Військово-патріотичні табори у польових умовах «Легіон»
Статус
Переможець
Проєкт подано
01 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
01 червня 2024 - 05 вересня 2024
Номер проєкту
20240201-4769
Бюджет
609000 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Метою програми є створення інтенсивного навчального середовища та патріотичного виховання в рамках патріотичних таборів у польових умовах «Легіон» з метою збільшення чисельності молодих громадян, готових взяти на себе обов’язок захисту незалежності та територіальної цілісності України, розвиваючи у них відданість, фізичну та моральну готовність до служіння в Збройних Силах та інших важливих сферах громадської служби.
Актуальність програми
Актуальність проекту Військово-патріотичні табори у польових умовах «Легіон» визначається кількома ключовими факторами: 1. Через воєнний стан питання незалежності та територіальної цілісності є актуальними. Збільшення чисельності молоді, готової призначити себе захисту країни, є необхідним для забезпечення національної безпеки. 2. Забезпечення армії кваліфікованими та відданими молодими громадянами важливо в контексті професійного розвитку та зміцнення обороноздатності країни. 3. Проекти, спрямовані на формування патріотичних цінностей та готовності до служіння для захисту своєї країни, сприяють зміцненню національного єднання та громадянської ідентичності. 4. Розвиток громадянської готовності, завдяки проекту такого типу сприяють розвитку громадянської готовності, відданості громаді та активного участі в суспільному житті. 5. Виховання лідерів, а саме залучення молоді до проектів такого роду допомагає вихованню лідерів, які можуть бути ключовими фігурами в громадській службі та обороні. 6. Протидія загрозам завдяки збільшенню чисельності молоді, готової до служби в Збройних Силах, сприяє покращенню реакції на можливі загрози безпеки та відповіді на виклики національної оборони. Усі ці фактори підкреслюють актуальність та важливість проекту, спрямованого на підготовку та мобілізацію молоді для виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.
Очікувані результати
Короткострокові
Короткострокові результати проекту наметових таборів з пріоритетом збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України можуть виглядати наступним чином: 1. Збільшення зацікавленості, а саме значний приріст учасників таборів, що свідчить про великий інтерес молоді до участі у проекті та збільшення своєї відданості національній безпеці. 2. Формування груп спільності та товариств серед учасників, що сприяє взаємопідтримці та вихованню патріотичних цінностей. 3. Підвищення фізичної підготовки, а саме фізичної готовності учасників через інтенсивні тренування та спеціалізовані програми. 4. Патріотичне виховання, а саме укріплення патріотичних переконань та свідомості щодо важливості готовності захищати незалежність та територіальну цілісність України. 5. Практичні навички, а саме отримання учасниками практичних навичок та знань, корисних для служби в Збройних Силах та інших важливих сферах громадської служби. 6. Створення мережі контактів та розвиток мережі зв’язків та співпраці між учасниками, що може стати основою для подальших колективних дій. Ці результати свідчать про успішність проекту та позитивний вплив на учасників у короткостроковій перспективі.
Показати повний опис
Довгострокові
Довгострокові результати мають включати: 1. Постійне зростання кількості молоді, яка реально записується на службу в Збройні Сили чи інші галузі громадської служби. 2. Створення резерву готових до викликів та мобілізації молодих громадян, які можуть бути залучені в разі загострення ситуації. 3. Активна громадська участь випускників проекту у громадському житті та громадських ініціативах, зокрема в сферах безпеки та оборони. 4. Формування лідерських кадрів, а саме розвиток та формування лідерських якостей серед учасників, які можуть призначити себе на ключові посади в галузі оборони та безпеки. 5. Підвищення громадської залученості випускників до активної громадської участі в різних проектах, спрямованих на підтримку національної безпеки. 6. Формування та утвердження національної ідентичності серед молоді через патріотичне виховання та готовність до служіння країні. 7. Утворення мережі менторів серед досвідчених учасників та випускників проекту для підтримки нових учасників та поширення цінностей. Ці результати свідчать про важливий внесок проекту у формування готовності молоді до служіння та захисту національних інтересів в довгостроковій перспективі.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Завдяки проведення таборів 350 осіб, які безпосередньо приймуть участь у заходах, збільшиться чисельність молоді готової до виконання обов’язку із захисту України.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
До якісних показників досягнення проекту відносяться: 1. Рівень патріотичного сприйняття та зростання рівня патріотичного сприйняття серед учасників, виражене в їхньому розумінні та відчутті важливості обов’язку захисту незалежності та територіальної цілісності. 2. Активна участь учасників у громадських ініціативах, пов’язаних з підтримкою військових, ветеранів та інших аспектів національної безпеки. 3. Зміна свідомості учасників стосовно їхнього місця та ролі у системі національної оборони, а також відповідальності за долю країни. 4. Зростання готовності та бажання учасників служити в Збройних Силах та інших галузях громадської служби. 5. Формування спільнот та мережі випускників проекту, що підтримують один одного в громадській діяльності та готовності служити країні. 6. Активна участь волонтерської діяльності та волонтерських проектах, спрямованих на підтримку обороноздатності та допомогу військовим. 7. Розвиток лідерських якостей та вмінь учасників, що дозволяє їм бути активними учасниками в громадській та військовій сферах. Ці якісні показники визначають успішність проекту.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Військово-патріотичні табори у польових умовах «Легіон» 1
Всього учасників (з них жінок)
50 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
30 (10) осіб
Захід
Військово-патріотичні табори у польових умовах «Легіон» 2
Всього учасників (з них жінок)
50 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
25 (10) осіб
Захід
Військово-патріотичні табори у польових умовах «Легіон» 3
Всього учасників (з них жінок)
50 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (10) осіб
Захід
Військово-патріотичні табори у польових умовах «Легіон» 4
Всього учасників (з них жінок)
50 (25) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (10) осіб
Захід
Військово-патріотичні табори у польових умовах «Легіон» 5
Всього учасників (з них жінок)
50 (18) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (10) осіб
Захід
Військово-патріотичні табори у польових умовах «Легіон» 6
Всього учасників (з них жінок)
50 (25) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
30 (15) осіб
Захід
Військово-патріотичні табори у польових умовах «Легіон» 7
Всього учасників (з них жінок)
50 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (10) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Загальне охоплення проєкту 2000 осіб, безпосередньо участь приймуть 350 осіб
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовка до реалізації програми
Завдання
Організаційні роботи: розробка програми заходів, пошук інструкторів.
Опис заходів для здійснення етапу
Робота над затвердженням програми, залученням інструкторів та партнерів для таборів. Набір учасників та узгодження програм таборів. Підбір конкурсів для таборів.
Строк реалізації етапу
01 червня 2024 — 09 червня 2024
Відповідальний виконавець
Тетяна Кузьмінчук - координатор проєкту
Етапи реалізації
Проведення табору 1
Завдання
Проведення військово-патріотичних таборів у польових умовах «Легіон»
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
17 червня 2024 — 28 червня 2024
Відповідальний виконавець
Назар Старушок - комендант табору
Етапи реалізації
Проведення табору 2
Завдання
Проведення військово-патріотичних таборів у польових умовах «Легіон»
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
29 червня 2024 — 10 липня 2024
Відповідальний виконавець
Микола Бігус - комендант табору
Етапи реалізації
Проведення табору 3
Завдання
Проведення військово-патріотичних таборів у польових умовах «Легіон»
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
08 липня 2024 — 19 липня 2024
Відповідальний виконавець
Петро Задорожний - комендант табору
Етапи реалізації
Проведення табору 4
Завдання
Проведення військово-патріотичних таборів у польових умовах «Легіон»
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
20 липня 2024 — 31 липня 2024
Відповідальний виконавець
Юрко Лучин - комендант табору
Етапи реалізації
Проведення табору 5
Завдання
Проведення військово-патріотичних таборів у польових умовах «Легіон»
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
29 липня 2024 — 09 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Юрій Ткачук - комендант табору
Етапи реалізації
Проведення табору 6
Завдання
Проведення військово-патріотичних таборів у польових умовах «Легіон»
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
05 серпня 2024 — 16 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Петро Задорожний - комендант табору
Етапи реалізації
Проведення табору 7
Завдання
Проведення військово-патріотичних таборів у польових умовах «Легіон»
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
19 серпня 2024 — 29 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Роман Тимоцко - комендант табору
Етапи реалізації
Підготовка до звітності
Завдання
Підготовка звітності
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка звітності, систематизація отриманих данних після реалізації проєкту
Строк реалізації етапу
30 серпня 2024 — 05 вересня 2024
Відповідальний виконавець
Тетяна Кузьмінчук - координатор проєкту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

1. Оновлення на онлайн-платформі: активне оновлення новин, щоб регулярно

оновлювати інформацію на сайті організації https://www.plast.org.ua/

2. Соціальні мережі: активна присутність у соціальних мережах, таких як Facebook,

Instagram та публікації новин, фото- та відеоматеріалів, які відображають хід реалізації

проєкту.


Території, на яких будуть проходити заходи проекту мають діючі укриття та знаходяться

в безпечніших регіонах України. Крім того, будуть проведені інструктажі, як діяти у

випадку повітряних тривог.

У разі зміни безпекової ситуації, в умовах воєнного стану, для забезпечення реалізації

проекту та досягнення очікуваних результатів буде прораховано та узгоджено формат

заходу, або змінено місце проведення.

Коменданти таборів забезпечать належний рівень безпеки учасників проекту в умовах

воєнного стану.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Діяльність Молодіжної організації "ПЛАСТ- Національна Скаутська Органзація України" в Україні не обмежується проведенням таборами- вона триває цілорічно. Тому після завершення проєкту, учасники повернуться в свої осередки де будуть продовжувати здобувати нові знання, вміння та поширювати набуті.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux