Стріткод. Про українських державотворців та борців за незалежність України, на честь яких названі або перейменовані вулиці.
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
04 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
15 квітня 2024 - 05 грудня 2024
Номер проєкту
20240204-4931
Бюджет
577120 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність).
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Сприяти формуванню у дітей та підлітків достовірних історичних знань про українських державотворців та борців за незалежність України, сприяти подоланню наслідків русифікації та тоталітаризму, а також формуванню української громадянської ідентичності через проведення «Уроків Незламності» та використання культурно-історичного інструменту — стріткодів у міському просторі.
Актуальність програми
Російська агресія проти України актуалізувала важливість питань збереження історичної пам’яті українців, зокрема формування достовірних історичних знань у дітей та підлітків, посилення української громадянської ідентичності суспільства, подолання наслідків російської імперської та радянської тоталітарної політики в Україні та пошуку нових інструментів для протидії наративам, які дискредитують Україну та спотворюють її історію. Проєктом пропонується новий історико-культурний інструмент, який дозволить громадянському суспільству протидіяти дезінформації та маніпуляціям з боку росії в площині історії та культури, а також сприятиме збереженню історичної пам’яті українців. Стріткоди — це таблички для маркування будівель у просторах міст. Вони містять QR-код, що скеровує на платформу з верифікованою інформацією про видатних постатей минулого та сучасних героїв, на честь яких названі вулиці. Історичне минуле, особливо боротьба України за власну незалежність від росії, а також сучасна російсько-українська війна стали одними з основних підґрунть для продукування фейків, маніпуляцій та проросійських наративів. Тож, завдяки поширенню верифікованої інформації про українських державотворців та борців за незалежність України, діяльність та біографії яких російська пропаганда використовує для інформаційної війни, ми пропонуємо сприяти збереженню історичної пам’яті українців, підвищенню критичного мислення суспільства тощо.
Очікувані результати
Короткострокові
1) створено нові тексти та візуальні матеріали про осіб українського державотворення, борців за незалежність України, чиї постаті є менш проявленими в інформаційному та міському просторі; 2) розроблено аудіоверсії текстів про історичних постатей; 3) встановлено стріткоди (таблички) у двох нових містах (1 обласний центр і 1 місто районного чи обласного значення з населенням від 50 тисяч); 4) передано навчальні матеріали про українських державотворців та борців за незалежність для проведення «Уроків Незламності» українським школам; 5) поширено контент про українських державотворців та борців за незалежність у соціальних мережах; 6) опубліковано матеріали проєкту та про проєкт у всеукраїнських та регіональних ЗМІ.
Показати повний опис
Довгострокові
1) створені навчальні матеріали для проведення «Уроків Незламності» в українських школах, які будуть актуальні впродовж багатьох років; 2) започатковано використання стріткодів як рішення для підвищення рівня знань про учасників українського державотворення та борців за незалежність України у двох містах з можливістю подальшого масштабування; 3) розповсюджено достовірну інформацію про історичні персоналії на широку аудиторію (міський простір, онлайн-канали) з подальшим зростанням охоплення; 4) популяризовано новий культурно-історичний інструмент — стріткод як ефективне рішення для питань збереження історичної пам’яті, посилення української громадянської ідентичності, подолання наслідків русифікації та тоталітаризму; 5) підвищено рівень критичного мислення населення України та його здатності протидіяти наративам, які дискредитують Україну в історичній та культурній площині.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1) 10 нових текстів про обраних постатей українського державотворення та борців за незалежність України; 2) 20 нових візуальних матеріалів (10 ч/б і 10 кольорових портретів постатей, обраних для проєкту); 3) 30 аудіоверсій текстів про постатей проєкту та платформи «Стріткод: історія на кожному кроці» (https://streetcode.com.ua), частиною і доповненням якої є проєкт; 4) 50 стріткодів (табличок) про постатей проєкту та платформи «Стріткод: історія на кожному кроці» у 2-х обраних містах; 5) 50 заявок від шкіл на матеріали для проведення «Уроків Незламності»; 6) 2 презентації для проведення «Уроків Незламності» в українських школах; 7) 16 публікацій у соціальних мережах; 8) 4 матеріали у ЗМІ; 9) 500 тисяч осіб охоплено достовірною інформацією про видатних історичних постатей.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1) підвищена поінформованість дітей та підлітків щодо українських державотворців та борців за незалежність України; 2) забезпечений інклюзивний доступ до контенту про видатних історичних постатей для людей з вадами зору; 3) привернено увагу широкої громадськості до питань збереження історичної пам’яті та подолання наслідків русифікації та тоталітаризму; 4) публічний простір обраних міст наповнений власним унікальним ціннісним змістом завдяки маркуванню вулиць стріткодами про постатей проєкту та платформи «Стріткод: історія на кожному кроці», частиною і доповненням якої є проєкт.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
«Уроки Незламності» для учнів 5-11 класів українських шкіл
Всього учасників (з них жінок)
500 (250) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Проєкт орієнтований на широку цільову аудиторію різного віку, незалежно від соціальних та демографічних характеристик, у зв’язку з актуальністю питань підвищення рівня знань про українське державотворення та боротьбу за незалежність України, збереження історичної пам’яті та подолання наслідків русифікації та тоталітаризму для усього населення України. Офлайн-активності проєкту орієнтовані на жителів двох міст проєкту (1 обласний центр та 1 місто районного чи обласного значення з населенням від 50 тисяч). Підготовка та розсилка матеріалів для «Уроків Незламності» орієнтована на учнів українських шкіл 5-11 класів. Інші онлайн-активності — на жителів усієї України.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Розробка онлайн-продуктів, орієнтованих на підвищення знань про українське державотворення та боротьбу за незалежність України.
Завдання
Створити продукти (контент) для використання в межах проєкту.
Опис заходів для здійснення етапу
1) Розробка 10 текстів про українських державотворців та борців за незалежність. 2) Створення 10 ч/б та 10 кольорових портретів обраних постатей. 3) Підготовка аудіоверсій для 30 текстів про постатей проєкту та платформи «Стріткод: історія на кожному кроці», частиною і доповненням якої є проєкт.
Строк реалізації етапу
15 квітня 2024 — 15 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Крупник Інна, Голова ГО, координаторка проєкту
Етапи реалізації
Розробка навчальних матеріалів для проведення в школах «Уроків Незламності».
Завдання
Підготувати навчальні матеріали про постатей проєкту для проведення «Уроків Незламності» в українських школах.
Опис заходів для здійснення етапу
1) Збір мінімум 50 заявок від шкіл на навчальні матеріали. 2) Створення 2 презентацій та супутніх продуктів (тестів) про обраних постатей. 3) Розсилка матеріалів школам.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2024 — 30 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Демідова Наталія, співзасновниця ГО, проєктна менеджерка
Етапи реалізації
Встановлення стріткодів.
Завдання
Встановити стріткоди про постатей проєкту та платформи «Стріткод: історія на кожному кроці», частиною і доповненням якої є проєкт у міському просторі двох обраних міст.
Опис заходів для здійснення етапу
Комунікація з органами місцевої влади, отримання дозволів, розробка, друк, пересилання та монтаж табличок у містах проєкту.
Строк реалізації етапу
15 жовтня 2024 — 15 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Крупник Інна, Голова ГО, координаторка проєкту
Етапи реалізації
Поширення контенту про проєкт.
Завдання
Поширити онлайн-контент для популяризації проєкту та охоплення ширшої аудиторії задля підвищення знань про українське державотворення та боротьбу за незалежність України.
Опис заходів для здійснення етапу
Поширення контенту у соціальних мережах про українських державотворців та борців за незалежність України. Публікація матеріалів у всеукраїнських та регіональних ЗМІ.
Строк реалізації етапу
15 квітня 2024 — 05 грудня 2024
Відповідальний виконавець
Демідова Наталія, співзасновниця ГО, проєктна менеджерка
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Поширення інформації про хід реалізації проєкту та його результати буде здійснюватися через:


 • власні соціальні мережі організації (Instagram, Facebook – ключові, Twitter, Telegram – додаткові);
 • онлайн-платформу організації https://streetcode.com.ua
 • засоби масової інформації (всеукраїнські та регіональні);
 • партнерські канали комунікації (соціальні мережі та вебсайти органів місцевої влади, громадських організацій, музеїв, краєзнавчих студій, аналогічних проєктів, УІНП).


Серед партнерських медіа, зокрема: науково-популярне медіа «Гендер в деталях», проєкт про українську мову та мовців «Мовити», правозахисна група «СІЧ», найбільша молодіжна організація України «Пласт», які наразі є нашими партнерами і яким ми запропонуємо продовжити співпрацю в рамках проєкту.


Проєктом передбачено здійснення мінімум 4 публікацій у ЗМІ. Інформаційними партнерами проєкту є медіа «Рубрика» (https://rubryka.com/article/proyekt-stritkod/ ) і «ШоТам» (https://shotam.info/u-kyievi-komanda-odnodumtsiv-stvoriuie-vulychni-tablychky-pro-ukrainskykh-diiachiv-video/ ). Окрім цього інші медіа: The Village, Освіторія, Суспільне Культура.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Завдяки багаторівневій реалізації проєкту вдасться досягнути наступних результатів: 1) «Уроки Незламності» стануть одним з інструментів реалізації стратегічного напрямку діяльності Організації щодо співпраці з освітніми закладами для формування та розвитку достовірних історичних знань у дітей та підлітків. Навчальні матеріали, які будуть надані в рамках проєкту, не втрачатимуть актуальності впродовж багатьох років. Після закінчення проєкту за аналогією будуть розроблятися нові матеріали про інших видатних історичних постатей для проведення нових «Уроків Незламності». 2) Стріткоди на сайті забезпечать сталий онлайн доступ до верифікованої історичної інформації про видатних осіб українського державотворення та борців за незалежність України з будь-якого куточку України та світу. Також стріткоди на сайті — це можливість в подальшому для будь-якого населеного пункту України підключитися до проєкту для маркування відповідних вулиць табличками. 3) Стріткоди у просторах міст стануть елементом культури пізнання власної історії та видатних імен, інструментом збереження історичної пам’яті та привернення уваги до культурно-історичної спадщини, унікальної топоніміки, відстеження та посилення процесів декомунізації та деколонізації. 4) Верифікація як підхід до роботи з публічною інформацією проєкту стане інструментом протидії дезінформації та маніпуляціям з боку росії в площині історії та культури, посилюватиме значення історичної фахової спільноти, популяризуватиме роботу істориків та фахових підходів до вивчення історії. 5) Проєкт «Стріткод. Про українських державотворців та борців за незалежність України, на честь яких названі або перейменовані вулиці» є частиною і доповненням найбільшої платформи про історію України, вбудованої в простори міст — «Стріткод: історія на кожному кроці», яка продовжить відкривати нові та маловідомі імена видатних постатей, щоб заповнити прогалини історичної пам’яті українців.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux