Розробити концепції та плани реалізації проектів, таких як спікер клуби, тренінги, круглі столи, благодійні акції тощо. Залучити учасників до активної участі та підтримки Провести 2 тематичні заходи в кожній спільноті відібраних громад.
Строк реалізації етапу
20 травня 2024 — 31 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Єфіменко Д.О.
Етапи реалізації
Організація Патріотичних Проектів
Завдання
Створити та реалізувати проекти, спрямовані на підтримку національної єдності та патріотичного виховання.
Опис заходів для здійснення етапу
Організація та проведення патріотичних проектів, таких як тренінги, круглі столи спікер клуби, тренінги з домедичної підготовки,тощо. Кожен проект відзначається своєю унікальністю та спрямованістю на певні аспекти патріотичного виховання.
Строк реалізації етапу
20 травня 2024 — 31 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Єфіменко Д.О.
Етапи реалізації
Моніторинг, Оцінка та Звітування
Завдання
Проведення систематичного моніторингу процесів та результатів реалізації проекту. Оцінка відповідності досягнутого результату поставленим цілям. Звітування за проєктом.
Опис заходів для здійснення етапу
Розробити детальну систему моніторингу, включаючи ключові показники продуктивності та метрики ефективності для кожного етапу проекту. Проведення систематичного аналізу даних щодо участі, взаємодії та виконання завдань учасниць, а також результатів патріотичних проектів та інших заходів. Визначення ступеня участі та задіяння учасників у проектах, їх внесків та впливу на реалізацію заходів. Виявлення досягнень та визначення проблем або викликів, які продемонстровані під час реалізації проекту. Підготовка звітів, які склали огляд досягнень, виявлені проблеми та рекомендації для подальших дій.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2024 — 30 вересня 2024
Відповідальний виконавець
Куракін П.А.
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

1. Соціальні Мережі:

  - Активне використання популярних соціальних мереж для публікації коротких новин, фото- та відеоматеріалів.


2. Співпраця із ЗМІ:

  - Підготовка та розсилка прес-релізів до місцевих ЗМІ.

  - Співпраця із журналістами для публікації матеріалів про програму або події.


3.Організація Громадських Заходів та Форумів:

  - Проведення громадських заходів, де представники проекту можуть презентувати результати та відповідати на запитання громадськості.


4.Партнерська Співпраця:

  - Взаємодія з партнерами для спільного інформування громадськості.

  - Залучення партнерів до розповсюдження інформації та підтримки проекту.

  

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Інтеграція в Систему Освіти: - Розроблені методичні матеріали та освітні програми можуть бути інтегровані в шкільні курси з громадянської освіти. - Співпраця з місцевими освітніми установами для подальшої імплементації здобутих знань. Створення Постійних Патріотичних Центрів. Масштабування Програми: Збільшення географічного охоплення та кількість учасників. Розширення тематичних напрямків та модулів програми.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux