Формування національно-патріотичної свідомості молоді засобами рухової активності
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
09 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
15 квітня 2024 - 05 грудня 2024
Номер проєкту
20240209-5290
Бюджет
706189 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність).
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Формування національно-патріотичної свідомості молоді шляхом розширення доступу до інформації та використання інтерактивних засобів рухової активності
Актуальність програми
Проєкт формування національно-патріотичної свідомості молоді засобами рухової активності спрямований на вироблення в молоді ціннісних орієнтацій, патріотичних почуттів та підтримки національної ідентичності. Здебільшого йдеться про збереження культурної спадщини, розвиток фізичного та психологічного здоров’я, виховання громадянської свідомості, а також укріплення національної єдності сучасної української молоді. Засоби рухової активності відіграють важливу роль у збереженні і популяризації традицій, обрядів і культурних цінностей. Вони допомагають молоді поглибити своє розуміння національної культури та збагатити досвід. Рухова активність сприяє підтримці фізичного, ментального та психологічного здоров’я і підвищує рівень енергії. Регулярні тренування та вправи, пов’язані з національно-патріотичними елементами, такими як фізкультурно-оздоровчі заходи, народні танці або спортивні і рухливі ігри сприяють розвитку гнучкості, координації, витривалості, сили. Залучення молоді до різних заходів та національно орієнтованих подій сприяє вихованню громадянської свідомості. Це розвиває в них відчуття відповідальності за свою країну, розуміння важливості участі в громадському житті та допомагає створити свідоме громадянство. Проєкт, що сприяє формуванню національно-патріотичної свідомості молоді, допомагає зміцнювати єдність українського народу. Він об’єднує молодих людей навколо спільних цілей, цінностей та ідей, що створює сприятливу основу для розвитку країни та вирішення її проблем
Очікувані результати
Короткострокові
Для отримання короткострокових результатів за проєктом у межах реалізації планових показників, орієнтир триматимемо на такі результати: 1. Залучення більшої кількості людей до активних фізичних вправ, сприяючи поліпшенню здоров’я нації. 2. Підвищення інтересу до вивчення та збереження національної культури та історії через елементи рухової активності. 3. Створення сприятливого середовища для емоційного зв’язку зі своєю країною та розвитку почуття національної гордості. 4. Закріплення цінностей національної ідентичності через спільну фізичну активність та спілкування. 5. Підвищення свідомості громадськості про національні символи і традиції шляхом їх використання у рухових активностях. 6. Посилення почуття відповідальності і громадської свідомості щодо розвитку та захисту своєї країни. Короткостроковий результат полягає в зміцненні національно-патріотичної свідомості молоді засобами рухової активності які ефективно формують цінності: патріотизм, звичка до здорового способу життя, інтерес та почуття належності до своєї країни
Показати повний опис
Довгострокові
Довгострокові результати проєкту «Формування національно-патріотичної свідомості засобами рухової активності» можуть бути наступними: 1. Підвищення рівня свідомості. 2. Розвиток фізичних навичок та вмінь. 3. Зміцнення командного духу. 4. Патріотичне виховання. 5. Соціальна згуртованість. 6. Майбутнє покоління. Проєкт сприяє підвищенню рівня національно-патріотичної свідомості серед учасників. Вони засвоюють ідеї патріотизму, розуміють значення своєї країни і виховуються з почуттям гордості. Залучення до рухової активності сприяє розвитку фізичних здібностей учасників. Це може включати поліпшення фізичної витривалості, розвиток координації та підвищення загального рівня здоров’я. Рухова активність у форматі групових занять сприяє формуванню командного духу. Учасники навчаються співпрацювати, взаємодіяти та підтримувати один одного, що важливо для успішного досягнення результатів. Проєкт надає можливість учасникам зануритися у культуру своєї країни, вивчати історію, традиції та цінності. Це сприяє формуванню почуття належності до власної нації та розумінню важливості розвитку нації. За допомогою проєкту можна об’єднати учасників різних соціальних груп населення, осіб з особливими освітніми потребами створюючи спільний простір для спілкування та співпраці. Це сприяє формуванню соціальної згуртованості, підтримці та зміцненню внутрішньої єдності у суспільстві. Через формування національно-патріотичної свідомості серед молоді, проєкт впливає на майбутнє покоління. Виховання патріотичних цінностей у молоді сприяє створенню сильного і патріотичного суспільства в майбутньому. Ці результати мають позитивний і довготривалий вплив на учасників та суспільство в цілому, сприяючи розвитку національної ідентичності.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Організовано та проведено: 9 тематичних заходів (залучено 22 000 учасників з усієї України), розроблена освітня програма підвищення кваліфікації (1 програма), проведено заходи з підвищення кваліфікації за створеною освітньою програмою (серія тренінгів, 5 000 учасників із числа педагогічних працівників), розроблено чат-бот (1 одиниця), розроблено 9 гугл форм для реєстрації на планові заходи
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Якісні показники проєкту можуть включати: 1. Збільшення зацікавленості молоді у вивченні історії та культури своєї країни. 2. Підвищення рівня патріотичної свідомості серед молоді, включаючи розуміння цінностей та символів національної ідентичності. 3. Залучення більшої кількості молодих людей до рухових активностей, пов’язаних із національно-патріотичною тематикою. 4. Розвиток співпраці з іншими організаціями та установами, що сприяють формуванню національно-патріотичної свідомості. 5. Підвищення усвідомлення молоддю власної ролі в розвитку та підтримці своєї країни. 6. Поширення інформації про патріотичні події, проєкти та ініціативи серед молоді. 7. Запровадження нових технологій та інновацій для взаємодії з молоддю та підтримки процесу формування національно-патріотичної свідомості. 8. Оцінка та аналіз ефективності проєкту шляхом збору даних про зміни у свідомості та діяльності сучасної молоді.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Національно-патріотичний спортивний фестиваль: «Молодь у русі: активізація національно-патріотичної свідомості»
Всього учасників (з них жінок)
5000 (1200) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
80 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
1000 (200) осіб
Захід
Тренінг «Рухайся, відчувай, плануй: формування національно-патріотичної свідомості молоді»
Всього учасників (з них жінок)
2900 (1000) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
50 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
800 (80) осіб
Захід
Змагання, де учасники виконують різні фізичні вправи і завдання для підтримки патріотичних цінностей «Патріотичний рух»
Всього учасників (з них жінок)
3600 (2000) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
100 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
800 (200) осіб
Захід
Патріотична аеробіка «Рух за Україну»
Всього учасників (з них жінок)
5200 (2500) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
230 (60) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2300 (260) осіб
Захід
Сесії фізичної активності, в яких об’єднуються елементи тренувань та знайомства з історією та культурою «Рух запалу: формування національно-патріотичної свідомості у молоді»
Всього учасників (з них жінок)
1400 (400) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
300 (100) осіб
Захід
Фізкультурно-оздоровчий захід, спрямований на підвищення фізичної активності та популяризацію здорового способу життя «Від руху до патріотизму: засоби рухової активності для національно-патріотичної свідомості молоді»
Всього учасників (з них жінок)
1100 (400) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
55 (25) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
200 (68) осіб
Захід
Фітнес-заходи та майстер-класи, спрямовані на підтримку здоров’я та виховання патріотичного духу «Героїчна спортивна олімпіада: сила, дух, боротьба»
Всього учасників (з них жінок)
1300 (300) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
35 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
200 (45) осіб
Захід
Фізкультурно-оздоровчий захід національно-патріотичного спрямування «Патріотична танцювальна битва: слово та рух»
Всього учасників (з них жінок)
1020 (220) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
69 (42) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
200 (130) осіб
Захід
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за освітньою програмою «Формування національно-патріотичної свідомості молоді засобами рухової активності»
Всього учасників (з них жінок)
480 (140) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
35 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
30 (20) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Здобувачі освіти закладів ЗСО, ПО, ПТО, ЗВО, науково-педагогічні та педагогічні працівники
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Налагодження комунікації з виконавцями проекту. Створення договорів. Підписання договорів з усіма надавачами послуг, закупівля необхідного обладнання, розробка інформаційних матеріалів.
Опис заходів для здійснення етапу
Створення комунікаційної телеграм групи. Підготовка договорів з усіма надавачами послуг. Закупівля необхідного обладнання. Розробка інформаційних матеріалів.
Строк реалізації етапу
18 квітня 2024 — 31 травня 2024
Відповідальний виконавець
Малечко Т. А., менеджер з інформаційної підтримки, к.пед.н., доцент
Етапи реалізації
Реалізація проєкту
Завдання
Здійснення активностей відповідно до плану проєкту. Проведення тренінгів, заходів, фестивалів, майстер-класів, семінарів з підвищення кваліфікації.
Опис заходів для здійснення етапу
1) Національно-патріотичний спортивний фестиваль: «Молодь у русі: активізація національно-патріотичної свідомості». 2) Тренінг «Рухайся, відчувай, плануй: формування національно-патріотичної свідомості молоді». 3) Змагання, де учасники виконують різні фізичні вправи і завдання для підтримки патріотичних цінностей «Патріотичний рух». 4) Патріотична аеробіка «Рух за Україну». 5) Сесії фізичної активності, в яких об’єднуються елементи тренувань та знайомства з історією та культурою «Рух запалу: формування національно-патріотичної свідомості у молоді». 6) Фізкультурно-оздоровчий захід, спрямований на підвищення фізичної активності та популяризацію здорового способу життя «Від руху до патріотизму: засоби рухової активності для національно-патріотичної свідомості молоді» 7) Фітнес-заходи та майстер-класи, спрямовані на підтримку здоров’я та виховання патріотичного духу «Героїчна спортивна олімпіада: сила, дух, боротьба» 8) Фізкультурно-оздоровчий захід національно-патріотичного спрямування «Патріотична танцювальна битва: слово та рух» 9) Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за освітньою програмою «Формування національно-патріотичної свідомості молоді засобами рухової активності»
Строк реалізації етапу
01 червня 2024 — 31 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Коломоєць Г.А., координатор проєкту, к.пед.н., старший дослідник
Етапи реалізації
Етап завершення проєкту
Завдання
1. висвітлення результатів та діяльності проекту 2. звітування за результатами проєктної заявки
Опис заходів для здійснення етапу
Здійснення всіх необхідних дій з висвітлення та звітування за результатами проєктної заявки
Строк реалізації етапу
01 листопада 2024 — 05 грудня 2024
Відповідальний виконавець
Шарова Т.М., менеджер проєкту, д.філ.н., професор
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Інформування громадськості про проєкт «Формування національно-патріотичної свідомості молоді засобами рухової активності» може відбуватися за допомогою різноманітних каналів та способів комунікації:

 

Офіційний сайт ГО «Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак»

 https://spartak.org.ua/ – (статті за результатами проведених заходів, анонси до заходів, промоція проєкту, періодичність 1 стаття на тиждень).

 Офіційний сайт ГО «Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна та громадська ідентичність» https://ukrnationalidentity.com – (статті за результатами проведених заходів, анонси до заходів, промоція проєкту, періодичність 1 стаття на тиждень).

 

Офіційний сайт (Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти) https://imzo.gov.ua/ – постійно упродовж реалізації проєкту (анонси до заходів, промоція проєкту, статті за результатами проведених заходів 1 стаття на тиждень).

 Група у соціальній мережі Fаcebook (Інститут модернізації змісту освіти МОН) https://www.facebook.com/imzo.gov.ua?locale=uk_UA – постійно упродовж реалізації проєкту (статті за результатами проведених заходів, анонси до заходів).

 

Соціальні мережі (Instagram, Facebook) Онлайн-платформи.

Прес-релізи та статті. Презентації проєкту.

Участь у громадських заходах.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
1. Інтеграція в освітні програми. 2. Створення спільнот та мереж. 3.Розширення територіальної дії. 4. Участь у спортивних змаганнях. 5.Формування партнерств. 6. Організація тематичних фестивалів. Перспективи подальшого використання результатів проєкту Формування національно-патріотичної свідомості молоді засобами рухової активності» можуть бути різноманітними. Здебільшого це включення розроблених методичних матеріалів та успіхів проєкту в шкільні та вищі навчальні програми для поширення патріотичних цінностей та рухової активності серед молоді; формування громадських та спортивних спільнот, які будуть продовжувати спільні заходи та ініціативи після завершення проєкту. Важливою складовою для подальшого використання результатів виконання проєкту є розгортання подібних ініціатив в інших містах, регіонах чи країнах для поширення позитивного впливу на молодь та громадян. Не менш дієвим механізмом є залучення учасників проєкту до участі у регіональних чи національних спортивних змаганнях, підтримуючи їхню подальшу рухову активність та патріотичний дух. Позитивною буде практика розвитку партнерств з організаціями, компаніями та урядовими структурами для спільної реалізації подібних проєктів або розширення їхнього впливу, а також створення та проведення тематичних фестивалів, присвячених спортивній активності та патріотизму, які можуть стати традиційними.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux