Формування української національної ідентичності: академія розвитку особистості "PATRIOT"
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
29 січня 2024 року
Період реалізації проєкту
01 червня 2024 - 31 грудня 2024
Номер проєкту
20240112-4253
Бюджет
705810 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність).
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
формування активного свідомого громадянина шляхом інтеграції української молоді у національному, культурному та цифровому вимірі для сприяння миру, підтримки постконфліктного примирення, підвищення обізнаності у власній національній ідентичності.
Актуальність програми
Актуальність проєкту полягає в збереженні національної ідентичності, розумінні історії, громадянській відповідальності, підтримці соціальної стабільності, розвитку патріотичного громадянства, протидії інформаційній війні сучасною молоддю. Усвідомлення національної ідентичності сприятиме формуванню чіткого усвідомлення власної ідентичності та почуття приналежності до власної країни. Збереження і розуміння історії дозволить молоді зберегти культурну спадщину України та правильно розуміти історію своєї країни, в тому числі події, які вплинули на формування її сучасного обличчя у період військового стану. Важливо сьогодні спонукати молодь до активної громадянської участі, розвиваючи в них відчуття відповідальності за долю своєї країни. Підтримуючи соціальну стабільність маємо намір створити позитивний патріотичний настрій та посилити рівень громадянського обов’язку. Активна громадянська позиція, заохочення та участь у відновленні та розбудові розвитку своєї країни, а також лідерські якості молоді сприятимуть розвитку національно-патріотичної свідомості. В умовах інформаційного суспільства важливо формувати у молоді критичне мислення та вміння аналізувати інформацію, що допомагає протистояти негативним впливам інформаційної війни. Під час проєкту буде сформовано активного свідомого громадянина на основі національних цінностей: патріотизм, воля, гідність, свобода.
Очікувані результати
Короткострокові
Короткострокові результати: під час реалізації проєкту планується дотримання короткострокових результатів, що зводиться до формування активного свідомого громадянина шляхом інтеграції української молоді у національному, культурному та цифровому вимірі для сприяння миру, підтримки постконфліктного примирення, підвищення обізнаності у власній національній ідентичності за допомогою участі у різноманітних заходах патріотичного спрямування. 4 навчальні сесії міститимуть 11 заходів, кожне з яких має мету та завдання, що в свою чергу містять результати (чіткі індикатори, показники), яких прагнуть не лише виконавці проєкту, а й усі учасники, хто долучений до нього. Національно-патріотичні заходи можуть сприяти збереженню та відновленню культурних традицій, історичних пам'яток та національної спадщини. Це допоможе зміцнити національну ідентичність та гордість за власну країну. Проєкт дозволить сформувати та зміцнити почуття гордості, любові та відданості до власної країни серед населення. Це спонукає людей бути активними учасниками соціального та політичного життя, сприяє залученню молоді до державотворчих процесів та культурного розвитку.
Показати повний опис
Довгострокові
Довгострокові результати: Після реалізації проєкту довгостроковим результатом буде сайт, який системно оновлюватиметься на предмет розуміння користувачами національно-патріотичної символіки та усвідомлення громадянської активної позиції кожного громадянина України, зокрема тих, хто долучився до проєкту, а також зацікавлена молодь, що залишилась в Україні або планує повернутись в країну після виїзду з неї через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Усі заходи, що будуть реалізовані у ході проєкту можуть бути проведені і після завершення проєкту, оскільки сучасна молодь постійно прагне до розвитку та удосконалення набутих компетентностей, навіть у воєнний та поствоєнний час. ГО "Інноваційні обрії України" подібні заходи для забезпечення довготривалого результату буде проводити на волонтерських засадах (в режимі онлайн), охоплюючи тим самим всю Україну. Соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації проєкту: Соціальний ефект і користь від реалізації проєкту можуть бути різноманітними і залежать від конкретних обставин, що зводяться до збереження культурної та історичної спадщини, виховання патріотичних цінностей, підтримка національної єдності, підвищення самосвідомості та громадянської активності тощо. У перспективі, проведені заходи, за бажанням громадян України, можуть бути повторені, оскільки формування активного свідомого громадянина шляхом інтеграції української молоді у національному, культурному та цифровому вимірі для сприяння миру, підтримка постконфліктного примирення, підвищення обізнаності у власній національній ідентичності відбувається щоденно. Заплановані заходи у подальшому можуть бути цінним інструментом для зміцнення національної єдності та соціальної стабільності в країні. Вони об’єднують різні соціальні групи, сприяють спілкуванню та взаєморозумінню, розвивають міжкультурну толерантність та сприяють зменшенню конфліктів. Реалізовані в ході проєкту заходи стимулюють саморозвиток та самосвідомість громадян.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Очікувані результати: орієнтовна кількість учасників, що задіяну у різноманітних заходах становить 1280 осіб. Серед них студенти віком від 17 до 23 років та молодь України, що мають статус ВПО. Включення активної молоді у 4 навчальні сесії: організація та проведення тренінгів, культурних заходів, наукової конференції, дебатів, круглого столу, молодіжного форуму, патріотичного артмобу, культурно-мистецького конкурсу обдарованої молоді; усвідомлення сучасною молоддю, ролі національних цінностей у глобальному вимірі, розвиток навичок медіаграмотності та створення цифрового культурного та мистецького контенту, спрямованого на просвітництво і збереження національної ідентичності. Оскільки під час проєкту буде здійснюватись формування активного свідомого громадянина на основі національних цінностей: честь, воля, гідність, свобода, то, відповідно усі заходи будуть розподілені на 4 навчальні сесії, що складає 11 заходів для сучасної молоді; розробка 1 сайту. Показники та індикатори: Напрямок ЧЕСТЬ: семінар-тренінг (3 заходи по 150 осіб); круглий стіл (1 захід, 30 осіб, 30 програм, 3 спікера), молодіжний форум (1 захід, 200 осіб, 200 програм, 200 ); Напрямок ВОЛЯ: патріотичний артмоб (1 захід, 100 учасників, 100 буклетів), міні-тренінг (1 захід, 50 учасників, 50 сертифікатів, 50 інструктивно-методичних матеріалів); навчальний воркшоп (1 захід, 100 учасників, 100 примірників інформаційно-методичних матеріалів); Напрямок ГІДНІСТЬ: культурно-мистецький конкурс (1 захід, 100 осіб, переможців 50, дипломів 50, сертифікатів 50); дебати (1 захід, 4 команди по 4 особи, 4 членів-журі, 8 дипломів, 8 подяк); Напрямок СВОБОДА: науково-практична конференція (1 захід, 150 осіб, 150 сертифікатів, 150 програм, 50 наукових публікацій), сайт (1). До кожного заходу буде долучено 6 осіб із інвалідністю, із них 3 особи жінок. Заплановані патріотичні заходи надихають людей діяти на користь своєї країни, брати участь у громадських ініціативах та просувати патріотичні цінності.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Якісні показники проєкту: зміни в свідомості, активна участь у громадських заходах, розвиток громадянських якостей, створення позитивного іміджу країни, сприяння національному само сприйняттю, творчий внесок та прояви патріотизму, аналіз змін в світогляді, залучення медійного впливу, розвиток критичного мислення, емоційний стан та задоволення учасників. Для досягнення якісних показників проєкту варто здійснити такий підхід: 1. Презентація та роз’яснення поняття «національна ідентичність» та важливості її формування в сучасному українському суспільстві. 2. Вивчення історії, культури, традицій та цінностей українського народу для поглиблення розуміння власного національного досвіду. 3. Надання знань та навичок, які сприяють розвитку особистості з урахуванням української національної ідентичності. 4. Організація та проведення заходів національно-патріотичного спрямування, що сприяють збереженню та розширенню української культурної спадщини та історичної пам’яті. 5. Залучення молоді до активної участі в українському суспільстві та сприяння їхньому особистому зростанню як громадян України. Вплив проєкту на жінок і чоловіків Заплановані національно-патріотичні заходи можуть сприяти підтримці рівноправ’я між жінками і чоловіками, визнавати їхні права та можливості. Це може посилити гендерну рівність і сприяти розумінню та повагу до різних ролей в суспільстві. Національно-патріотичні заходи можуть сприяти відображенню різноманіття суспільства у лідерських позиціях. Посилення участі жінок у політиці, громадському житті та інших сферах може показати, що кожна стать має значний внесок у розвиток країни. Організовані та проведені заходи національно-патріотичного спрямування можуть сприяти перегляду стереотипів та традиційних ролей статей. Національно-патріотичні заходи можуть сприяти розумінню та прийняттю різних ідентичностей, включаючи гендерні. Широкий спектр представників суспільства може відчувати себе включеним та підтриманим в рамках національного патріотизму.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Формування української національної ідентичності: академія розвитку особистості «Patriot»
Всього учасників (з них жінок)
1286 (658) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
6 (3) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (120) осіб
Захід
Семінар-тренінг «Патріотичне виховання: методи і прийоми формування національної самосвідомості»
Всього учасників (з них жінок)
156 (93) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
6 (3) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (90) осіб
Захід
Семінар-тренінг «Патріотизм як цінність: розвиток національного світогляду у молоді»
Всього учасників (з них жінок)
156 (93) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
6 (3) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (90) осіб
Захід
Семінар-тренінг «Історія та культура українського народу: формування національно-патріотичної свідомості»
Всього учасників (з них жінок)
156 (93) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
6 (3) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (90) осіб
Захід
Круглий стіл «Молодіжний рух та активізація громадянської позиції: національно-патріотичний вимір»
Всього учасників (з них жінок)
56 (28) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
6 (3) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
50 (25) осіб
Захід
Молодіжний форум «Символи державності та національного гордості: вплив на формування патріотичного ставлення у молоді»
Всього учасників (з них жінок)
206 (113) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
6 (3) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (110) осіб
Захід
Патріотичний артмоб «Молодь за єдність: патріотичний вимір»
Всього учасників (з них жінок)
106 (63) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
6 (3) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
100 (60) осіб
Захід
Міні-тренінг «Позитивна історія України: збереження національної ідентичності у молоді»
Всього учасників (з них жінок)
56 (28) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
6 (3) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
50 (25) осіб
Захід
Навчальний воркшоп «Національно-патріотичне спрямування: розвиток громадянської свідомості та активності»
Всього учасників (з них жінок)
106 (53) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
6 (3) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
100 (50) осіб
Захід
Культурно-мистецький конкурс «Молодь за рідну державу»
Всього учасників (з них жінок)
106 (53) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
6 (3) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
100 (50) осіб
Захід
Дебати «Молодь: майбутнє національно-патріотичного руху»
Всього учасників (з них жінок)
20 (10) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (10) осіб
Захід
Науково-практична конференція «Роль освіти у формуванні патріотичної свідомості: інноваційні підходи та методи виховання молоді»
Всього учасників (з них жінок)
156 (83) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
6 (3) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (80) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Цільова аудиторія проєкту: сучасна молодь України, що мають статус ВПО, члени громадської організації «Інноваційні обрії України» до 35 років, здобувачі вищої освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (співпраця на рівні Меморандуму з ГО "Інноваційні обрії України"). Також до проєкту буде долучено 10 областей та м. Київ (Дніпропетровська, Запорізька, Одеська - південь України, центральну частину країни представлятиме Київська, Житомирська та Черкаські області, північ України - Сумська та Харківська області, а західну частину представлятимуть - Івано-Франківська та Тернопільські області). Учасники із представлених областей будуть долучатись до запланованих у проєкті заходів у дистанційному форматі за допомогою онлайн-підключення на платформу ZOOM. Плануємо до кожного заходу долучати в онлайн режимі не менше 300 осіб. Усі заходи будуть транслюватись у прямому ефірі на Ютуб каналі "Інноваційні обрії". До участі у заходах оффлайн плануємо долучити 1220 осіб, із них 655 жінок, що становить 53% від загальної кількості учасників. Відповідно констатуємо гендерну рівність учасників проєкту, що заплановано у межах реалізації ГО «Інноваційні обрії України». До усіх заходів будуть долучені учасники з інвалідністю у кількості 6 осіб на кожен захід. Особи, що мають інвалідність становлять 6 осіб, із них 3 жінки. Додатково до кожного заходу в онлайн форматі буде долучено не менше 300 осіб щоразу.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Аналіз потреб та ідентифікація цілей.
Завдання
З'ясування потреб молоді та визначення головних цілей проєкту національно-патріотичного спрямування.
Опис заходів для здійснення етапу
1. Аналіз національно-патріотичного контексту. 2. Збір та аналіз даних. 3. Визначення головних цілей. 4. Розробка стратегії. 5. Впровадження та оцінка. 6. Продовження та адаптація.
Строк реалізації етапу
01 червня 2024 — 01 липня 2024
Відповідальний виконавець
Шарова Т.М. (менеджер проєкту)
Етапи реалізації
Розробка стратегії та плану дій.
Завдання
Створення стратегії виконання проєкту, враховуючи обрані цілі та ресурси. Розроблення детального плану дій, визначення поетапних кроків та термінів виконання.
Опис заходів для здійснення етапу
1. Аналіз цілей проєкту. 2. Визначення ресурсів. 3. Розроблення детального плану дій. 4. Визначення поетапних кроків. 5. Визначення термінів виконання.
Строк реалізації етапу
01 червня 2024 — 01 липня 2024
Відповідальний виконавець
Шарова Т.М. (менеджер проєкту)
Етапи реалізації
Мобілізація ресурсів.
Завдання
Залучення виконавців проєкту. Розроблення системи управління та комунікації з усіма залученими сторонами.
Опис заходів для здійснення етапу
1. Визначення потреб. 2. Пошук та відбір. 3. Оцінка компетенцій. 4. Підготовка угоди для подальшої співпраці.
Строк реалізації етапу
01 червня 2024 — 01 липня 2024
Відповідальний виконавець
Шаров С.В. (координатор з педагогічної роботи)
Етапи реалізації
Збір інформації та навчання.
Завдання
Проведення дослідження та збір інформації про історію, культуру, національну спадщину та інші аспекти, що стосуються національно-патріотичного спрямування. Організація та проведення навчальних заходів для молоді, щоб поглибити їхнє знання та розуміння.
Опис заходів для здійснення етапу
1. Визначення обсягу дослідження. 2. Пошук джерел. 3. Аналіз джерельної бази. 4. Перевірка точності та достовірності. 5. Систематизація даних. 6. Підготовка до проведення запланованих заходів.
Строк реалізації етапу
01 липня 2024 — 01 вересня 2024
Відповідальний виконавець
Тихоненко М.М. (комунікаційний менеджер)
Етапи реалізації
Організація та проведення заходів.
Завдання
Організація та проведення різноманітних заходів, таких як конференції, дебати, форум, круглий стіл тощо. Стимулювання активної участі молоді та надання їм можливості показати свої здібності та таланти. Розроблення структури сайту та його подальше наповнення.
Опис заходів для здійснення етапу
1. Визначення мети та цілей кожного запланованого заходу. 2. Планування та бюджетування. 3. Пошук спікерів та експертів. 4. Пошук та підготовка майданчика. 5. Промоція та реклама. 6. Координація заходів. 7. Розробка сайту.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2024 — 01 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Ніколашина Т.І. (організатор заходів)
Етапи реалізації
Залучення організації-партнера до роботи над проєктом.
Завдання
Взаємодія з громадськістю та створення партнерства з іншими організаціями, установами та учасниками спільноти. Розширення зв'язків та поширення ідей національно-патріотичного спрямування серед широкого загалу.
Опис заходів для здійснення етапу
1. Організація національно-патріотичних заходів. 2. Розробка програм для заходів. 3. Використання масових медіа. 4. Партнерство із закладами вищої освіти. 5. Підтримка національно-патріотичних організацій. 6. Залучення відомих науковців та освітян. 7. Розвиток патріотичних засобів.
Строк реалізації етапу
01 червня 2024 — 31 грудня 2024
Відповідальний виконавець
Шарова Т.М. (менеджер проєкту)
Етапи реалізації
Оцінка та аналіз проєктної діяльності.
Завдання
Періодичне оцінювання результатів та ефективності проєкту, аналіз його впливу на молодь та громаду загалом.
Опис заходів для здійснення етапу
1. Збір даних для аналізу. 2. Застосування метрик. 3. Задоволеність слухачів та користувачів. 4. Аналіз впливу на молодь. 5. Співставлення із конкурентами.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2024 — 31 грудня 2024
Відповідальний виконавець
Землянський А.М. (фахівець з патріотичного виховання)
Етапи реалізації
Співпраця та подальша комунікація.
Завдання
Обмін досвідом та успіхами з іншими організаціями та виконавцями проєкту.
Опис заходів для здійснення етапу
1. Організація регулярних зустрічей. 2. Створення сайту для подальшого інформування. 3. Впровадження менторської програми. 4. Організація внутрішніх відгуків та презентацій. 5. Сприяння взаєморозвитку.
Строк реалізації етапу
01 червня 2024 — 31 грудня 2024
Відповідальний виконавець
Логвиновська А.В. (координатор зі зв’язків з громадськістю)
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Враховуючи орієнтири на цільову аудиторію – молодь вбачаємо за потрібне інформувати про перебіг проєкту у таких засобах масової інформації:

1.    Офіційний сайт ГО «Інноваційні обрії України» http://obrii.org.ua/ – постійно упродовж реалізації проєкту (статті за результатами проведених заходів, анонси до заходів, промоція проєкту, періодичність 1 стаття на тиждень).

2.    Група у соціальній мережі Fecebook (ГО «Інноваційні обрії України») https://www.facebook.com/groups/366007128997417/ – постійно упродовж реалізації проєкту (статті за результатами проведених заходів, анонси до заходів, промоція проєкту, періодичність 2 пости на тиждень).

3.    Онлайн-газета «Зміст» https://zmist.pl.ua/результат проведених заходів у вигляді публікації інформаційного змісту (відповідно до плану заходів).

4.    Інтернет видання Полтавщини https://poltava.to/ (статті на вимогу виконавців).

5.    Суспільне Полтави https://pl.suspilne.media/ (статті на вимогу виконавців).

6.    Офіційний сайт Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка http://pnpu.edu.ua/ – постійно упродовж реалізації проєкту (статті за результатами проведених заходів, анонси до заходів, промоція проєкту, періодичність 1 стаття на місяць).

Додатково виконавці проєкту будуть інформувати академічну спільноту про хід та реалізації проєкту на власних сторінках у соціальній мережі Fecebook

Шарова Т.М. – https://www.facebook.com/profile.php?id=100015919515806

Тихоненко М.М. – https://www.facebook.com/profile.php?id=100025624067814

Логвиненко А.В. – https://www.facebook.com/profile.php?id=100017332322117

Шаров С.В. – https://www.facebook.com/profile.php?id=100016027206322

Ніколашина Т.І. – https://www.facebook.com/profile.php?id=100010760708776

Землянський А.М. – https://www.facebook.com/groups/366007128997417/user/100073525667371/

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Громадська організація на сьогодні співпрацює з великою кількістю установ, організацій, що є свідченням потужної підтримки та подальшої реалізації проєкту. На сьогодні маємо тісну співпрацю з такими закладами освіти та організаціями (http://obrii.org.ua/partners): Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного http://www.tsatu.edu.ua/ Міжнародний фонд Івана Франка https://frankoprize.com.ua/index.php/en/ Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка https://sspu.edu.ua/ Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ https://dduvs.in.ua/ Інститут політико-правових та релігійних досліджень https://www.facebook.com/institute2015/ ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» https://imzo.gov.ua/ Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка http://pnpu.edu.ua/ Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради» https://www.ugpk.edu.ua/ Національний університет «Одеська політехніка» https://op.edu.ua/ Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://udpu.edu.ua/en/ Наявність меморандумів із представленими установами-партнерами дозволяє членам ГО системно проводити на базі закладів різноманітні заходи національно-патріотичного спрямування, тим самим мотивуючи сучасну молодь до збереження національних цінностей та національно-патріотичного вектору життєдіяльності. У перспективі вбачаємо за потрібне активно співпрацювати з молодіжними організаціми, зокрема на міжнародному рівні для популяризації української мови та збереження національної ідентичності.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux