Національно-патріотичні табори у польових умовах (наметах), спрямовані на формування української громадянської ідентичності
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність).
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Програму таборів розроблено з метою утвердження та формування громадянської ідентичності на основі суспільно-національних цінностей молоді, а також розвитку пластового (скаутського) руху. Сприяти розвитку та зміцненню української громадянської ідентичності серед учасників таборів, зокрема, збагачуючи їхнє розуміння та усвідомлення національних цінностей, таких як самобутність, воля, соборність, гідність. Це досягатиметься за допомогою інтерактивних навчальних та культурних заходів, спрямованих на поглиблення знань про історію, традиції та досягнення України, а також розвиток особистих якостей громадян, сприяючи формуванню відповідального, об'єднаного та гордого за свою країну покоління.
Актуальність програми
Актуальність проведення таборів полягає у формування громадянської ідентичності,суспільно-національних цінностей молоді, таких як воля,соборність та гідність, збереженню та розвитку духовно-моральних цінностей Українського народу та національно-патріотичного світогляду. У сучасних умовах глобалізації та швидкого темпу змін у суспільстві важливо забезпечити збереження та розвиток української ідентичності серед населення. Проект на проведення таборів набуває великої актуальності, оскільки він спрямований на залучення учасників до цілеспрямованого вивчення та усвідомлення основних цінностей нації – самобутності, волі, соборності та гідності. Сприяючи формуванню патріотичного погляду на свою країну та поглибленню знань про її історію та культуру, проект відповідає викликам сучасного світу, де збереження та розширення громадянської ідентичності є ключовим чинником укріплення національної та соціальної стійкості.
Очікувані результати
Короткострокові
Підвищиться рівень патріотичної свідомості молодих людей з різних куточків України – учасників таборів. До короткострокових результатів ,також, можна віднести розвиток спільної патріотичної свідомості серед учасників, значний приріст знань учасників про історію, традиції та досягнення України, усвідомлення важливості та ролі національних цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність) у формуванні громадянської ідентичності, розробка та реалізація групових проектів, спрямованих на підтримку громади та національних цінностей.
Показати повний опис
Довгострокові
Завдяки проведенню таборів процеси подолання мовно-культурної меншовартості українців,а також популяризації та збереження культурної спадщини, культурних цінностей України будуть інтегровані через заняттях в природі та активних ігрових комплексах, з використанням відповідних методик. А також підвищить рівень національної свідомості та почуття патріотизму учасників заходу. Довгострокові результати проекту з проведення таборів з формування української громадянської ідентичності включатимуть : 1. Стійке зміцнення громадянської ідентичності (формування учасниками стійкого і глибокого зв'язку із національними цінностями, які вони вплетуть у своє повсякденне життя). 2. Активна участь у громадському житті (залучення учасників до громадської діяльності та ініціатив, спрямованих на підтримку розвитку громади та укріплення національного об'єднання). 3. Формування лідерських якостей (розвиток учасниками лідерських навичок, які сприятимуть їхньому впливу на громаду та спроможностям об'єднувати інших навколо національних ідей). 4. Поширення позитивного впливу на оточуючих (створення позитивного ефекту, при якому учасники будуть ділитися своїм досвідом та цінностями з родинами, друзями та колегами, сприяючи поширенню національної свідомості в широких колах суспільства). 5. Укріплення національного єднання(сприяння формуванню та зміцненню єдиного національного спільного ідентитету серед учасників, що визначатиме їхню позицію в суспільстві).
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Захід матиме широке висвітлення у засобах масової інформації, приблизне охопленняя кого складе 6000 осіб, безпосередньо учасників 400.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Якісні показники досягнень результатів проекту на проведення таборів з формування української громадянської ідентичності будуть включати: 1. Сформована громадянська свідомість (зміни в усвідомленні учасників щодо їхнього місця в суспільстві та ролі у зміцненні національних цінностей). 2. Прийняття та засвоєння цінностей (рівень внутрішнього прийняття учасниками національних цінностей та їхнє втілення у повсякденному житті). 3. Посилення громадянського ідентитету (зміни у рівні самосвідомості та гордості учасників за свою національну ідентичність). 4. Зростання активності та ініціативи( розвиток громадянської активності та ініціативи серед учасників у контексті підтримки національних ідей). 5. Відчуття залученості та спільноти (збільшення відчуття спільноти та залученості до громадських та національних ініціатив). 6. Сприяння лідерському розвитку (розвиток лідерських якостей серед учасників, їхня готовність приймати відповідальність та вести інших в напрямку підтримки національних цінностей). 7. Поширення Позитивного Впливу (ефективність учасників у поширенні своїх знань, досвіду та позитивного впливу на своє оточення). Ці якісні показники визначать глибокий та стійкий вплив проекту на учасників таборів, покликаного формувати українську громадянську ідентичність на основі національних цінностей.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Національно-патріотичний табір у польових умовах (наметах), спрямовані на формування української громадянської ідентичності №1
Всього учасників (з них жінок)
50 (25) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (10) осіб
Захід
Національно-патріотичний табір у польових умовах (наметах), спрямовані на формування української громадянської ідентичності №2
Всього учасників (з них жінок)
50 (27) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
18 (8) осіб
Захід
Національно-патріотичний табір у польових умовах (наметах), спрямовані на формування української громадянської ідентичності №3
Всього учасників (з них жінок)
50 (27) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (10) осіб
Захід
Національно-патріотичний табір у польових умовах (наметах), спрямовані на формування української громадянської ідентичності №4
Всього учасників (з них жінок)
50 (28) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
22 (10) осіб
Захід
Національно-патріотичний табір у польових умовах (наметах), спрямовані на формування української громадянської ідентичності №5
Всього учасників (з них жінок)
50 (27) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
18 (8) осіб
Захід
Національно-патріотичний табір у польових умовах (наметах), спрямовані на формування української громадянської ідентичності №6
Всього учасників (з них жінок)
50 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (10) осіб
Захід
Національно-патріотичний табір у польових умовах (наметах), спрямовані на формування української громадянської ідентичності №7
Всього учасників (з них жінок)
50 (25) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
15 (10) осіб
Захід
Національно-патріотичний табір у польових умовах (наметах), спрямовані на формування української громадянської ідентичності №8
Всього учасників (з них жінок)
50 (25) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
18 (10) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Завдяки проведення таборів 400 осіб, які безпосередньо приймуть участь у заходах,охоплення більше 6000 осіб.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовка до реалізації програми
Завдання
Організаційні роботи: розробка програми заходів, пошук інструкторів.
Опис заходів для здійснення етапу
Робота над затвердженням програми, залученням інструкторів та партнерів длятаборів. Набір учасників та узгодження програм таборів. Підбір конкурсів для таборів.
Строк реалізації етапу
01 червня 2024 — 09 червня 2024
Відповідальний виконавець
Тетяна Кузьмінчук - координатор проєкту
Етапи реалізації
Проведення табору 1
Завдання
Проведення Національно-патріотичного табору у польових умовах (наметах), спрямовані на формування української громадянської ідентичності 1
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
17 червня 2024 — 28 червня 2024
Відповідальний виконавець
Ірина Степанець - комендант табору
Етапи реалізації
Проведення табору
Завдання
Проведення Національно-патріотичного табору у польових умовах (наметах), спрямовані на формування української громадянської ідентичності 2
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
24 червня 2024 — 05 липня 2024
Відповідальний виконавець
Владислав Мальков - комендант табору
Етапи реалізації
Проведення табору 3
Завдання
Проведення Національно-патріотичного табору у польових умовах (наметах), спрямовані на формування української громадянської ідентичності 3
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
01 липня 2024 — 12 липня 2024
Відповідальний виконавець
В'ячеслав Фетісов - комендант табору
Етапи реалізації
Проведення табору 4
Завдання
Проведення Національно-патріотичного табору у польових умовах (наметах), спрямовані на формування української громадянської ідентичності 4
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
13 липня 2024 — 24 липня 2024
Відповідальний виконавець
Катерина Смірнова - комендант табору
Етапи реалізації
Проведення табору 5
Завдання
Проведення Національно-патріотичного табору у польових умовах (наметах), спрямовані на формування української громадянської ідентичності 5
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
22 липня 2024 — 02 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Дарина Попова - комендант табору
Етапи реалізації
Проведення таботу 6
Завдання
Проведення Національно-патріотичного табору у польових умовах (наметах), спрямовані на формування української громадянської ідентичності 6
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
05 серпня 2024 — 16 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Ангеліна Тьохта - комендант табору
Етапи реалізації
Проведення табору 7
Завдання
Проведення Національно-патріотичного табору у польових умовах (наметах), спрямовані на формування української громадянської ідентичності 7
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
12 серпня 2024 — 22 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Наталя Щербаківська- комендант табору
Етапи реалізації
Проведення табору 8
Завдання
Проведення Національно-патріотичного табору у польових умовах (наметах), спрямовані на формування української громадянської ідентичності 8
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
19 серпня 2024 — 29 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Дмитро Демʼяненко - комендант табору
Етапи реалізації
Підготовка до звітності
Завдання
Підготовка звітності
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка звітності, систематизація отриманих данних після реалізації проєкту
Строк реалізації етапу
30 серпня 2024 — 05 вересня 2024
Відповідальний виконавець
Тетяна Кузьмінчук - координатор проєкту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

1. Оновлення на онлайн-платформі: активне оновлення новин, щоб регулярно

оновлювати інформацію на сайті організації https://www.plast.org.ua/

2. Соціальні мережі: активна присутність у соціальних мережах, таких як Facebook,

Instagram та публікації новин, фото- та відеоматеріалів, які відображають хід реалізації

проєкту.


Території, на яких будуть проходити заходи проекту мають діючі укриття та знаходяться в безпечніших регіонах України. Крім того, будуть проведені інструктажі, як діяти у випадку повітряних тривог.

У разі зміни безпекової ситуації, в умовах воєнного стану, для забезпечення реалізації

проекту та досягнення очікуваних результатів буде прораховано та узгоджено формат

заходу, або змінено місце проведення.

Коменданти таборів забезпечать належний рівень безпеки учасників проекту в умовах

воєнного стану.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Діяльність Молодіжної організації "ПЛАСТ- Національна Скаутська Органзація України" в Україні не обмежується проведенням таборами- вона триває цілорічно. Тому після завершення проєкту, учасники повернуться в свої осередки де будуть продовжувати здобувати нові знання, вміння та поширювати набуті.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux