"Героїчні та молоді: разом за українську громадянську ідентичність"
Статус
Припинено участь
Проєкт подано
30 січня 2024 року
Період реалізації проєкту
01 травня 2024 - 31 серпня 2024
Номер проєкту
20240107-4157
Бюджет
712500 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність).
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Спільною ініціативою ветеранської та молодіжної громадських організацій ми маємо на меті формування української громадянської ідентичності серед молоді на основі суспільно-державних (національних) цінностей: самобутність, воля, соборність, гідність.
Актуальність програми
Співпраця поколінь: Проєкт створює можливість для спільної діяльності молоді та ветеранів, що сприяє обміну досвідом, усвідомлення героїчного подвигу учасників війни та побудові діалогу між поколіннями. Збереження національної ідентичності: В умовах глобалізації та швидких змін у суспільстві збереження та відновлення національної ідентичності стає важливим завданням. Розвиток громадянської активності: Проєкт стимулює громадянську активність, зокрема заохочує участь молоді у волонтерських заходах та спільних проектах з ветеранами. Відновлення після конфліктів: Україна переживає складні події. Співпраця ветеранів із молоддю сприяє відновленню соціального злагодження та мирного співжиття. Мистецтво та культура як інструмент єднання: Залучення мистецтва та культури до проєкту дозволяє виражати національну самобутність та спільні цінності через творчість та спільні заходи. Освіта для ідентичності: Навчання та тренінги про українську історію та цінності створюють освітні засади для формування національної ідентичності. Взаєморозуміння та довіра: Співпраця між ветеранами та молоддю сприяє взаєморозумінню, відбудові довіри та підтримці між різними шарами суспільства. Сприяння громадянському суспільству: Проєкт допомагає у формуванні громадянського суспільства, в якому різні групи можуть працювати разом для досягнення спільних цілей.
Очікувані результати
Короткострокові
1. Посилення активності: - Залучення молоді та ветеранів до участі в тренінгах, лекціях та волонтерських заходах. 2. Поширення інформації: - Поширення інформації про проєкт через медійну промоцію та соціальні мережі. 3. Формування групи учасників: - Створення активної групи учасників проєкту з молоддю та ветеранами, готових до спільної роботи. 4. Проведення культурних заходів: - Організація перших культурних та мистецьких заходів для встановлення позитивного обміну між учасниками. 5. Створення освітніх матеріалів: - Розробка освітніх матеріалів та тренінгів для подальших заходів у проєкті. 6. Формування зв'язків і партнерств: - Встановлення зв'язків і партнерств з іншими громадськими організаціями, місцевими громадами та установами. 7. Залучення уваги громадськості: - Привертання уваги громадськості та місцевих ЗМІ до подій та ініціатив проєкту. 8. Підготовка до форумів та дискусій: - Планування та підготовка до проведення форумів та дискусій, що спрямовані на обговорення національної ідентичності.
Показати повний опис
Довгострокові
1. Спростування міфів та попередження стереотипів: - У подальшому вплив на громадськість та формування правильного розуміння історії, усвідомлення різноманіття та важливості національної ідентичності. 2. Активна громадянська участь: - Збільшення активної участі учасників у громадських та політичних ініціативах, спрямованих на зміцнення демократії та громадянського суспільства. 3. Формування нових лідерів: - Виявлення та розвиток лідерських якостей серед учасників, що дозволить створити покоління впливових лідерів з поглибленим розумінням національної ідентичності. 4. Соціальна інтеграція ветеранів: - Покращення соціальної інтеграції ветеранів через взаємодію та розуміння з боку молоді, що дозволить ветеранам активно відчувати підтримку громади. 5. Стійкі зміни в освітніх системах: - Інтеграція освітніх матеріалів та підходів до вивчення національної ідентичності в шкільні та університетські програми. 6. Зростання патріотизму: - Збільшення рівня патріотизму серед учасників та громадськості, що може виявитися в активній участі в національних заходах та проектах. 7. Підтримка та розширення проєктів: - Збільшення обсягу проєктів, спрямованих на зміцнення національної ідентичності, включаючи мистецькі, культурні, освітні та громадянські ініціативи. 8. Створення стійкої спільноти: - Формування стійкої спільноти, яка підтримує і розвиває національну ідентичність, надаючи опору зовнішнім викликам.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1. Участь у заходах: - Кількість учасників у тренінгах, лекціях, волонтерських та культурних заходах, які проводяться в рамках проєкту - не менше 500осіб. 2. Обсяг інформаційного охоплення: - Кількість осіб, які отримали інформацію про проєкт через різні медійні та онлайн-ресурси - 10 000осіб 3. Створення освітніх матеріалів: - Кількість розроблених освітніх матеріалів, таких як презентації, брошури, пам'ятки та навчальні посібники - 8 4. Участь ветеранів та молоді в громадських заходах: - Кількість ветеранів та молоді, які беруть участь у громадських та волонтерських проектах - 300 осіб 5. Залучення до освітніх програм: - Кількість учасників, які приєдналися до освітніх програм про національну ідентичність - 5 000 осіб 6. Рівень усвідомленості: - Опитування та анкетування для вимірювання рівня усвідомленості та розуміння національних цінностей серед учасників, не менше 200 осіб. 7. Участь у форумах та дискусіях: - Кількість учасників та проведених заходів, спрямованих на обговорення та обмін думками щодо національної ідентичності - 300 осіб. 8. Залучення до мистецьких та культурних заходів: - Кількість учасників, які беруть участь у мистецьких виставках, концертах та інших культурних заходах - 200 осіб
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1. Зміни в усвідомленні: - Оцінка змін у рівні усвідомленості учасників проєкту щодо важливості та цінностей національної ідентичності не менше 300 осіб, учасників проєкту 2. Розвиток лідерських якостей: - Виявлення та визначення розвитку лідерських навичок серед учасників, зокрема ветеранів та молоді. 3. Спільна діяльність та взаєморозуміння: - Оцінка рівня спільної діяльності та взаєморозуміння між ветеранами та молоддю в рамках проєкту, досягло 70% 4. Глибина інтеграції ветеранів: - Аналіз ступеня інтеграції ветеранів в громаду та оцінка їхнього відчуття підтримки та важливості для суспільства - 50% 5. Позитивний вплив на громадську думку: - Виявлення позитивних змін в громадській думці стосовно національної ідентичності та сприйняття ветеранів як активних членів суспільства. 6. Стійкість та довгостроковий вплив: - Оцінка стійкості впливу проєкту та його довгострокового впливу на учасників та громадськість. 7. Активізація громадянської участі: - Аналіз змін у рівні громадянської участі та активності учасників у громадському житті. 8.Позитивні зміни в самосвідомості: - Визначення позитивних змін в самосвідомості учасників та їхнього сприйняття власної ролі в утвердженні національної ідентичності.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Проєктний цикл підтримки молоді та ветеранів
Всього учасників (з них жінок)
200 (180) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
100 (100) осіб
Захід
Онлайн та офлайн освітні заходи
Всього учасників (з них жінок)
500 (400) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
100 (100) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
молодь, ветерани наступних областей: Житомирська, Київська, Дніпропетровська, Полтавська, Вінницька, Волинська, Львівська, Миколаївська, Харківська
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий етап
Завдання
Проведення досліджень для визначення потреб та очікувань учасників.
Опис заходів для здійснення етапу
Створення команди, визначення ролей та обов'язків учасників, проведення підготовчих зустрічей для визначення учасників.
Строк реалізації етапу
01 травня 2024 — 31 травня 2024
Відповідальний виконавець
Матвієнко А.Л.
Етапи реалізації
Вровадження проєкту
Завдання
Проведення циклу онлайн, офлайн та виїздних заходів.
Опис заходів для здійснення етапу
Організація стартових заходів: Проведення стартових заходів для залучення учасників та залучення уваги громадськості. Реалізація освітніх та тренінгових заходів: Проведення освітніх та тренінгових заходів для учасників проєкту. Організація культурних ініціатив: Проведення культурних подій та мистецьких ініціатив.
Строк реалізації етапу
01 червня 2024 — 31 липня 2024
Відповідальний виконавець
Куракін П.А.
Етапи реалізації
Моніторинг та оцінка
Завдання
Проведення моніторингу та збір даних про хід реалізації проєкту.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення оцінки впливу проєкту на учасників та громадськість. Коригування стратегії та плану дій на основі результатів моніторингу та оцінки.
Строк реалізації етапу
01 травня 2024 — 31 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Єфіменко Д.О.
Етапи реалізації
Завершення проєкту та поширення результатів
Завдання
Проведення звітності та поширення успішних результатів
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка детального звіту про хід та результати проєкту. Вивчення та поширення отриманих знань та найкращих практик, можливо, через конференції, публікації та інші засоби. Оцінка загальної успішності та відзначення здобутих досягнень.
Строк реалізації етапу
01 серпня 2024 — 31 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Лук'янчук В.М.
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми


1. Оновлення на онлайн-платформі:

  - Активне оновлення новин, щоб регулярно оновлювати інформацію.


2. Соціальні мережі:

  - Активна присутність у соціальних мережах, таких як Facebook, Instagram .

  - Публікації новин, фото- та відеоматеріалів, які відображають хід реалізації проєкту.


3. Електронна пошта:

  - Відправлення регулярних новинних листів або розсилок учасникам, партнерам, ЗМІ та зацікавленим сторонам.


4. Прес-релізи та ЗМІ:

  - Розробка та поширення прес-релізів для місцевих та національних ЗМІ.

  - Взаємодія з журналістами та запрошення їх на ключові заходи.


5. Культурні та громадські заходи:

  - Організація культурних заходів, що стосуються теми проєкту.

  - Залучення громадськості до участі у заходах через оголошення та презентації.


6. Інфографіка та візуалізація даних:

  - Створення інфографіки та візуалізація даних для легкого розуміння ключових результатів та статистики проєкту.


7. Громадські лекції та дискусії:

  - Проведення публічних лекцій та дискусій з експертами з питань національної ідентичності, ветеранських питань та громадянського суспільства.


8. Партнерства та альянси:

  - Укладення партнерських угод з місцевими організаціями, бізнесом та іншими громадськими ініціативами для спільного інформування громадськості.


9. Волонтерська діяльність:

  - Залучення волонтерів для активної роботи в інформаційних кампаніях та заходах.


10. Онлайн-вебінари та презентацій:

  - Проведення вебінарів та онлайн-презентацій для максимального охоплення аудиторії.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Після завершення періоду фінансової підтримки з бюджетних коштів, існує кілька перспектив для подальшого використання результатів виконання програми "Спільне крокування: Ветерани і Молодь за українську громадянську ідентичність". Нижче наведено можливі шляхи та джерела фінансування, а також план використання результатів: Можливі джерела фінансування: 1. Грантові програми: - Продовження залучення фінансової підтримки від грантових організацій, які зацікавлені в суспільних проектах. 2. Спонсорські угоди: - Пошук партнерів та компаній для спонсорських угод та корпоративного фінансування. 3. Благодійні внески: - Звертання до громадськості та партнерів із проханням про благодійні внески. 4. Партнерства з місцевими владами: - Укладення партнерських угод із місцевими владами для отримання фінансової підтримки. План використання результатів: 1. Створення постійних освітніх програм: - Розвинення та удосконалення освітніх програм для подальшого використання в інших проектах та програмах. 2. Впровадження моделі волонтерства: - Розробка та підтримка моделі волонтерства для залучення громадян до участі в подібних ініціативах. 3. Формування партнерських мереж: - Розвиток мережі партнерів та співпраця з іншими громадськими та комерційними організаціями. 4. Організація регулярних заходів: - Проведення регулярних культурних заходів та тренінгів для забезпечення постійної взаємодії та впливу на громаду. 5. Медійна кампанія та публікації: - Продовження медійної кампанії для підтримки проєкту, а також написання та публікації статей та досліджень. 6. Участь у грантах і конкурсах: - Залучення коштів через участь у грантах та конкурсах, що стосуються соціальних та культурних ініціатив. 7. Експансія в інші регіони: - Масштабування проєкту та його моделі в інші регіони для розширення впливу та залучення нової аудиторії. Ці стратегії дозволять забезпечити сталу діяльність та використання результатів проєкту після завершення фінансової підтримки з бюджетних коштів.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux