Миротворчий рух як базис для формування патріотичної та громадянської свідомості здобувачів освіти
Статус
Припинено участь
Проєкт подано
10 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
15 квітня 2024 - 05 грудня 2024
Номер проєкту
20240210-5307
Бюджет
711150 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Сформувати патріотичну та громадянську свідомість шляхом залучення здобувачів освіти до миротворчого руху, формування у них готовності до виконання обов’язку із захисту незалежності і територіальної цілісності України
Актуальність програми
Явища екстремізму, тероризму, сепаратизму і націоналізму, які поширюються світом і призводять до війн та масової загибелі людей і зокрема дітей, потребують консолідації зусиль для їх подолання як на світовому рівні, так і в середині нашої країни. Від молоді надалі буде залежати сталість розвитку України, її цілісність і подальша інтеграція у європейську спільноту. Саме формування патріотичної та громадянської свідомості здобувачів освіти на миротворчих засадах допоможе у молодого покоління сформувати культуру миру, розуміння цінності людського життя та виховати відповідальних громадян за долю країни. В умовах сьогодення важливим є зосередження уваги педагогів на патріотичному та громадянському вихованні здобувачів освіти, формування у них готовності до виконання обов’язку із захисту незалежності і територіальної цілісності України, зокрема, через залучення молоді до патріотичних заходів, миротворчого руху та формування у неї активної громадянської позиції. Важливо передбачити розвиток патріотичної та громадянської свідомості здобувачів освіти шляхом залучення молоді до фізкультурно-оздоровчих заходів патріотичного спрямування, пошукової роботи, волонтерської діяльності. Реалізація проєкту сприятиме формуванню у здобувачів освіти патріотичної та громадянської свідомості, долученню молоді до миротворчого руху та формування її активної громадянської позиції, що є основою не тільки сталого розвитку нашої країни а сприятиме у подальшій інтеграції України у світову спільноту.
Очікувані результати
Короткострокові
Короткострокові результати: 1. Формування патріотичної та громадянської свідомості здобувачів освіти, шляхом залучення їх до миротворчого руху. 2. Пропагування та популяризація здорового способу життя та рухової активності через фізкультурно-оздоровчих заходів патріотичного спрямування. 3. Підвищення громадянської активності та морально-психологічних і лідерських якостей здобувачів освіти через волонтерську діяльність. 4. свідоме ставлення учасників проєкту до національної символіки і традиції використовуючи їх у військово-патріотичній грі. 5. Розвиток громадянської культури учнів через громадянську активність. Короткостроковий результат полягає у активізації здобувачів освіти через участь у миротворчому росі та долучення їх до різних заходів національно-патріотичного та громадянського спрямування, а також поширення Військово-патріотичної гри «Юний патріот».
Показати повний опис
Довгострокові
1. Усвідомлення відповідальності за майбутнє держави та розуміння необхідності виявлення активної громадянської позиції щодо захисту країни та миротворення у суспільстві. 2. Відродження національних і загальнолюдських духовних та моральних цінностей. 3. Розвиток фізичних якостей у здобувачів освіти. 4. Популяризація та залучення до здорового способу життя і рухової активності молоді. 5. Патріотично та громадянсько свідома молодь. 6. Стійка мотивація у молоді до розбудови країни. Зазначені результати мають позитивний і довготривалий вплив на учасників проєкту та через них на суспільство в цілому, сприяючи розбудові громадянського суспільства на засадах миротворення.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Організовано та проведено: 2 фізкультурно-оздоровчих заходи патріотичного спрямування (залучено 6000 учасників з усієї України), 1 фестиваль, залучено 1500 учасників з усієї України) 1 конкурс, залучено 600 учасників з усієї України) 1 акцію, залучено 5000 учасників з усієї України) 1 флешмоб, залучено 8000 учасників з усієї України) 1 таборування для здобувачів освіти залучено 100 учасників з усієї України) розроблено 7 Google-форм для реєстрації на планові заходи. розроблено 7 Google-форм для опитування учасників по завершенню заходів
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1. Збільшення мотивації у здобувачів освіти до участі у миротворчому русі, вивчення історії та культури своєї країни та волонтерської діяльності. 2. Підвищення рівня патріотичної та громадянської свідомості серед молоді через активну участь заходах спрямованих на миротворчу діяльність та відродження національних і загальнолюдських духовних та моральних цінностей; 3. Підвищення рівня готовності та усвідомлення свого значення щодо захисту України. 4. Збільшення кількості залучених здобувачів освіти до фізкультурно-оздоровчих заходах патріотичного спрямування, підвищення їх фізичної та рухової активності. 5. Розвиток партнерських зв’язків з іншими організаціями та установами, які працюють у напрямку формуванню патріотичної та громадянської свідомості. 6. Підвищення усвідомлення молоддю власної ролі як миротворців та громадян, які здатні впливати на сталий розвиток України. 7. Оцінка та аналіз ефективності проєкту шляхом збору даних про зміни у свідомості та діяльності охоплених проєктом здобувачів освіти.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Національно-патріотичний фестиваль «Ми миротворці»
Всього учасників (з них жінок)
1500 (700) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
200 (57) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
500 (200) осіб
Захід
Фізкультурно-оздоровчий захід національно-патріотичного спрямування «Сильні духом та тілом»
Всього учасників (з них жінок)
4000 (2000) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
200 (27) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
500 (80) осіб
Захід
Фізкультурно-оздоровчий захід національно-патріотичного спрямування «Ми не переможні: фізично активні та патріотично свідомі!»
Всього учасників (з них жінок)
2000 (200) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
35 (25) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
800 (32) осіб
Захід
Всеукраїнський флешмоб «Ми діємо заради миру»
Всього учасників (з них жінок)
8000 (3000) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
200 (90) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
440 (150) осіб
Захід
Конкурс постерів «Україна незламна!» присвячений Міжнародному дню миру (21 вересня)
Всього учасників (з них жінок)
600 (150) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
14 (6) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
100 (25) осіб
Захід
Літнє таборування військово-патріотичного спрямування «Юні миротворці»
Всього учасників (з них жінок)
100 (45) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
3 (2) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (5) осіб
Захід
Всеукраїнська акція «Не будь байдужим – допоможи ветерану!»
Всього учасників (з них жінок)
5000 (2400) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
230 (58) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
1600 (80) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
здобувачі освіти, педагогічні працівники, науково-педагогічні працівники, волонтери
План реалізації програми
Етапи реалізації
Інформаційно-підготовчий етап
Завдання
Організація проєкту. Налагодження комунікації. Підготовка матеріалів тренінгів та семінарів.
Опис заходів для здійснення етапу
Організація робочої групи для реалізації завдань проєкту. Налагодження комунікації з надавачами послуг, закупівля необхідних матеріалів та обладнання. Підготовка інформаційних матеріалів підготовка тренінгів та семінарів.
Строк реалізації етапу
15 квітня 2024 — 15 травня 2024
Відповідальний виконавець
Буянова Г. В., методист, консультант проєкту
Етапи реалізації
Основний етап: реалізація та впровадження проєкту
Завдання
Організація та проведення заходів відповідно до плану проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
1. Національно-патріотичний фестиваль «Ми миротворці» 2. Фізкультурно-оздоровчий захід національно-патріотичного спрямування «Сильні духом та тілом» 3. Фізкультурно-оздоровчий захід національно-патріотичного спрямування «Ми не переможні: фізично активні та патріотично свідомі!» 4. Всеукраїнський флешмоб «Ми діємо заради миру» 5. Конкурс постерів «Україна незламна!» присвячений Міжнародному дню миру (21 вересня) 6. Літнє таборування військово-патріотичного спрямування «Юні миротворці» 7. Всеукраїнська акція «Не будь байдужим – допоможи ветерану!»
Строк реалізації етапу
16 травня 2024 — 31 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Малечко Т.А., менеджер проєкту, к.пед.н., доцент
Етапи реалізації
Заключний етап: підведення підсумків проєкту
Завдання
Підготовка звітної документації проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка та подання звітної документації про результати реалізації проєкту
Строк реалізації етапу
01 листопада 2024 — 05 грудня 2024
Відповідальний виконавець
Коломоєць Г.А., координатор проєкту, к.пед.н., старший дослідник
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Офіційний сайт ГО «Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак»

https://spartak.org.ua/ – (статті за результатами проведених заходів, анонси до заходів, промоція проєкту, періодичність 1 стаття на тиждень).

Офіційний сайт ГО «Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна та громадська ідентичність» https://ukrnationalidentity.com – (статті за результатами проведених заходів, анонси до заходів, промоція проєкту, періодичність 1 стаття на тиждень).

Офіційний сайт (Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти) https://imzo.gov.ua/ – постійно упродовж реалізації проєкту (анонси до заходів, промоція проєкту, статті за результатами проведених заходів 1 стаття на тиждень).

Група у соціальній мережі Fаcebook (Інститут модернізації змісту освіти МОН) https://www.facebook.com/imzo.gov.ua?locale=uk_UA – постійно упродовж реалізації проєкту (статті за результатами проведених заходів, анонси до заходів).

Соціальні мережі (Instagram, Facebook)

Телеграм-канали для посилення комунікації та зворотнього зв’язку Презентації проєкту перед учасниками.

Електронна пошта та розсилка.

Додатково виконавці проєкту будуть інформувати академічну спільноту про хід та реалізації проєкту на власних сторінках у соціальній мережі Fаcebook.

Інформування про результати проєкту будуть розміщуватися у популярних соціальних мережах (Facebook, Instagram, Телеграм-групи). Публікації можуть містити фото- та відеоматеріали з попередніх заходів, анонси майбутніх подій.

Для інформування про результати проєкту буде здійснено презентації проєкту в закладах освіти, громадських організаціях та інших публічних місцях. Також буде здійснюватися систематична розсилка електронних листів із звітами про заходи, інформацією про співпрацю та майбутні ініціативи.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
1. Учасники проєкту усвідомлюють відповідальності за майбутнє держави та розуміють необхідності виявлення активної громадянської позиції щодо захисту України та миротворення у суспільстві. 2. Молодь продовжує відродження національних і загальнолюдських духовних та моральних цінностей. 3. Навичка до ведення здорового способу життя та розвиток фізичних якостей у здобувачів освіти. 4. Популяризація та залучення до здорового способу життя і рухової активності молоді. 5. Патріотично та громадянсько свідома молодь. 6. Стійка мотивація у молоді до розбудови країни.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux