Формування активної громадянської позиції молоді як засіб створення безпечного освітнього простору
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
01 травня 2024 - 30 листопада 2024
Номер проєкту
20240205-5171
Бюджет
699375 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Мета проєкту створення безпечного освітнього простору ЗЗСО через готовність вчителів бути агентами змін та сформувати активну громадянську позицію молоді, готовність захистити Україну
Актуальність програми
На сьогодні активні воєнні дії на території нашої держави, регулярні обстріли, які призводять до пошкодження цивільної інфраструктури та об’єктів освіти, створюють нові виклики щодо безпеки громадян України, а головне дітей та створення безпечного освітнього простору. Крім того, різноманітні суспільні, техногенні та природні катаклізми, інформаційне перевантаження змінюють наше життя та вимагають від кожної особистості не тільки постійної адаптації, а й свідомої громадянської позиції щодо підтримки безпеки суспільства в цілому, та кожної окремої громади, людини зокрема. Стресові ситуації зумовлюють тяжкі наслідки для ще не сформованої особистості молодої людини, що може виявлятися у різних реакціях: від помірного і короткотривалого стресу до важких психічних травм, які мають негативні наслідки для здоров’я, зокрема тягнуть за собою депресію, зловживання психотропними речовинами та посттравматичний стресовий розлад. Говорячи про безпечне освітнє середовище, потрібно дбати не лише про фізичну, а й психологічну безпеку суб’єктів освітнього процесу. Саме тому, все більшої актуальності набувають питання розвитку безпечного освітнього середовища та вміння грамотно формувати власний безпечний простір. Формування активної громадянської позиції сучасної молоді є не тільки засобом створення безпечного освітнього середовища, а й важливою складовою щодо захисту України, оскільки наша держава має виклики на зовнішньому та внутрішньому рівнях, і її захист потребує спільних зусиль.
Очікувані результати
Короткострокові
Сформованість активної громадянської позиції здобувачів освіти шляхом залучення їх до створення освітнього та власного безпечного середовища; розвинуто у молоді здатність брати активну участь житті суспільства, проявляти соціальну активність та ініціативність та бути не байдужими до суспільних проблем; усвідомлювати свою роль у житті держави, бути відданими її інтересам та готовими до захисту країни. Оновлення та удосконалення змісту уроків з формування культури безпеки життєдіяльності. Опанування нового досвіду та практик з підготовки населення до національного супротиву. Залучення здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти до суспільно-значущих, патріотичних, фізкультурно-оздоровчих заходів, фестивалів, флешмобів, майстер-класів, з метою формування у них готовності виявляти активну громадянську позицію, почуття патріотизму, любов до рідного краю, народу, його історії, культурних та історичних надбань та цінностей, відповідальності, поваги до прав та обов’язків, готовності до захисту України. Підвищення відповідальності, самосвідомості та громадянської гідності, культури взаємодопомоги та гуманності у здобувачів освіти, вміння захистити себе, свою сім’ю та своє середовище, шляхом залучення їх до популяризації здорового способу життя, активного дозвілля, що сприятиме покращенню та зміцненню фізичного та психічного здоров’я, як умови становлення особистості здатної до захисту країни. Залучення молоді до всеукраїнських акції, які сприяють позитивному формуванню культури безпеки життєдіяльності спільно з представниками МВС, ДСНС та інших управлінь у різних 1. Розвиток безпечного освітнього простору, шляхом підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 2. Формування у дітей та дорослих культури взаємодопомоги та гуманності в суспільстві, навчання як захистити себе, свою сім’ю та своє середовище. 3. Підвищення громадянської свідомості, почуття відповідальності та готовності до захисту України. 4. Зниження соціальної напруги, попередження насильства.
Показати повний опис
Довгострокові
Довгострокові результати проєкту «Формування активної громадянської позиції молоді як засіб створення безпечного освітнього простору» можуть бути наступними: 1. Розвиток безпечного освітнього середовища в Україні. 2. Набуття педагогічними працівниками навичок створення безпечного освітнього простору та самостійного попередження або виявлення вже існуючі безпекові загрози учасникам освітнього процесу. 3. Активне громадянство та участь молоді у житті та розвитку громади. 4. Залучення молоді до дискусійних форумів і зустрічей з активними громадськими діячами. 5. Отримання своєчасної та достовірної інформації про можливі чи наявні випадки безпекових правопорушень. 6. Проведення комплексних безпекових уроків (практичні відпрацювання –умовні розміновування території, гасіння пожежі, евакуація, надання домедичної допомоги. 7. Взаємодія із групами цивільно-військового співробітництва для забезпечення практично-пізнавальних безпекових тренінгів для вчителів та школярів. Ці результати мають позитивний і довготривалий вплив на учасників та суспільство в цілому, сприяючи розвиту безпечного освітнього середовища та сталому розвитку нашої країни, підвищують рівень гуманності та відповідальності громадянського суспільства.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Всього за період реалізації проєкту планується організувати та провести 9 суспільно значущих заходів з них: 1 всеукраїнська лекція, 3 всеукраїнських семінари практикуми та 1 всеукраїнський тренінг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 2 всеукраїнських майстер-класи, 2 патріотичні фізкультурно-оздоровчі заходи (всього заплановано залучити 5000 учасників з усієї України), також в процесі реалізації розроблено освітню програму підвищення кваліфікації для педагогічних працівників «Безпека освітнього простору». Соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації проєкту ґрунтується на таких показниках: 1. Формування культури гуманності, добра та взаємодопомоги серед молоді. 2. Підвищення рівня безпечності освітнього закладу. 3. Зниження соціальної напруги, попередження насильства та дискримінації. 4. Активне громадянство та участь молоді у житті та розвитку громади. Таким чином, запропонований проєкт сприяє не тільки розвитку безпечного освітнього середовища в Україні, а й підвищенню рівня громадянської активності молоді, що позитивно впливає учасників освітнього процесу, на їх фізичне та психічне здоров’я, сприяє зниженню соціальної напруги, попереджає насильство та дискримінацію у закладі освіти та у суспільстві загалом. Крім того, участь у проєкті дає можливість проявляти та розвивати лідерські та управлінські якості, тощо.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Якісні показники проєкту можуть включати: 1. Підвищення рівня громадянської активності серед молоді через залучення її до діяльності закладу освіти, громади. 2. Залучення більшої кількості молодих людей до взаємодопомоги серед однокласників та членів громади. 3. Розвиток співпраці з іншими організаціями та установами, що сприяють розвитку безпечного освітнього середовища. 4. Підвищення усвідомлення молоддю власної ролі в житті громади та підтримці безпеки у своїй країні. 5. Оцінка та аналіз ефективності проєкту шляхом збору даних про зміни у свідомості та діяльності учасників проєкту. Вплив проєкту на жінок і чоловіків Проєкт «Формування активної громадянської позиції молоді як засіб створення безпечного освітнього простору» має значний вплив на розвиток суспільства, зокрема, на гендерну рівність. Перш за все, проект спрямований на формування активної громадянської позиції у молоді, що означає стимулювання їхньої участі в різних сферах суспільного життя. Це сприяє розвитку самосвідомості, високих моральних і етичних стандартів, а також відповідальності перед суспільством. Саме через активну громадську позицію молоді можна досягти позитивних змін у соціумі, зокрема у сфері гендерної рівності. Проєкт побудований на засадах гендерної рівності, тобто, недопущення будь-якої форми насильства, дискримінації та стереотипів у закладах освіти. Проект пропонує визначення та впровадження заходів, спрямованих на забезпечення безпеки всіх освітянських установ, а також на налагодження гендерної рівності усередині них.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Всеукраїнська лекція «Формування активної громадянської позиції, культури взаємодопомоги та гуманності на сталість суспільства: роль вміння захистити себе, свою сім’ю та своє середовище» (онлайн)
Всього учасників (з них жінок)
500 (250) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
5 (4) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (80) осіб
Захід
Всеукраїнський семінар-практикум «Підозрілий предмет» та способи реагування» (онлайн)
Всього учасників (з них жінок)
500 (250) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
5 (3) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (75) осіб
Захід
Патріотичний фізкультурно-оздоровчий захід «Заради майбутнього» (онлайн)
Всього учасників (з них жінок)
500 (250) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
5 (2) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
120 (60) осіб
Захід
Всеукраїнський семінар-практикум «Як керувати дронами та виявити міну» (онлайн)
Всього учасників (з них жінок)
500 (250) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
5 (4) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (80) осіб
Захід
Всеукраїнський тренінг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за освітньою програмою «Безпека освітнього простору» «Як стати агентом змін» (офлайн із залученням 25 осіб очно, інші - онлайн)
Всього учасників (з них жінок)
500 (250) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
5 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (75) осіб
Захід
Фізкультурно-оздоровчий захід «Безпека в кожному русі» (онлайн)
Всього учасників (з них жінок)
500 (250) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
4 (2) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
120 (60) осіб
Захід
Всеукраїнський майстер-класу «Навички безпеки та самозахисту» (онлайн)
Всього учасників (з них жінок)
500 (250) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
3 (2) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (80) осіб
Захід
Всеукраїнський семінар-практикум з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за освітньою програмою «Безпека освітнього простору. Основи надання першої допомоги» (онлайн)
Всього учасників (з них жінок)
500 (250) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
5 (3) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (100) осіб
Захід
Всеукраїнський майстер-клас «Безпечні простори в епоху цифрових технологій» (офлайн із залученням 25 осіб очно, інші - онлайн)
Всього учасників (з них жінок)
1000 (500) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
5 (3) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
200 (130) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
здобувачі освіти закладів загальної середньої освіти, педагогічні працівники.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Здійснення всіх підготовчих дій для реалізації проєкту. Підписання договорів з усіма надавачами послуг, закупівля необхідного обладнання, розробка інформаційних матеріалів.
Опис заходів для здійснення етапу
Створення Медіа-плану для координації активностей під час виконання проєкту
Строк реалізації етапу
01 травня 2024 — 31 травня 2024
Відповідальний виконавець
Шарова Т.М., менеджер проєкту, д.філ.н., професор
Етапи реалізації
Реалізація проєкту
Завдання
Здійснення активностей відповідно до плану проєкту. Проведення тренінгів, заходів, фестивалів, майстер-класів, семінарів з підвищення кваліфікації.
Опис заходів для здійснення етапу
Організація та проведення заходів з безпеки, долучення цільової аудиторії до проєкту
Строк реалізації етапу
13 травня 2024 — 30 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Коломоєць Г.А., координатор проєкту, к.пед.н., доцент, Гончар Олександр
Етапи реалізації
Етап завершення проєкту
Завдання
Здійснення всіх необхідних дій з висвітлення та звітування за результатами проєктної заявки.
Опис заходів для здійснення етапу
Робота над звітом, розсилка матеріалів учасникам проєкту
Строк реалізації етапу
01 листопада 2024 — 30 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Малечко Т.А. інформаційний менеджер проєкту, к.пед.н., доцент, Гончар Олександр
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Інформування громадськості про проєкт «Формування активної громадянської позиції молоді як засіб створення безпечного освітнього простору» може відбуватися через:

Офіційний сайт (Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти) https://imzo.gov.ua/ – постійно упродовж реалізації проєкту (анонси до заходів, промоція проєкту, статті за результатами проведених заходів 1 стаття на тиждень).

Група у соціальній мережі Fecebook (Інститут модернізації змісту освіти МОН) https://www.facebook.com/imzo.gov.ua?locale=uk_UA – постійно упродовж реалізації проєкту (статті за результатами проведених заходів, анонси до заходів, промоція проєкту, періодичність 2 пости на тиждень).

Телеграм-канали для посилення комунікації та зворотнього зв’язку.

Презентації проєкту перед учасниками.

Електронна пошта та розсилка.

Додатково виконавці проєкту будуть інформувати академічну спільноту про хід та реалізації проєкту на власних сторінках у соціальній мережі Fecebook.

Інформування про результати проєкту будуть розміщуватися у популярних соціальних мережах (Facebook, Instagram, Телеграм-групи). Також буде здійснюватися систематична розсилка електронних листів із звітами про заходи, інформацією про співпрацю та майбутні ініціативи.

 Юридичні особи, яких планується залучити до участі у реалізації проєкту (адреса, номер телефону, контактна особа із зазначенням посади, спосіб участі, які заходи в рамках проєкту виконує, які ресурси надає для реалізації проєкту) 

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Проєкт «Формування активної громадянської позиції молоді як засіб створення безпечного освітнього простору» має великі перспективи у сфері освіти та розвитку молоді. Реалізація запропонованого проєкту підвищить інтерес до проблем громадянської свідомості та активної участі молоді в суспільному житті. Це означає, що молоді люди будуть здатні усвідомлювати свої права та обов’язки, активно брати участь у прийнятті рішень, висувати ідеї та діяти в інтересах своєї громади, держави. Крім того, проєкт може стати платформою для об’єднання активної молоді, обміну досвідом та ідеями. Він сприятиме формуванню створення безпечного освітнього середовища, в якому молодь зможе реалізовувати свій творчий потенціал, здійснювати соціальну активність та співпрацювати з іншими учасниками процесу.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux