Повстанська Ватра – 2022
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Період реалізації проєкту
15 вересня 2022 - 15 грудня 2022
Номер проєкту
20211110-2037
Бюджет
409560 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
8. Формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність).
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Метою проєкту “Повстанська ватра — 2022” є збільшення чисельності молоді, яка бере активну участь у діяльності громадських об'єднань національно-патріотичного спрямування; виховання у молоді національної свідомості, пропаганда громадської активності та соціальної відповідальності, долучення до суспільно значущої діяльності, отримання знань та практичних навичок з планування та організації громадських проектів; виховання всебічно розвиненої молоді України; формування в учасників сучасного розуміння поняття патріота та відповідно до цього мотивація їх до громадської діяльності та поширення національно-патріотичного виховання серед молоді з різних регіонів, надання необхідних для цього знань, навичок та інструментів.
Актуальність програми
В Україні вже 8-ий рік триває збройна, інформаційна, гуманітарна, політична та економічна агресія (гібридна війна) з боку Російської Федерації. З усіх аспектів гібридної війни гуманітарний має особливе значення. Саме гуманітарний аспект безпосередньо впливає на формування особистих та суспільних цінностей, національної ідентичності, самоідентифікації нашого суспільства як окремої нації. Однією зі складових цього аспекту (гуманітарного) є виховання молоді як майбутнього нашої Держави. Саме тому національно-патріотичне виховання є одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку національної свідомості на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність), формування у громадян почуття патріотизму, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи, готовності до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, сповідування європейських цінностей. Проєкт “Повстанська ватра — 2022” сприятиме підвищенню рівня громадянської участі молоді в процесі державотворення, допоможе підвищити активну участь громадян, зокрема молоді, в освітянській, управлінській діяльності через призму державотворення та підняття престижу України на світовому рівні та формуватиме в молоді українську громадянську ідентичність на основі суспільно-державних (національних) цінностей.
Очікувані результати
Короткострокові
В рамках реалізації проєкту заплановане проведення наступних заходів: Проведення табору-джемборі “Повстанська Ватра”. Проведення конференції “Розбудова Нації”. Проведення підсумкової конференції координаторів для аналізу результатів проєкту. Заплановано безпосереднє охоплення 145 людей на заходах проєкту та понад 30 тис. за допомогою інформаційної кампанії.
Показати повний опис
Довгострокові
Довгостроковими результатами проєкту “Повстанська Ватра — 2022” стане збільшення кількості молоді, що активно долучається до діяльності інститутів громадянського суспільства, бере участь в суспільному житті країни. Також проєкт сприятиме формуванню активної та небайдужою молоді та почуття патріотизму у неї, формуванню національної свідомості та відповідальності.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Очікується, що в першому заході проєкту таборі-джемборі “Повстанська Ватра” візьме участь 80 учасників, в конференції “Розбудова Нації” — 80 учасників, та ще 15 в підсумковій нараді координаторів. Також планується охопити інформаційною кампанією понад 30 тис. людей цільової аудиторії проєкту. Учасники перших двох заходів представлятимуть не менше ніж 15 регіонів України.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Внаслідок реалізації проєкту учасники заходів отримають знання та навички від фахових спеціалістів, які сприятимуть посиленню громадянської активності, збільшенню рівня волонтерства та патріотизму серед молоді, що допоможе в перспективі включатися в державотворчі процеси. Також вони матимуть змогу обмінятися власним досвідом в громадській діяльності та розбудувати мережу співпраці для реалізації власних ініціатив після завершення проєкту.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
I захід: табір-джемборі “Повстанська Ватра”
Всього учасників (з них жінок)
80 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
5 (1) осіб
Захід
II захід: конференція “Розбудова Нації”
Всього учасників (з них жінок)
50 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2 (0) осіб
Захід
III захід: підсумкова конференція координаторів
Всього учасників (з них жінок)
15 (7) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
1 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Цільовою аудиторією проєкту є молодь віком від 16 до 28 років з усіх регіонів України. Зокрема це учні шкіл, студенти закладів вищої освіти та їх випускники, представники та волонтери організацій громадянського суспільства, молодь, зацікавлена у практичному вираженні свого патріотизму та пошуку однодумців для діяльності з національно-патріотичного виховання.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий етап до табору-джемборі “Повстанська Ватра”
Завдання
Планування та проведення зголошувальної кампанії табору-джемборі “Повстанська Ватра”
Опис заходів для здійснення етапу
- розпрацювання інформаційних меседжів про захід; - розповсюдження інформації про табір-джемборі “Повстанська Ватра” у соціальних мережах; - проведення співбесід з учасниками; - збір документів учасників; - відвідування теле- та радіоефірів; - розміщення агітаційних плакатів по містах.
Строк реалізації етапу
15 вересня 2022 — 12 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Денькович Т. В. (керівник інформцентру ГО “МНК-Київ”)
Етапи реалізації
Підготовчий етап до табору-джемборі “Повстанська Ватра”
Завдання
Підготовка матеріально-технічної бази табору-джемборі “Повстанська Ватра”
Опис заходів для здійснення етапу
- укладення попередніх домовленостей щодо оренди необхідного спорядження та обладнання; - перевірка та підготовка спорядження та обладнання на складах; - укладання попережніх домовленостей щодо проживання та надання послуг харчування учасникам; - закупівля господарських товарів; - закупівля канцелярського приладдя; - замовлення виготовлення сувенірної та поліграфічної продукції; - збір та завезення на місце необхідного спорядження, обладнання та господарчих товарів.
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2022 — 12 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Однойко Д. Є. (член Проводу ГО “МНК-Київ”)
Етапи реалізації
I захід: табір-джемборі “Повстанська Ватра”
Завдання
Реалізація (проведення) табору-джемборі “Повстанська Ватра”
Опис заходів для здійснення етапу
- збір учасників у Києві; - виконання програми табору-джемборі “Повстанська Ватра”; - роз’їзд учасників.
Строк реалізації етапу
13 жовтня 2022 — 16 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Луців С.М. (керівник проєкту)
Етапи реалізації
Підготовчий етап до конференції “Розбудова Нації”
Завдання
Планування та проведення зголошувальної кампанії до конференції “Розбудова Нації”
Опис заходів для здійснення етапу
- розпрацювання інформаційних меседжів про захід; - розповсюдження інформації про конференцію “Розбудова Нації” у соціальних мережах; - проведення співбесід з учасниками; - збір тез, розпрацьованих учасниками; - збір документів учасників.
Строк реалізації етапу
01 листопада 2022 — 26 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Денькович Т. В. (керівник інформцентру ГО “МНК-Київ”)
Етапи реалізації
Підготовчий етап до конференції “Розбудова Нації”
Завдання
Підготовка матеріально-технічної бази до конференції “Розбудова Нації”
Опис заходів для здійснення етапу
- укладення попередніх домовленостей щодо оренди необхідного обладнання; - укладання попережніх домовленостей щодо проживання та надання послуг харчування учасникам; - закупівля канцелярського приладдя; - замовлення виготовлення сувенірної та поліграфічної продукції.
Строк реалізації етапу
17 листопада 2022 — 26 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Однойко Д. Є. (член Проводу ГО “МНК-Київ”)
Етапи реалізації
II захід: конференція “Розбудова Нації”
Завдання
Реалізація (проведення) конференції “Розбудова Нації”
Опис заходів для здійснення етапу
Конференція для окреслення та написання тез по можливим шляхам вирішеня актуальних проблем в Україні, що допоможе учасникам активніше брати участь у вирішенні проблем місцевого та державного рівнів - збір учасників на місці проведення конференції; - виконання програми заходу: проголошення доовідей, дискусії та обговорення матеріалів, підготовлеих учасниками; - роз’їзд учасників.
Строк реалізації етапу
27 листопада 2022 — 27 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Денькович Т. В. (керівник інформцентру ГО “МНК-Київ”)
Етапи реалізації
III захід: підсумкова конференція координаторів
Завдання
Проаналізувати результати та успішність проекту
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення дводенної підсумкової конференції, під час якої команда організаторів проведе аналіз реалізації проекту, оцінить його ефективність, зафіксує кращі практики цьогорічного табору та семінару на майбутнє.
Строк реалізації етапу
10 грудня 2022 — 11 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Швед Д. І. (Голова Київського осередку “МНК”)
Етапи реалізації
Підбиття підсумків та звітування по проєкту
Завдання
Фіналізація роботи із проєктом
Опис заходів для здійснення етапу
- опрацювання анкет-відгуків про заходи проекту, зібраних в учасників; - рефлексія робочої групи; - опрацювання подальших перспектив роботи із залученою молоддю; - написання звітів.
Строк реалізації етапу
15 листопада 2022 — 15 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Луців С.М. (керівник проєкту)
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

В процесі реалізації проєкту заплановане розпрацювання комунікаційної стратегії, яка включатиме детальний перелік методів та каналів інформування цільової аудиторії про  заходи, передбачені проєктом.


Зокрема інформування громадськості про проєкт заплановано через:

 • офіційні соціальні мережі ІГС, що реалізовує проєкт (ГО “МНК”) та заходів самого проєкту (табір-джемборі “Повстанська ватра”) у Facebook та Instagram;
 • офіційний сайт ІГС, що реалізовує проєкт (ГО “МНК”);
 • ресурси інформаційних партнерів ІГС, що реалізовує проєкт (онлайн-видання “Український Погляд”, “Націоналістичний Портал” “Українська інформаційна служба”, “Опад”; газети “Шлях Перемоги”, “День”, “Україна молода”; закордонні ЗМІ української діаспори);
 • телебачення та радіомовлення (радіостанції Армія FM, Суспільне радіо, Суспільне телебачення, інші всеукраїнські та регіональні телеканали).
 • Всеукраїнські та регіональні онлайн-видання (зокрема Історична Правда, Радіо Свобода, Громадський простір, ресурсний центр Гурт та інші);
 • лідери думок та YouTube-блогери, які сприятимуть висвітленню заходів в рамках проєкту.


Втілення інформаційної кампанії планується розпочати за півтора місяця до першого заходу. Прогнозоване інформаційне охоплення — понад 30 000 людей через різні канали комунікації (соціальні мережі, ЗМІ, інформаційних партнерів).

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Передбачається, що молодь, охоплена в результаті реалізації проєкту, долучатиметься до громадської дільності, приєднуватиметься до інститутів громадянського суспільства, зокрема до ГО “МНК” та реалізовуватиме проєкти спрямовані на донесення ідей збереження та розбудови України, посилення національно-патріотичного виховання молоді в Україні. Набутий досвід, навички та контакти будуть використовуватися організаторами та учасниками для проведення інших заходів НПВ, участі в громадському житті та інших суспільно значущих заходах та процесах в Україні.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux