Дидактична настільно-друкована гра «Громадянська мозаїка»
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
01 травня 2024 - 01 травня 2025
Номер проєкту
20240205-4998
Бюджет
588400 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність).
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Формування інноваційного освітнього середовища шляхом гейміфікації дисципліни «Громадянська освіта» та впровадження в освітній процес закладів загальної середньої освіти матеріалів навчальної гри та інструктивних методичних матеріалів, геймплею для формування та розвитку громадянських компетентностей здобувачів закладів загальної середньої освіти, що в майбутньому дозволить їм краще розуміти та реалізовувати свободи людини й громадянина в умовах демократії, відповідально ставитися до своїх прав та обов’язків, брати активну участь у суспільно-політичних процесах, а також усвідомлено забезпечувати захист, утвердження та розвиток демократії. Формування активного та відповідального громадянина з розвиненим почуттям власної гідності, стійкою громадянською позицією, готовністю до виконання громадянських обов’язків шляхом впровадження інноваційних технологій в освітній процес закладів загальної середньої освіти.
Актуальність програми
Важливість шкільної громадянської освіти зумовлена політичними реаліями та соціальним замовленням українського суспільства, визначенням спільних для громадян демократичних цінностей і національних ідеалів, участю України в загальносвітових та європейських політичних, економічних і соціокультурних процесах. В умовах повномасштабного вторгнення рф в Україну надзвичайно важливим питанням являється модернізація й вдосконалення освітньо-виховного процесу шляхом урізноманітнення методик викладання дисципліни «Громадянська освіта». Ефективна реалізація Концепції розвитку громадянської освіти в Україні неможлива без національно-патріотичного виховання здобувачів закладів загальної середньої освіти та базується на створенні сприятливих умов для навчання здобувачів освіти, впровадження інноваційних методик навчання, що сприятимуть формуванню ключових компетентностей: соціальна та громадянська, інформаційно-медійна, соціально-комунікативна компетентності, розв’язання соціальних конфліктів, проблем, відповідальний соціальний вибір й ухвалення рішень.
Очікувані результати
Короткострокові
Короткостроковими результатами проєкту є створення, друк та апробація комплекту дидактичної настільно-друкованої гри «Громадянська мозаїка», що складається з освітньої гри «Громадянська мозаїка» та методичного посібника для практичної реалізації гейміфікації громадянської освіти. Дидактична настільно-друкована гра «Громадянська мозаїка» відповідає навчальній програмі для закладів загальної середньої освіти з дисципліни «Громадянська освіта» (інтегрований курс), 10 клас, рівень стандарту, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03 серпня 2022 року № 698. Інформування громадськості (органів місцевого самоврядування, громадських організацій, керівників закладів загальної середньої освіти) шляхом розповсюдження інформації про проєкт у засобах масової інформації. Створення пілотного майданчика для апробації матеріалів дидактичної настільно-друкованої гри «Громадянська мозаїка» шляхом співпраці із закладами загальної середньої освіти.
Показати повний опис
Довгострокові
1. Підвищення рівня громадянської компетентності та активності молоді: ● Глибоке розуміння основних принципів демократії, прав та свобод людини, толерантності та поваги до різноманіття. ● Вміння критично мислити, аналізувати інформацію. ● Готовність до активної участі в житті громади, волонтерській діяльності, проєктах з розвитку громадянського суспільства. ● Зростання рівня відповідальності за свої дії та розуміння впливу особистості на розвиток суспільства. 2. Формування навичок конструктивної комунікації та співпраці: ● Вміння вести конструктивний діалог, поважати думку інших. ● Розвиток навичок командної роботи, співпраці та координації дій для досягнення спільних цілей. 3. Посилення патріотичного виховання та національної свідомості: ● Глибоке розуміння історії та культури України, українських цінностей та традицій. ● Почуття гордості за свою країну, поваги до її символів та готовність до захисту її інтересів. ● Зростання рівня національної самосвідомості та активної участі у житті українського суспільства. ● Формування активної позиції щодо збереження та розвитку української мови, культури та традицій. 4. Популяризація інноваційних методів навчання та виховання: ● Впровадження дидактичних настільно-друкованих ігор як ефективного методу навчання та розвитку ключових компетентностей молоді. ● Підвищення кваліфікації педагогів та впровадження нових методів роботи з молоддю. 5. Створення та поширення кращих практик: ● Розробка методичних рекомендацій та посібників з використання дидактичної настільно-друкованої гри «Громадянська мозаїка» в освітньому процесі. ● Проведення тренінгів та семінарів для педагогів з навчання роботі з грою. ● Створення онлайн-платформи для обміну досвідом та кращими практиками використання гри. ● Розширення мережі партнерів та співпраця з іншими організаціями, які працюють з молоддю.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1. Кількість розроблених ігрових матеріалів - 500 2. Кількість апробацій: ● Кількість пілотних груп: 50 ● Кількість учасників пілотного тестування: 3000 ● Кількість проведених ігрових сесій: 500
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Дидактична настільно-друкована гра «Громадянська мозаїка» має потенціал стати ефективним інструментом для досягнення якісних показників: ● Підвищення рівня громадянської активності та відповідальності молоді. ● Зміцнення демократичних цінностей та принципів у суспільстві. ● Формування толерантного та інклюзивного середовища. ● Підвищення рівня національної єдності та консолідації. Реалізація проєкту можлива шляхом проведення комплексних заходів: ● Підготовку та перепідготовку педагогів. ● Створення сприятливого середовища для використання гри. ● Співпрацю з громадськістю та стейкхолдерами. ● Моніторинг та оцінювання результатів Завдяки спільним зусиллям ми можемо зробити значний внесок у розвиток громадянського суспільства України!
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Дидактична настільно-друкована гра «Громадянська мозаїка»
Всього учасників (з них жінок)
3000 (2000) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Здобувачі освіти 9-11 класів, здобувачі професійно-технічної освіти, здобувачі фахової передвищої освіти та інша зацікавлена молодь віком 15-18 років. ● Педагоги (вчителі історії, правознавства, громадянської освіти) ● Психологи ● Соціальні педагоги ● Волонтери ● Батьки
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий етап
Завдання
Розробка та апробація гри: ● Розробка ігрових матеріалів ● Проведення пілотного тестування гри ● Доопрацювання гри на основі результатів апробації Виготовлення та поширення гри: ● Виготовлення тиражу гри ● Розробка маркетингової стратегії ● Поширення гри через мережу партнерів Навчання та методична підтримка: ● Підготовка методичних рекомендацій для педагогів ● Проведення тренінгів та семінарів для педагогів ● Створення онлайн-платформи для обміну досвідом та кращими практиками використання гри Моніторинг та оцінювання результатів: ● Розробка інструментів для моніторингу та оцінювання результатів ● Проведення моніторингових досліджень ● Оцінка ефективності програми
Опис заходів для здійснення етапу
Створення робочої групи. Розробка, оформлення та друк матеріалів дидактичної настільно-друкованої гри «Громадянська мозаїка», що складається з гри, методичного посібника для впровадження гри в освітнє середовище при вивченні дисципліни "Громадянська освіта". Створення онлайн-анкети учасників пілотного проєкту; поширення інформації про початок проєкту; збір та аналіз поданих заявок на участь; відбір та запрошення учасників проекту.
Строк реалізації етапу
01 травня 2024 — 01 вересня 2024
Відповідальний виконавець
Нагорняк Світлана Василівна, керівник відділу освітніх інновацій «Освітній хаб ʺNotBoxʺ», кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами ВДПУ. Ставнича Наталя Олександрівна - провідний фахівець відділу освітніх інновацій «Освітній хаб ʺNotBoxʺ», доктор філософії (PhD).
Етапи реалізації
Основний етап
Завдання
Апробація дидактичної настільно-друкованої гри «Громадянська мозаїка»
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка та навчання педагогічних працівників закладів освіти, що зареєструвались як учасники пілотного проєкту до застосування дидактичної настільно-друкованої гри «Громадянська мозаїка» на уроках з дисципліни "Громадянська освіта". Впровадження в освітній процес закладів загальної середньої освіти матеріалів дидактичної настільно-друкованої гри «Громадянська мозаїка». Анкетування педагогічних працівників та здобувачів освіти з метою проведення аналізу зміни показників якості освіти з дисципліни "Громадянська освіта" на початку та в кінці впровадження проєкту.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2024 — 01 травня 2025
Відповідальний виконавець
Нагорняк Світлана Василівна - керівник відділу освітніх інновацій «Освітній хаб ʺNotBoxʺ», кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами ВДПУ. Ставнича Наталя Олександрівна - провідний фахівець відділу освітніх інновацій «Освітній хаб ʺNotBoxʺ», доктор філософії (PhD).
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Презентація (серпень-вересень 2024 р.) дидактичної настільно-друкованої гри «Громадянська мозаїка» в місцевих ЗМІ (радіо Місто над Бугом, телебачення ВІТА ТБ).

Налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування.

Створення веб-сайту або сторінки в соціальних мережах.

Організація публічних заходів (вебінари, тренінги, навчальні курси).

Створення відеороликів (презентаційного та навчального) з метою інформування та навчання учасників проєкту.


Презентація дидактичної настільно-друкованої гри «Громадянська мозаїка» в місцевих ЗМІ (радіо, телебачення). Налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування.

Створення веб-сайту або сторінки в соціальних мережах.

Організація публічних заходів (вебінари, тренінги, навчальні курси).

Створення відеороликів (презентаційного та навчального) з метою інформування та навчання учасників проєкту.

Публікація статей з детальним описом результатів впровадження в освітній процес дидактичної настільно-друкованої гри «Громадянська мозаїка».

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Друк матеріалів дидактичної настільно-друкованої гри «Громадянська мозаїка» під грифом МОН України. Розширення географії впровадження дидактичної настільно-друкованої гри «Громадянська мозаїка». Публікація результатів проєкту в збірниках категорії А та Б.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux