Формування патріотичної вихованості здобувачів освіти засобами військово- патріотичних ігор
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
09 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
15 квітня 2024 - 05 грудня 2024
Номер проєкту
20240209-5295
Бюджет
709770 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність).
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Cформувати патріотичну вихованість здобувачів освіти на основі традицій українського козацтва засобами військово-патріотичних ігор
Актуальність програми
В реаліях сьогодення значні зміни відбулися не лише в політичному та громадському житті українського суспільства, а й у свідомості кожного з нас. На сьогодні, досить актуальним постає питання патріотичного виховання здобувачів освіти, яке вперше за роки незалежності України розглядається як головний чинник збереження національної безпеки, обороноздатності та єдності народу, і є одним із основних напрямів діяльності держави та суспільства. Головним чинником формування патріотичної вихованості є збереження та усвідомлення національних цінностей, які є індикатором духовного зростання народу, пробуджують національну самосвідомість й ґрунтуються на морально-ціннісних установках суспільства. Одним із засобів формування патріотичної свідомості, морально-етичного виховання, спортивно-оздоровчої роботи є Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»), яка спрямована на військово-спортивне та національно-патріотичне виховання здобувачів освіти на основі традицій українського козацтва. Таким чином, реалізація проєкту дасть можливість відродити національні звичаї та традиції вільного українського народу, сприятиме формуванню у здобувачів освіти патріотичної вихованості, зміцненню єдності народу, що є основою не тільки розвитку нашої країни і її обороноздатності, а й запорукою існування країни як держави, існування українців як нації.
Очікувані результати
Короткострокові
1. Формування патріотичної вихованості здобувачів освіти шляхом залучення до військово-патріотичних та фізкультурно-оздоровчих заходів. 2. Пропагування та популяризація здорового способу життя засобами військово-патріотичних ігор. 2. Підвищення морально-психологічних готовності та формування лідерських якостей здобувачів освіти. 3. Формування свідомого ставлення учнівської молоді до національної символіки і традицій використовуючи їх у військово-патріотичних іграх. 4. Підвищення національно-патріотичної свідомості, почуття відповідальності та готовності до обороноздатності України. Короткостроковий результат полягає у формуванні патріотичної вихованості здобувачів освіти через реалізацію Всеукраїнської дитячо- юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») як ефективної системи формування військово-спортивної і національно-патріотичної стійкості української молоді на основі традицій українського козацтва.
Показати повний опис
Довгострокові
1. Усвідомлення відповідальності за майбутнє держави та розуміння необхідності її обороноздатності. 2. Набуття учасниками проєкту навичок організації заходів з національно-патріотичного виховання та популяризації ціннісних орієнтацій серед учнів та молоді. 3. Відродження національних і загальнолюдських духовних та моральних цінностей. 4. Розвиток фізичних якостей у здобувачів освіти. 5. Популяризація та залучення до здорового способу життя і рухової активності зростаючого покоління. 6. Патріотична вихованість дітей та молоді. 7. Формування стійкої мотивації у зростаючої особистості до захисту власного життя і здоров’я. Ці результати мають позитивний і довготривалий вплив на учасників та суспільство в цілому, сприяючи формуванню патріотичної вихованості, розвитку нашої країни та її обороноздатності. Соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації проєкту ґрунтується на таких показниках: 1. Зміцнення національної свідомості у здобувачів освіти на основі суспільно-державних цінностей. 2. Формування у громадян почуття патріотизму, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності. 3. Залучення до здорового способу життя здобувачів освіти. 4. Побудова громадськості. 5. Розширення культурного капіталу.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
3 військово-патріотичних, фізкультурно-оздоровчих заходів та фестивалів, заходи з підвищення кваліфікації за освітньою програмою підвищення кваліфікації (1 тренінг, 2 семінари), 1 фестиваль, 1 конкурс, таборування для здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти на засадах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), 9 Google-форм для реєстрації на планові заходи Запланована кількість учасників - 8 000
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1. Підвищення мотивації у здобувачів освіти до участі у військово-патріотичних та фізкультурно-оздоровчих заходах у вивченні історії та культури своєї країни; 2. Формування патріотичної вихованості серед молоді через відродження національних і загальнолюдських духовних та моральних цінностей; 3. Підвищення усвідомлення молоддю власної ролі в обороноздатності та підтримці своєї країни; 4. Розвиток лідерських якостей засобами ігор; 5. Формування фізичної та військово-прикладної підготовки у процесі фізкультурно-оздоровчих заходів та дитячо-юнацьких військово- патріотичних ігор; 6. Педагогіка партнерства з метою формуванню патріотичної вихованості.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Всеукраїнський військово-патріотичний семінар «Героїка сучасного дня»
Всього учасників (з них жінок)
2300 (1000) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
100 (45) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
600 (70) осіб
Захід
Марафон дитячо-юнацьких військово-патріотичних ігор
Всього учасників (з них жінок)
4000 (1500) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
45 (35) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
900 (120) осіб
Захід
Військово-патріотичний фестиваль «Незламні»
Всього учасників (з них жінок)
3600 (500) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
70 (40) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
400 (34) осіб
Захід
Фізкультурно-оздоровчий захід «Ми нащадки козацького роду»
Всього учасників (з них жінок)
1300 (568) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
47 (35) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
100 (45) осіб
Захід
Всеукраїнський тренінг «Формування лідерських якостей збовучів освіти засобами військово-патріотичних ігор»
Всього учасників (з них жінок)
580 (400) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
15 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (6) осіб
Захід
Всеукраїнський флешмоб учасників Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- патріотичної гри «Сокіл» («Джура») «Мотивуй, надихай та дій»
Всього учасників (з них жінок)
11000 (8000) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
200 (120) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
3000 (300) осіб
Захід
Літнє таборування для здобувачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти «Ми патріоти»
Всього учасників (з них жінок)
60 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
1 (1) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (6) осіб
Захід
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за освітньою програмою «Школа виховників "Джур»
Всього учасників (з них жінок)
1100 (600) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (6) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
300 (100) осіб
Захід
Всеукраїнський конкурс «Джура для всіх: кейси кращих практик»
Всього учасників (з них жінок)
1600 (750) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
200 (70) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Здобувачі освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти, педагогічні працівники, керівники гуртків, виховники гри "Джура"
План реалізації програми
Етапи реалізації
Інформаційно-підготовчий етап
Завдання
1. Створення робочої групи; 2. Налагодження комунікації; 3. Підготовка інформаційних матеріалів; 4. Підготовка тренінгів та семінарів за освітньою програмою підвищення кваліфікації "Школа виховників "Джур"
Опис заходів для здійснення етапу
Опис заходів для здійснення етапу Організація робочої групи для реалізації завдань проєкту. Налагодження комунікації з надавачами послуг, закупівля необхідних матеріалів та обладнання. Підготовка інформаційних матеріалів національно-тематичних, військово- патріотичних, фізкультурно-оздоровчих заходів та фестивалів заходів, конкурсу для здобувачів освіти з метою популяризації національної ідентичності, акцентуючи увагу на патріотичних цінностях, підготовка тренінгів та семінарів за освітньою програмою підвищення кваліфікації.
Строк реалізації етапу
15 квітня 2024 — 15 травня 2024
Відповідальний виконавець
Баженков Є. В., консультант проєкту, д.екон.н., доцент
Етапи реалізації
Основний етап: реалізація проєкту
Завдання
Організація та проведення заходів відповідно до плану проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
1. Всеукраїнський військово-патріотичний семінар «Героїка сучасного дня» 2. Марафон дитячо-юнацьких військово-патріотичних ігор 3. Військово-патріотичний фестиваль «Незламні» 4. Фізкультурно-оздоровчий захід «Ми нащадки козацького роду» 5. Всеукраїнський тренінг «Формування лідерських якостей здобувачів освіти засобами військово-патріотичних ігор» 6. Всеукраїнський флешмоб учасників Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») «Мотивуй, надихай та дій» 7. Літнє таборування для здобувачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти «Ми патріоти» 8. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за освітньою програмою «Школа виховників джур» 9. Всеукраїнський конкурс «Джура для всіх: кейси кращих практик»
Строк реалізації етапу
16 травня 2024 — 31 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Малечко Т.А., менеджер проекту, к.пед.н. доцент
Етапи реалізації
Заключний етап: підведення підсумків проєкту
Завдання
Підготовка звітної документації
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка та подання звітної документації про результати реалізації проєкту
Строк реалізації етапу
01 листопада 2024 — 05 грудня 2024
Відповідальний виконавець
Коломоєць Г.А., координатор проєкту, к.пед.н., старший дослідник
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Офіційний сайт ГО «Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак»

 https://spartak.org.ua/ – (статті за результатами проведених заходів, анонси до заходів, промоція проєкту, періодичність 1 стаття на тиждень).

 Офіційний сайт ГО «Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна та громадська ідентичність» https://ukrnationalidentity.com – (статті за результатами проведених заходів, анонси до заходів, промоція проєкту, періодичність 1 стаття на тиждень).

 Офіційний сайт (Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти) https://imzo.gov.ua/ – постійно упродовж реалізації проєкту (анонси до заходів, промоція проєкту, статті за результатами проведених заходів 1 стаття на тиждень).

 Група у соціальній мережі Fаcebook (Інститут модернізації змісту освіти МОН) https://www.facebook.com/imzo.gov.ua?locale=uk_UA – постійно упродовж реалізації проєкту (статті за результатами проведених заходів, анонси до заходів).

 Соціальні мережі (Instagram, Facebook)

Телеграм-канали для посилення комунікації та зворотнього зв’язку Презентації проєкту перед учасниками.

Електронна пошта та розсилка.

Додатково виконавці проєкту будуть інформувати академічну спільноту про хід та реалізації проєкту на власних сторінках у соціальній мережі Fаcebook.

 Інформування про результати проєкту будуть розміщуватися у популярних соціальних мережах (Facebook, Instagram, Телеграм-групи). Публікації можуть містити фото- та відеоматеріали з попередніх заходів, анонси майбутніх подій, інформацію про здоров’я та патріотизм, короткий опис про військово-патріотичні ігри, зокрема, Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»).

 Для інформування про результати проєкту буде здійснено презентації проєкту в закладах освіти, громадських організаціях та інших публічних місцях. Також буде здійснюватися систематична розсилка електронних листів із звітами про заходи, інформацією про співпрацю та майбутні ініціативи.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
1. Створення інтерактивних онлайн-ресурсів в закладах загальної середньої та позашкільної освіти. 2. Удосконалення методик та програм для формування патріотичного виховання, які впроваджуватимуться в закладах освіти. 3. Використання результатів проєкту громадським організаціями та державних установах, що займаються патріотичним вихованням та впровадженням національних цінностей. 4. Створення лекційних курсів, тренінгів, виставок тощо, які спрямовані на зміцнення патріотичної вихованості серед громадян. 5. Участь у військово-патріотичних, фізкультурно-оздоровчих заходах, флеш-мобах, фестивалях. 6. Комунікація з партнерами. Перспективи подальшого використання результатів проєкту «Формування патріотичної вихованості здобувачів освіти засобами військово-патріотичних ігор» полягають в наступному: 1. удосконалення системи козацько-лицарського виховання здобувачів освіти за допомогою створення інтерактивних онлайн-курсів, підвищення кваліфікації професійних компетентностей педагогічних працівників, необхідних для створення та забезпечення дієвості осередків Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у закладах освіти; 2. розробка та впровадження тренінгів, методик та програм в заклади загальної середньої та позашкільної освіти для поширення патріотичних цінностей, формування патріотичної вихованості за допомогою дитячо-юнацьких військово-патріотичних ігор; 3. формування громадських спільнот, які будуть продовжувати спільні заходи та ініціативи після завершення проєкту; формування свідомого ставлення до готовності стати на захист своєї країни; 4. створення лекційних курсів, тренінгів, виставок тощо, які спрямовані на зміцнення патріотичних почуттів серед громадян; 5. залучення учасників проєкту до участі у регіональних чи національних військово-патріотичних заходах; 6. розвиток партнерства з організаціями, компаніями та урядовими структурами для спільної реалізації подібних проєктів або розширення їхнього впливу, а також створення та проведення тематичних флешмобів, військово-патріотичних, фізкультурно-оздоровчих заходів, фестивалів, тощо, присвячених руховій активності та патріотизму, які можуть стати традиційними.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux