Збереження та розвиток кадрового резерву для енергетичної галузі України шляхом патріотичного виховання
Статус
Припинено участь
Проєкт подано
02 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
08 квітня 2024 - 08 жовтня 2024
Номер проєкту
20240202-4866
Бюджет
710000 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Підвищення рівня національно-патріотичного духу серед випускників шкіл, студентів та молодих фахівців технічних спеціальностей енергетичної галузі, заохочення їх до продовження кар’єри в Україні, зокрема на підприємствах критичної інфраструктури енергетичної галузі, а також розширення професійного кругозору та зміцнення національної свідомості майбутніх енергетиків.
Актуальність програми
У сучасних умовах воєнного стану та глобальних геополітичних викликів, критично важливим стає питання розвитку професіоналізму з національно-патріотичним ухилом. Повномасштабний конфлікт породжує серйозну невизначеність серед молоді щодо вибору професійного шляху, відчуття перспективи власного кар'єрного зростання та ролі відібраної спеціальності в постконфліктний період. Це може викликати демотивацію, особливо на фоні інформаційних викликів та поширення дезінформації з боку країни-агресора. Конкуренція за талановиту молодь з технічним бекграундом в міжнародному масштабі ще більше підсилює цю проблематику. Важливість усвідомлення відповідальності та відданості роботі на об'єктах критичної інфраструктури є вирішальною. Це підкреслюється героїчною поведінкою працівників Запорізької АЕС, які, перебуваючи під значним тиском, продовжували безпечну роботу станції. Їхні самовідданість та віра у звільнення та повернення до нормального життя і роботи є взірцем патріотизму та професійної відданості. Така ситуація вимагає цілеспрямованої відповіді у вигляді підготовки молодих спеціалістів, які відчуватимуть високу ступінь відповідальності за свою країну та її майбутнє. Реалізація цього проекту спрямована на вирішення завдань з формування професійних та патріотичних цінностей, адаптації до швидкозмінних умов і підготовки до ключової ролі в енергетичній безпеці України. Тому реалізація даного проекту передбачає вирішення низки завдань
Очікувані результати
Короткострокові
Короткострокові результати включають збільшення знань про енергетичну безпеку та підготовку до роботи на об'єктах критичної інфраструктури: 1. Розширення патріотичного світогляду серед молодих фахівців. 2. Підвищення рівня самоідентифікації себе як генетичного українця молодими спеціалістами. 3. Усвідомлення учасниками повною мірою обраної професії, якій притаманні високий рівень відповідальності та самовідданості.
Показати повний опис
Довгострокові
Довгострокові результати спрямовані на створення сталого кадрового резерву в галузі енергетики з високим рівнем фахової підготовки та готовності до інновацій: 1. Збільшення кількості випускників, які збираються працювати на підприємствах критичної інфраструктури енергетичної галузі України. 2. Професійна прихильність до важливості розвитку енергетичної галузі України. 3. Створення нових ініціатив (студентських патріотичних гуртків, клубів, організацій тощо) учасниками проекту.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Перед початком проекту планується здійснити опитування учасників, завдяки яким ми матимемо вхідні релевантні значення і розуміння глибини проблематики, а також подальшу здатність здійснити відповідне коригування (за потреби) проєкту. Таким опитуванням ми прагнемо визначити рівень довіри студентів до держави, різних джерел інформування, у тому числі до компаній, в яких вони потенційно будуть працювати, а також їхнє бажання лишатись в країні та будувати професійну кар’єру в межах України. Наше припущення є таким, що вхідні дані продемонструють низькі показники, які ми маємо на меті змінити на потенційну динаміку у відсотковому відношенні орієнтовно до 40% у короткостроковій перспективі та на 70% у довгостроковій.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Зміцнення професійної ідентичності, зростання критичного мислення та оцінка впливу на соціальну згуртованість.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Організація і проведення серії семінарів-тренінгів для студентів технічних спеціальностей з участю ветеранів АЕС та видатних учених.
Всього учасників (з них жінок)
500 (200) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
25 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
50 (15) осіб
Захід
Розроблення інформаційних буклетів та брошур, що висвітлюють важливість технічних спеціальностей для державотворення та захисту країни.
Всього учасників (з них жінок)
2000 (900) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
100 (50) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
100 (50) осіб
Захід
Створення й розповсюдження коротких відеороликів для соціальних мереж з історіями успіху фахівців, які обрали кар'єру в Україні.
Всього учасників (з них жінок)
10000 (5000) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2000 (1000) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
- школярі випускних класів; - студенти профільних провідних ЗВО за технічними спеціальностями: ● гідротехнік (Інженер-гідротехнік); ● гідравлік (Інженер-гідравлік); ● електрик (Інженер-електрик); ● енергетик (Інженер-енергетик); ● інженер з охорони праці і техніки безпеки; ● інженер КВПіА (Інженер контрольно-вимірювальних приладів і автоматики); ● інженер нафтогазової справи; ● оператор котельні; ● та інші. - молоді викладачі профільних технічних спеціальностей ЗВО; - адміністрація профільних технічних факультетів ЗВО.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Організація ресурсів і формування команди
Опис заходів для здійснення етапу
Залучення відповідальних осіб, забезпечення необхідним обладнанням та матеріалами, створення комунікаційного плану
Строк реалізації етапу
08 квітня 2024 — 08 травня 2024
Відповідальний виконавець
Маргарита Раєць (Керівник проєкту)
Етапи реалізації
Розробка й затвердження навчальних матеріалів
Завдання
Створення навчальних матеріалів
Опис заходів для здійснення етапу
Розробка курсів, тренінгів, семінарів. Підготовка інформаційних буклетів і брошур
Строк реалізації етапу
08 травня 2024 — 08 липня 2024
Відповідальний виконавець
Ганна Шепель (Навчальний координатор)
Етапи реалізації
Просування та залучення
Завдання
Залучення учасників та промоція проекту
Опис заходів для здійснення етапу
Рекламні кампанії, вебінари, інформаційні сесії у навчальних закладах
Строк реалізації етапу
09 липня 2024 — 09 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Рената Яресько (експерт з комунікацій та просування)
Етапи реалізації
Реалізація навчальної програми
Завдання
Проведення навчальних заходів
Опис заходів для здійснення етапу
Організація і проведення тренінгів, семінарів, практичних занять
Строк реалізації етапу
01 вересня 2024 — 01 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Маргарита Раєць (керівник проєкту), Рената Яресько (експерт з комунікацій)
Етапи реалізації
Моніторинг та фідбек
Завдання
Оцінка ефективності програми
Опис заходів для здійснення етапу
Збір зворотного зв'язку від учасників, аналіз результатів, внесення корективів
Строк реалізації етапу
08 квітня 2024 — 08 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Катерина Савченко (Аналітик, радник директора)
Етапи реалізації
Підсумковий звіт і оцінка
Завдання
Підготовка підсумкового звіту та оцінка досягнень
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка детального звіту про результати проекту, оцінка відносно поставлених цілей проекту
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2024 — 08 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Маргарита Раєць (Керівник проєкту)
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Протягом періоду виконання проєкту "Підвищення рівня національно-патріотичного духу серед молоді у сфері енергетики", який триватиме з 8 квітня по 8 жовтня 2024 року, планується наступна комунікаційна стратегія:

а)Онлайн платформи WiN Ukraine: • Офіційний веб-сайт: Оновлення в режимі реального часу та регулярні публікації статей про прогрес і досягнення проєкту.
 • Facebook: Щотижневі пости з фото та відеоматеріалами з заходів, інтерв'ю з учасниками та партнерами.
 • Instagram: Щоденні stories і пости для привернення уваги молодіжної аудиторії, використання hashtags для збільшення охоплення.
 • LinkedIn: Розміщення професійно орієнтованих статей та звітів про розвиток проєкту.

б)Офіційні інформаційні ресурси вищих навчальних закладів (ЗВО): • Розміщення інформації про заходи проєкту на інформаційних дошках та веб-сайтах вибраних ЗВО.
 • Організація онлайн вебінарів та інтерактивних сесій для студентів з експертами проєкту.

в)Соціальні мережі учасників: • Залучення учасників до поширення інформації про проєкт у їхніх особистих соціальних мережах.

г)Партнерство з НУО та іншими громадськими організаціями: • Спільні прес-релізи та інформаційні бюлетені, розповсюджені через канали зв'язку партнерів.

д)Традиційні та цифрові медіа: • Планується публікація статей та прес-релізів у провідних національних новинних виданнях.
 • Регулярне оновлення інформації про проєкт у цифрових новинних порталах та блогах, які охоплюють питання енергетики та патріотизму.
Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Співпраця з компаніями та організаціями в енергетичній галузі може забезпечити додаткове фінансування, а також можливості для стажувань та працевлаштування для випускників проєкту, дані яких буде занесено до бази. Проведення тематичних платних семінарів, воркшопів, конференцій. Налагодження програм спонсорства та менторства з представниками бізнесу, що може включати фінансову підтримку. Звернення до потенційних донорів та партнерів з проханням про фінансову підтримку.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux