Відновлення патріотичної нації в умовах інформаційного впливу
Статус
Припинено участь
Проєкт подано
03 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
01 травня 2024 - 30 листопада 2024
Номер проєкту
20240203-4873
Бюджет
702600 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Мета проєкту – формування здорового національного самосприйняття, зміцнення єдності громадян та розбудова патріотично налаштованого суспільства в умовах активного інформаційного впливу. На загальнодержавному рівні мета проєкту - створення ефективної та цілеспрямованої ініціативи, спрямованої на відновлення патріотичних цінностей в українському суспільстві та впровадження стратегій протидії негативному інформаційному впливу дозволить підвищити рівень патріотизму серед громадян та сформувати здорове, об'єднане суспільство в умовах активного інформаційного впливу.
Актуальність програми
У сучасному світі, де інформаційний простір використовується як потужний інструмент для впливу на суспільство, відновлення патріотичних цінностей стає надзвичайно актуальним завданням. Проєкт спрямований на вирішення ряду викликів, які виникають в умовах інформаційного впливу: інформаційна агресія та дезінформація, розпад традиційних цінностей, глобалізація та культурна змінність, соціальна роздрібленість, необхідність спільної дії, зміцнення національного самосприйняття, потреба в інформованих та патріотичних громадянах. Зростання кількості інформаційних атак та дезінформації призводять до втрати патріотичного настрою та відчуття національної єдності. Загроза розпаду традиційних патріотичних цінностей під впливом ідеологій не сприяють національному самосвідомленню. Зростання впливу глобальних культурних та інформаційних тенденцій можуть призводити до втрати ідентичності та патріотичного духу. Відчувається зменшення єдності суспільства під впливом різних інформаційних потоків та політичних ділений. Сучасний світ вимагає від громадян активної участі, високого рівня обізнаності та патріотичного ставлення до власної держави. Проєкт вирішує ці виклики шляхом розвитку стратегій відновлення патріотичних цінностей, створення об'єднаного інформаційного простору та активної взаємодії різних сфер суспільства. Актуальність полягає в необхідності збереження національного духу, єдності та високого рівня патріотизму в умовах сучасного інформаційного середовища.
Очікувані результати
Короткострокові
Короткострокові результати: Короткострокові результати проєкту призведуть до збільшення рівня обізнаності громадян щодо інформаційних загроз та методів протидії. Дозволять здійснити потужний розвиток патріотичних навичок серед населення, включаючи розуміння історії та значущості національних символів. У результаті матимемо позитивний інформаційний простір, що підтримує національний патріотизм. Це суттєво збільшить участь громадян у патріотичних ініціативах та заходах, а також дозволить здійснити запуск ініціатив та кампаній для стимулювання діалогу та обміну ідеями щодо національної єдності. Вплив проєкту на жінок і чоловіків Проект сприяє активній участі та включенню як жінок, так і чоловіків у патріотичні заходи та ініціативи. Стимулювання рівної участі жінок та чоловіків у патріотичних та громадських ініціативах для створення гармонійного суспільства. Проект сприяє патріотичному вихованню в сім'ї, залучаючи як чоловіків, так і жінок, для формування єдиного сімейного підходу. Підтримка ініціатив для підвищення патріотичного самосвідомлення серед жінок та чоловіків. Залучення обох статей до формування та утримання позитивного іміджу країни. Створення умов для активної участі як жінок, так і чоловіків у патріотичних заходах та кампаніях. Проект сприяє розвитку лідерських якостей як у жінок, так і в чоловіків, щоб вони ставали активними агентами змін. Заохочення гендерної рівності в усіх аспектах проекту, від участі в рішеннях до сприяння гендерному рівні в сприйнятті патріотизму. Створення умов, що сприяють відчуттю гідності та гордості як у жінок, так і в чоловіків за свою державу. Розвиток у жінок і чоловіків навичок ефективної протидії інформаційним загрозам та маніпуляціям.
Показати повний опис
Довгострокові
Довгострокові результати: Довгострокові результати проєкту можуть бути помітними на національному рівні, оскільки йдеться про патріотичне спрямування української нації. До таких результатів відносимо: 1. Стабільне національне самосприйняття та відчуття гордості за свою країну. 2. Зміцнення єдності та спільності в суспільстві навколо загальних цінностей та ідеалів. 3. Стабільна та ефективна система протидії інформаційним загрозам та маніпуляціям. 4. Збільшення рівня громадянської активності, що проявляється в участі у громадських та патріотичних ініціативах. 5. Формування стійкого та усталеного інформаційного простору, що підтримує патріотизм. 6. Розвиток культурних та медійних проєктів, що сприяють національному вихованню та формуванню національного самосприйняття. 7. Створення сприятливих умов для розвитку країни на основі національної самосвідомості та патріотизму громадян. Соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації проєкту ґрунтується на таких показниках: 1. Проект сприяє зміцненню національної єдності та посиленню відчуття громадянства серед населення. У результаті це дозволить забезпечити стабільність та гармонію в суспільстві, що впливає на загальний розвиток країни. 2. Залучення молоді до патріотичних цінностей та виховання нового покоління громадян, готових активно долучатися до розвитку країни. Це призведе до забезпечення стійкої патріотичної основи для майбутнього суспільства. 3. Заохочення розвитку громадянської культури та активної участі у громадському житті. Матимемо у результаті міцну взаємодію громадян із владою, підвищення рівня громадянської відповідальності. 4. Створення ефективної системи протидії інформаційним загрозам та маніпуляціям. У результаті – захист національної безпеки та запобігання негативному впливу на суспільство. 5. Заохочення розвитку та реалізації патріотичних ініціатив, які сприяють благополуччю суспільства. Досягнути такого ефекту можна завдяки залученню громадян до активної участі в різноманітних проєктах.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Кількість учасників у патріотичних заходах та ініціативах 23000 Процентна частка молоді, яка бере участь у патріотичних програмах та проєктах 80%. Кількість переглядів, підписників та взаємодій із патріотичним контентом в мережах соціальних мереж 2000 Кількість осіб, які брали участь у громадських заходах та ініціативах 2000 Кількість партнерів та співробітників, які долучилися до проєкту 300. Кількість засобів масової інформації, які взяли участь у покритті та підтримці патріотичних ініціатив 14. Показники та індикатори: Заплановано організацію та проведення 11 тематичних заходів (залучено 23 000 учасників з усієї України - 24 області та м. Київ), проведено 2 тренінги (онлайн (500 осіб) та офлайн (500 осіб), організовано поетичний відео конкурс «Моя Україна» (2000 осіб), 1 панельна дискусія онлайн (1000 осіб), 1 фестиваль мистецтва (1000 осіб), 1 соціальний проєкт «Чому я обираю українську?» (5000 осіб), віртуальний тур музеями України (онлайн - 1000 осіб), створення сайту (1 одиниця), організовано 1 патріотичну вечірку (онлайн - 1000 осіб), проведено 1 челендж Гідності (2000 осіб, онлайн), розроблено 10 гугл форм для реєстрації на планові заходи, опитування учасників проєкту за кожним заходом (11 000 осіб).
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Оцінка змін у патріотичних переконаннях учасників проекту перед та після його реалізації. Аналіз рівня громадянської активності та участі у громадських процесах. Оцінка здатності учасників ефективно протистояти інформаційним загрозам та маніпуляціям. Аналіз змін в ментальності громадян щодо патріотизму, національної гідності та обов'язку. Оцінка змін у сприйнятті іміджу країни внаслідок реалізації патріотичних проектів. Ступінь активності та взаємодії членів спільноти, створеної у рамках проекту. Виявлення та розвиток лідерських якостей учасників, які взяли участь у патріотичних ініціативах. Залучення до участі представників урядових та громадських структур у проекті. Аналіз стабільності та тривалості. Матимемо таку користь від реалізації проєкту: Збереження та вдосконалення національної ідентичності є важливою частиною культурного спадку країни. Такий ефект зводиться до зміцнення самосвідомості та відчуття гідності серед громадян. Не менш важливим на сьогодні є аспект створення стійкого та позитивного інформаційного простору, що сприяє розвитку позитивних цінностей. Це відбуватиметься з урахуванням забезпечення інформаційного комфорту та позитивного настрою у суспільстві. Підвищення рівня гордості громадян за свою державу та національні досягнення дозволить створити позитивний образ країни на міжнародному рівні. Проект вносить суттєві зміни у соціальну динаміку, сприяє позитивному розвитку суспільства та забезпечує стале підтримання національних цінностей та патріотизму.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Патріотичний тренінг для молоді "Спадщина та інновації" (онлайн).
Всього учасників (з них жінок)
500 (270) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (6) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
80 (70) осіб
Захід
Патріотичний тренінг для молоді "Спадщина та інновації" (офлайн).
Всього учасників (з них жінок)
500 (320) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
5 (4) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
110 (90) осіб
Захід
Поетичний відео конкурс «Моя Україна»
Всього учасників (з них жінок)
2000 (1100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
80 (40) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
600 (300) осіб
Захід
Панельна дискусія "Патріотичні відкриття: сучасне бачення національної історії"
Всього учасників (з них жінок)
1000 (500) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
400 (200) осіб
Захід
Фестиваль мистецтва "Мистецтво заради патріотизму: національна творчість"
Всього учасників (з них жінок)
1000 (500) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
220 (120) осіб
Захід
Соціальний конкурс «Чому я обираю українську?». Патріотична відповідальність.
Всього учасників (з них жінок)
5000 (2500) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
100 (50) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2000 (1200) осіб
Захід
Презентація серії інтерв'ю, відеороликів про успішних українців "Патріотичні герої сучасності: історії успіху"
Всього учасників (з них жінок)
500 (250) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
100 (50) осіб
Захід
Віртуальний тур музеями України "Інтерактивна гра: відновлення культурної спадщини"
Всього учасників (з них жінок)
500 (300) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
100 (50) осіб
Захід
Патріотична вечірка "Об'єднані заради нації"
Всього учасників (з них жінок)
1000 (500) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
50 (25) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
200 (120) осіб
Захід
"Патріотичні виклики в соцмережах: #ГідністьChallenge"
Всього учасників (з них жінок)
2000 (1200) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
50 (25) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
200 (100) осіб
Захід
Аналіз проведених заходів. Опитування учасників проєкту
Всього учасників (з них жінок)
9000 (4500) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
3000 (1500) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Здобувачі освіти (20000 осіб), педагогічні та науково-педагогічні працівники (3000 осіб), усі зацікавлені особи
План реалізації програми
Етапи реалізації
Аналіз та підготовчий етап
Завдання
Проведення аналізу сучасного стану патріотичного виховання в країні. Вивчення досвіду схожих проектів та програм в інших країнах.
Опис заходів для здійснення етапу
Формування команди проекту та визначення ключових учасників. чіткої мети проекту та конкретних завдань для досягнення цієї мети. Розробка стратегії патріотичного виховання відповідно до потреб сучасного суспільства
Строк реалізації етапу
01 травня 2024 — 01 червня 2024
Відповідальний виконавець
Шаров С.В., координатор проєкту, к.пед.н., доцент
Етапи реалізації
Створення сайту та інформаційна підтримка.
Завдання
Розробка та запуск веб-сайту для централізованого представлення інформації про проєкт. Створення соціальних мереж та інших каналів комунікації.
Опис заходів для здійснення етапу
Виробництво відео- та аудіоматеріалів для розповсюдження в Інтернеті, соціальних мережах та засобах масової інформації. Створення методичних матеріалів для педагогів та вихователів для ефективного впровадження патріотичних тем у навчальний процес
Строк реалізації етапу
01 травня 2024 — 30 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Шаров С.В., координатор проєкту, к.пед.н., доцент
Етапи реалізації
Проведення відкритих заходів
Завдання
Організація відкритих лекцій, семінарів, та інтерактивних заходів для активного залучення громадськості
Опис заходів для здійснення етапу
Залучити молодь та зацікавлених осіб, готову до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України. За підсумками проведених заходів буде відновлено українську націю в напрямку громадянської ідентичності у населення на основі національних цінностей (незалежність, воля, гідність). Усі активності дозволять здійснити популяризацію та зберегти культурну спадщину і культурні цінності України. Українська молодь підвищить рівень знань про героїв сучасності, борців за незалежність України. Усього буде проведено 11 тематичних заходів (залучено 23 000 учасників з усієї України - 24 області та м. Київ), проведено 2 тренінги (онлайн (500 осіб) та офлайн (500 осіб), організовано поетичний відео конкурс «Моя Україна» (2000 осіб), 1 панельна дискусія онлайн (1000 осіб), 1 фестиваль мистецтва (1000 осіб), 1 соціальний проєкт «Чому я обираю українську?» (5000 осіб), 1 презентація відеороликів про героїв України (онлайн 500 осіб), віртуальний тур музеями України (онлайн - 500 осіб), створення сайту (1 одиниця), організовано 1 патріотичну вечірку (онлайн - 1000 осіб), проведено 1 челендж Гідності (2000 осіб, онлайн), розроблено 10 гугл форм для реєстрації на планові заходи, опитування учасників проєкту за кожним заходом (9 000 осіб).
Строк реалізації етапу
01 червня 2024 — 01 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Шарова Т.М., менеджер проєкту, д.філ.н., професор
Етапи реалізації
Партнерська співпраця
Завдання
Укладання партнерських угод з урядовими органами, неприбутковими організаціями, освітніми установами та іншими зацікавленими сторонами.
Опис заходів для здійснення етапу
Заплановано проведення інформаційних кампаній у ЗМІ, соціальних мережах та інших медіаплатформах
Строк реалізації етапу
01 травня 2024 — 30 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Землянська А.В., менеджер з інформаційної підтримки, к.філ.н., доцент
Етапи реалізації
Моніторинг та оцінка ефективності
Завдання
Систематичний моніторинг ходу реалізації проекту та оцінка його ефективності за допомогою показників успіху. Стимулювання громадських ініціатив та проектів, спрямованих на підтримку патріотичних цінностей.
Опис заходів для здійснення етапу
Сприяння взаємодії та залучення громадськості до обговорення, коментування та реалізації проекту через різні канали комунікації
Строк реалізації етапу
01 листопада 2024 — 30 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Шарова Т.М., менеджер проєкту, д.філ.н., професор
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Усі активності за проєктом будуть висвітлювати на офіційному сайті Громадської організації «Інноваційні обрії України» http://obrii.org.ua/

Додатково громадськість буде проінформована про хід та реалізацію проєкту такими способами:

1.    Створення офіційного веб-сайту для регулярного оновлення інформації про проект, новин та результатів.

2.    Активна присутність в соціальних мережах з регулярними оновленнями, публікаціями фото- та відеоматеріалів, анонсами подій та взаємодією з аудиторією.

3.    Проведення регулярних електронних розсилок для підписників із зведенням основних подій, досягнень та планів.

4.    Організація прес-конференцій та медіа-брифінгів для представлення ключових моментів, результатів та важливих змін у проекті.

5.    Створення інфографіки та візуалізація даних для зручного сприйняття інформації про стан виконання проекту.

6.    Співпраця з журналістами та виданнями для регулярних публікацій проекту в друкованих та електронних ЗМІ.

7.    Проведення тематичних вебінарів для глибокого розгортання ключових аспектів та досягнень проекту.

8.    Встановлення інформаційних стендів у громадських місцях для регулярного оновлення громадськості.

9.    Активна участь у спеціалізованих форумах та конференціях для обміну досвідом та представлення проекту.

10. Організація регулярних відкритих зустрічей із громадськістю для прямого спілкування, відповідей на питання та отримання фідбеку.

11. Розробка інтерактивних онлайн-голосувань, опитувань та челенджів для залучення активності громадськості.

Переконані, що помітною є на сьогодні потреба в спільних діях громадськості, бізнесу та влади для ефективного протистояння інформаційним викликам. Виникає важливість підвищення рівня національного самострийняття та її позиції в міжнародному вимірі.


Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Під час реалізації проєкту виконавці звертатимуть увагу на перспективи подальшого використання результатів виконання проєкту. Серед основних питань щодо перспектив подальшого використання результатів проєкту слід виокремити такі: 1. Створення довготермінового патріотичного контенту: 2. Формування центру патріотичної освіти: 3. Розробка патріотичних програм для молоді: 4. Партнерство із освітніми інституціями: 5. Розвиток відкритих онлайн-курсів: 6. Підтримка патріотичних ініціатив громадянського суспільства: 7. Створення патріотичних туристичних маршрутів: 8. Розвиток громадських патріотичних ініціатив: 9. Подальше вивчення та вдосконалення проекту: З урахуванням представленої ніформації, можемо констатувати той факт, що виконавцями передбачено: Розширення та поновлення вже створеного патріотичного контенту для Інтернет-платформ, навчальних закладів та в медіа для тривалого впливу. Створення центру або інституту, який буде вивчати та розробляти методології патріотичного виховання, і впровадження його практик в освітній процес. Розширення проекту на створення патріотичних програм та ігрових додатків для молоді з метою привертання їхньої уваги та активного залучення до патріотичних цінностей. Укладання партнерських угод з освітніми закладами для інтеграції патріотичного контенту у шкільні та позашкільні програми. Створення відкритих онлайн-курсів та вебінарів для широкої аудиторії з питань національної історії, культури та громадянської позиції. Фінансування та підтримка проектів громадянського суспільства, які спрямовані на збереження та розвиток патріотичних цінностей. Розробка та підтримка туристичних маршрутів, які дозволять громадянам вивчати історію та культуру своєї країни. Проведення регулярних опитувань та моніторингу для визначення ефективності проекту та виявлення потреб громадян у патріотичному вихованні. Підтримка та фінансування громадських ініціатив, які спрямовані на підтримку патріотичних цінностей в різних галузях життя. Проведення наукових досліджень та аналізу результатів проекту для подальшого вдосконалення методів патріотичного виховання.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux