Конкурс з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2022 році
Короткий опис
Конкурс проектів національно-патріотичного виховання
Статус
Відмінений
Оголошення конкурсу
13 вересня 2021 року
Прийом заявок
до 11 листопада 2021, до 00:00
Період проведення
січень 2022
Сфера конкурсу
сфера національно-патріотичного виховання
Умови конкурсу

На виконання Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673, та відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (зі змінами), з метою реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання та надання підтримки громадським організаціям у 2022 році для реалізації проектів національно-патріотичного виховання


Міністерство молоді та спорту України

оголошує конкурс з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка

у 2022 році

 

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних завдань:

1. Підвищення ролі української мови як національної цінності та важливого атрибута національної ідентичності, подолання мовнокультурної меншовартості українців.

 

2. Популяризація та збереження культурної спадщини та культурних цінностей України.

 

3. Сприяння утвердженню сімейних цінностей та активне залучення сім’ї до процесу національно-патріотичного виховання.

 

4. Підвищення рівня знань про видатних осіб українського державотворення, борців за незалежність України шляхом проведення заходів національно-патріотичного спрямування, в тому числі приурочених до державних свят.

5. Збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.

 

6.  Підвищення активної участі громадян в освітянській, науковій, управлінській діяльності через призму державотворення та підняття престижу України на світовому рівні.

 

7. Донесення до закордонних українців змісту (суті) українських суспільно-державних (національних) цінностей та поглиблення співпраці з представниками закордонних українців у сфері національно-патріотичного виховання.

 

8. Формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність).


Деталі щодо реалізації пріоритетних завдань визначені пунктами 1–8 завдань і заходів, затверджених Державною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на період до 2025 року.

 

Проекти спрямовуються на такі види діяльності:

проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, зборів-походів, семінарів-тренінгів, тренінгів, олімпіад, інтернет-олімпіад, змагань (у тому числі комп’ютерних), зборів, зборів-походів, таборів, вишколів, теренових ігор, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, зльотів, марафонів, походів, концертів та інших заходів, розроблення та поширення інформаційних та візуальних матеріалів, соціальної реклами та методичних рекомендацій.

 

Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського суспільства, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

 

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

 

Конкурсні пропозиції подаються уповноваженою особою учасника конкурсу з накладенням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, після накладення якого така конкурсна пропозиція не підлягає внесенню змін.

 

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

 

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

 

Електронна система проведення конкурсу під час реєстрації конкурсної пропозиції автоматично присвоює їй унікальний код реєстрації в системі.

 

Присвоєння унікального коду реєстрації означає, що організатор конкурсу отримав конкурсну пропозицію, про що учаснику конкурсу повідомляється в особистому кабінеті в електронній системі проведення конкурсу, а також листом на адресу електронної пошти, зазначену під час реєстрації в електронній системі проведення конкурсу.

 

Проект та кошторис витрат, подані на конкурс, повинні відповідати вимогам, нормам та термінам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Порядком реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 р. № 808, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за № 453/28583 (зі змінами).

 

Враховуючи норми Бюджетного кодексу України щодо забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, максимальна сума фінансової підтримки одного проекту за рахунок коштів державного бюджету не може перевищувати 500 тис. грн.

 

Конкурсні пропозиції можуть бути подані через електронну систему проведення конкурсу з дня опублікування оголошення до 00:00 03 листопада 2021 року.

 

Організатор конкурсу має право продовжити строк подання конкурсних пропозицій на строк до 15 календарних днів, а у разі неподання жодної конкурсної пропозиції – на строк до одного місяця.

 

Контактні дані для отримання додаткової інформації: відділ національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України, телефони: (044) 246-62-35, 248-74-81.

 

Конкурс буде завершено протягом 15 днів після затвердження Державного бюджету на 2022 рік.


Посилання на нормативно-правові акти:

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2021-%D0%BF#Text

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 "Про ефективне використання державних коштів": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2016-%D0%BF#Text

 

Порядок реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 р. № 808, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за № 453/28583 (зі змінами): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0453-16#Text


Організатор конкурсу
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Рівень виконання
Україна
Адміністративно-територіальний рівень виконання
Загальнодержавний
Формат проведення конкурсу
Проєкт
Хто може брати участь у конкурсі
Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського суспільства, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.
Цільова аудиторія
Населення України
Контактні дані
Назва підрозділу
Відділ національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України
Телефон
380442466235
380442487481
Електронна адреса
npvmms@gmail.com
Час звернення
09:00 - 16:00
Обідня перерва
13:00 - 13:45
Примітки
Крім святкових та вихідних днів. У п'ятницю: з 9 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. У дні напередодні святкових робочий день закінчується на годину раніше.
Члени конкурсної комісії
Євтушок Ольга Олександрівна
Секретар конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища освіта
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Начальник відділу національно-патріотичного виховання. Впродовж останніх 5-и років займається безпосередньо розробкою державної політики національно-патріотичного виховання та її реалізацією на рівні ЦОВВ, секретар конкурсної комісії з відбору проєктів Міністерства молоді та спорту України
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Більше 5 років роботи з реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на вирішення проблем сфери національно-патріотичного виховання Всеукраїнського та Міжнародного рівня
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Багаторазовий секретар конкурсної комісії з відбору проєктів національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
МОРОКО ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Працюючи в Департаменті, спільно з Українським інститутом національної пам’яті ініційовано та видано 5 томів «Усна історія російсько-української війни 2014-2019 рр.», каталог виставки «Передчуття. Мистецька рефлексія до, під час та після Майдану», збірник поезії «Майдан – дистанція словом». Є автором: 5 монографій, 47 публікацій у наукових та фахових виданнях, понад 20 посібників з питань молодіжної політики та патріотичного виховання,
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Особисто мною та під моїм керввництвом було розапочатковано акцію «Передчуття», у обласному краєзнавчому музеї створено композицію «АТО: війна за незалежність», започатковано «Дні Героя» - це зустрічі з військовими-учасниками АТО та фестиваль «Патріотична весна».Проведено значну роботу у рамках патріотичних проектів Міністерства культури України «Зброя культури» та «Бібліотека воїна».
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
2016-2019 та 2021 роках був членом конкурсної комісії Міністерства молоді та спорту України з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка. 2018-2019 роки був експертом Українського культурного фонду з підтримки проектів у сфері культурної спадщини.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
МЕЛЬНИК ІГОР ВІКТОРОВИЧ
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Більше 5 років фахівець у сфері національно-патріотичного виховання: тренерська діяльність, ведення лекцій та тренінгів, розробник історичних та публіцистичних доробків у сфері національно-патріотичного виховання.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Постійний учасник заходів та проєктів Міжнародного та Всеукраїнського рівня у сфері національно-патріотичного виховання (2017-2021 рр.).
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Член конкурсної комісії 2019 та 2021 років з визначення проєктів, яким надається фінансова підтримка.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
ПОЛУЙКО ВАСИЛЬ ЮЛІАНОВИЧ
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища освіта
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Більш як 30-ти літній досвід діяльності у громадському секторі України.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Наявний досвід проведення та організації численних навчальних заходів для громадсько-активної молоді України, зокрема у форматі Школи лідерів.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Наявний досвід роботи у конкурсних комісіях Мфіжнародного Фонду "Відродження", ІСАР-"Єднання", Британської Ради, Західноукраїнського ресурсного центру.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Тихолоз Богдан Сергійович
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Понад 20 років діяльності в галузі науки, освіти і культури. Докладніше див.: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Керівник проєктів у сфері культурної спадщини за ґрантами Українського культурного фонду: • «Франко:Наживо» (Львів, 2018 р.). • «Franko from A to Z» ‒ мандрівна інтерактивна виставка-лабіринт (Львів-Будапешт-Відень-Загреб-Любляна, 2019 р.). • «Франкомандри +» ‒ міжсекторальний проєкт зі створення інтерактивних туристичних маршрутів у співпраці з туристичним бізнесом, новими медіями й локальними спільнотами (2020‒2021 рр.) та ін.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
• Член журі Львівської обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури (2016–2019 рр.). • Голова Експертної ради Програми поповнення фондів публічних бібліотек Українського інституту книги (2018, 2019 рр.). • Експерт Українського культурного фонду, член експертної ради «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти» (у 2020-2021 рр.).
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
• Член Міжнародної ради музеїв (ICOM) (з 2018 р.).
БЕЗУШКО СТАНІСЛАВ АНДРІЙОВИЧ
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища освіта, 2006 – 2011 рр. – Львівський національний університет імені І. Франка, історичний факультет. Присвоєно ступінь «Магістр архівознавства. Архівіст. Історик. Викладач історії».
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
З 2019 року публіцист, пишу на теми, що є пріоритетними для конкурсу. 21.05.17-31.12.20 – координатор українсько-німецького проекту Київський діалог у Львові. Теми: молодіжна політика, ревіталізація, розумні міста. Проект фінансує МЗС Німеччини. 27.10.16-31.03.17 – начальник відділу комунікацій з громадськість управління внутрішньої та молодіжної політики департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА. 2015-16 – служба в НГУ, виконував службово-бойові завдання в АТО.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
У жовтні 2018 року менеджер з комунікацій зі ЗМІ фестивалю мистецтв Franko Art Fest.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
У 2021 році - член конкурсної комісії Управління молоді та спорту Львівської ОДА з відбору проектів розроблених ІГС (Програми «Молодь Львівщини»; пріоритети співпадають з пріоритетами цього конкурсу) У 2017 - член конкурсній комісії департаменту соцзахисту ЛОДА з відбору проектів ІГС на статутну діяльність та покращення якості життя соціально незахищених верств населення. 2013-15 - секретар конкурсної комісії з відбору проектів ІГС у департаменті внутрішньої політики ЛОДА.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
Робота в українсько-німецькому проекті Київський діалог над темою молодіжної політики в громадах.
МЕЛЬНИЧУК АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Заступник координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Вінницькій ОДА, 2017 до сьогодні
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Всукраїнські, обласні, місцеві
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Член конкурсних комісії по відбору проектів НПВ при Мінмолодьспорт 2017-2018 роки, член комісії НПВ при Вінницькій ОДА 2021, член комісії молодіжної політики при ОДА (2017-2019), підтримки громадянського супільства 2017-2021
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Попатенко Марина Миколаївна
Голова конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Освіта вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Досвід роботи більше 15 років в державному секторі, що пов'язаний з формуванням та реалізації молодіжної політики в Україні. Під особистим керівництвом розроблено та удосконалено низку законодавчих та нормативно-правових актів законодавчої бази у сфері молодіжної політики.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Долучалась до реалізації заходів та програм спільно з інститутами громадянського суспільства на локальному, регіональному та національному рівнях.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
З 2011 року член конкурсних комісій з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, які проводилися в структурних підрозділах з питань молоді та спорту, Сумської та Київської ОДА. Останні два роки – Голова конкурсних комісій при Міністерстві молоді та спорту України.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
Досвід співпраці з міжнародними партнерами та експертної діяльності у сфері молодіжної політики та молодіжної роботи під час реалізації програм, які підтримуються міжнародними інституціями.
Мокан Василь Іванович
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища освіта
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
2 роки діяльності у Комітеті Верховної Ради України з питань молоді і спорту
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
-
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Член конкурсної комісії з розгляду проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства у 2019-2021 рр. як представник Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Ковальський Євген Миколайович
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Повна вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Приймає безпосередню участь в формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання в частині представлення інтересів та взаємодії з громадськістю
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Голова громадської організації «Соціальний вектор», багаторічний досвід реалізації проєктів у сфері молодіжної політики
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
З 2018 року член конкурсної комісії з відбору проєктів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Радченко Павло Олександрович
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища освіта
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
5 років працюю в міжнародному благодійному фонді, на посаді операційного менеджера проєктів. Був залучений до виконання завдань проєкту USAID / UK aid “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах” та проєкту “3D Project: Розвиток попри перешкоди”, що фінансується Європейським Союзом. До цього 9 років займав різні посади на державній службі.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Брав участь на всіх етапах підготовки та проведення комплексних завдань в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги загальнонаціонального рівня, протягом останніх 5 років.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Брав участь як у підготовці та проведенні загальнонаціональних конкурсів з міжнародним фінансуванням, так і у оцінці грантових заявок, підготовлених інститутами громадянського суспільства.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Левківська Галина Василівна
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Повна вища, магістр з фінансів
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
З кінця 2007 року начальник відділу програм сім’ї, дітей та молоді, з вересня 2013 року заступник директора департаменту економіки та фінансів – начальник відділу програм молоді. Приймає безпосередню участь в формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання в частині фінансового забезпечення відповідних програм і заходів
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
З кінця 2007 року начальник відділу програм сім’ї, дітей та молоді, з вересня 2013 року заступник директора департаменту економіки та фінансів – начальник відділу програм молоді. Задіяна в розробці проектів Порядків використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, здійснення заходів виконання яких потребує нормативного-правового визначення механізму використання бюджетних коштів.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
З 2018 року член конкурсної комісії з відбору проєктів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Максименко Юрій Йосипович
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Повна вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Більше 5-и років досвіду роботи із забезпечення нормативно-правового регулювання у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
-
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
-
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Таймлайн конкурсу
Збір заявок
13 вересня 2021 - 11 листопада 2021
Оцінювання за одним критерієм
02 грудня 2021 - 08 грудня 2021
Публічний захист та оцінювання за чотирма критеріями
13 грудня 2021 - 24 грудня 2021
Визначення переможців
25 грудня 2021 - 31 січня 2022
Реалізація
01 лютого 2022 - 31 грудня 2022
Документи конкурсу
Рішення конкурсної комісії № 1 від 24 листопада 2021 року
application/pdf
Завантажено: 02 грудня 2021 року
Рішення конкурсної комісії № 2 від 24 листопада 2021 року
application/pdf
Завантажено: 02 грудня 2021 року
Рішення конкурсної комісії № 1 від 02.12.2021
application/pdf
Завантажено: 03 грудня 2021 року
Рішення № 1 від 08 грудня 2021 року
application/pdf
Завантажено: 10 грудня 2021 року
Інформація про членів конкурсної комісії
application/pdf
Завантажено: 22 листопада 2021 року
Наказ зміни до складу КК від 29.11.2021
application/pdf
Завантажено: 26 листопада 2021 року
Наказ про продовження конкурсу від 02.11.2021 № 4186
application/pdf
Завантажено: 04 листопада 2021 року
Оголошення про конкурс
application/pdf
Завантажено: 13 вересня 2021 року
Рішення № 1 від 28 грудня 2021 року
application/pdf
Завантажено: 31 грудня 2021 року
Архівування конкурсу від 27.12.2022 року
application/pdf
Завантажено: 27 грудня 2022 року
Проєкти
Проєкт подано
25 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211019-1100
Бюджет
560853 гривень
Проєкт подано
25 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211019-1105
Бюджет
443089 гривень
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20210929-1000
Бюджет
278940 гривень
Проєкт подано
26 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211022-1159
Бюджет
406598 гривень
Проєкт подано
26 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211026-1250
Бюджет
505823 гривень
Проєкт подано
29 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211026-1256
Бюджет
34588.24 гривень
Проєкт подано
27 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211027-1284
Бюджет
623981 гривень
Проєкт подано
29 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211029-1385
Бюджет
272370 гривень
Проєкт подано
31 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211031-1474
Бюджет
176900 гривень
Проєкт подано
29 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211029-1384
Бюджет
127724 гривень
Я-Патріот
Учасник
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211030-1399
Бюджет
549472.6 гривень
Проєкт подано
30 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211029-1356
Бюджет
450090 гривень
Проєкт подано
31 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211031-1485
Бюджет
465780 гривень
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1533
Бюджет
178350 гривень
Проєкт подано
29 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211026-1237
Бюджет
255500 гривень
Проєкт подано
31 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211031-1448
Бюджет
518739 гривень
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1503
Бюджет
291820 гривень
Проєкт подано
31 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211031-1443
Бюджет
253456 гривень
Проєкт подано
31 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211029-1364
Бюджет
371374 гривень
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211028-1331
Бюджет
337780 гривень
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1529
Бюджет
589008 гривень
Проєкт подано
31 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211028-1335
Бюджет
154140 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1601
Бюджет
136976 гривень
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1570
Бюджет
133660 гривень
Проєкт подано
29 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211027-1305
Бюджет
579940 гривень
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1592
Бюджет
298340 гривень
Мова нації
Учасник
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211028-1317
Бюджет
330400 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1535
Бюджет
438580 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1514
Бюджет
278780 гривень
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1585
Бюджет
126395 гривень
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1599
Бюджет
207600 гривень
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1576
Бюджет
493000 гривень
Проєкт подано
03 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211103-1786
Бюджет
564262 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20210924-0981
Бюджет
391200 гривень
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1549
Бюджет
447000 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1690
Бюджет
493000 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211026-1238
Бюджет
1112838 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1653
Бюджет
498200 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211026-1249
Бюджет
575660 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1695
Бюджет
588110 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211029-1383
Бюджет
118650 гривень
Проєкт подано
30 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211030-1418
Бюджет
497945 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211108-1917
Бюджет
762056 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1728
Бюджет
202655 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1686
Бюджет
166780 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211105-1823
Бюджет
311910 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211030-1402
Бюджет
432231 гривень
Проєкт подано
31 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211029-1358
Бюджет
485182 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211028-1322
Бюджет
444822 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211108-1912
Бюджет
258020 гривень
Проєкт подано
06 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211105-1838
Бюджет
203840 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1680
Бюджет
165770 гривень
Захисник України
Не допущено
Проєкт подано
07 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1574
Бюджет
574501 гривень
Проєкт подано
06 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211106-1849
Бюджет
530000 гривень
Проєкт подано
31 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211030-1432
Бюджет
231464 гривень
Проєкт подано
03 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211026-1264
Бюджет
396654 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211028-1330
Бюджет
338341 гривень
Проєкт подано
07 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211107-1865
Бюджет
591480 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211031-1439
Бюджет
678950 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1590
Бюджет
526895 гривень
Проєкт подано
07 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211106-1855
Бюджет
481487 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211019-1096
Бюджет
935640 гривень
Проєкт подано
08 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211108-1901
Бюджет
361090 гривень
Проєкт подано
06 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211106-1852
Бюджет
619000 гривень
Проєкт подано
08 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1618
Бюджет
191266 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211105-1840
Бюджет
560000 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211109-1957
Бюджет
103750 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211109-1997
Бюджет
588156 гривень
Проєкт подано
08 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211108-1903
Бюджет
494140 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211109-1981
Бюджет
348000 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211109-2001
Бюджет
219862 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2028
Бюджет
254262 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211103-1788
Бюджет
1175956 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211109-1970
Бюджет
396654 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211027-1292
Бюджет
436016 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2029
Бюджет
499499.6 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211109-1987
Бюджет
560280 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2034
Бюджет
112411 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2070
Бюджет
328960 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211108-1920
Бюджет
494626 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211031-1460
Бюджет
326540 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211109-1967
Бюджет
329660 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2037
Бюджет
409560 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211103-1772
Бюджет
135888 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2074
Бюджет
356330 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2030
Бюджет
414900 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2036
Бюджет
66291 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2106
Бюджет
96650 гривень
Проєкт подано
11 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2068
Бюджет
375400 гривень
Проєкт подано
03 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20210930-1002
Бюджет
289890 гривень
Проєкт подано
11 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2111
Бюджет
587660 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2065
Бюджет
578530 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211108-1928
Бюджет
583170 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211028-1310
Бюджет
737565 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2079
Бюджет
405190 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211031-1445
Бюджет
488179.8 гривень
Проєкт подано
03 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1754
Бюджет
500000 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211104-1805
Бюджет
583907 гривень
Проєкт подано
31 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211023-1187
Бюджет
308118 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211105-1835
Бюджет
243440 гривень
Проєкт подано
03 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1565
Бюджет
377042 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2039
Бюджет
577471 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211013-1058
Бюджет
600000 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2025
Бюджет
194094 гривень
ПРОФорієнтуйся!
Не допущено
Проєкт подано
11 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2149
Бюджет
880000 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2033
Бюджет
118780 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1541
Бюджет
541000 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2066
Бюджет
209000 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2038
Бюджет
499819 гривень
Патріот в ДІЇ
Відхилено
Проєкт подано
06 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1501
Бюджет
514835 гривень
Переможці конкурсу
Місце в рейтингу
1
ІГС
СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Кількість балів
206
Бюджет
579940 гривень
Місце в рейтингу
2
ІГС
СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Кількість балів
205
Бюджет
126395 гривень
Місце в рейтингу
3
ІГС
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЛАСТ-НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
200
Бюджет
493000 гривень
Місце в рейтингу
4
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДИЙ НАРОДНИЙ РУХ"
Кількість балів
198
Бюджет
443089 гривень
Місце в рейтингу
5
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЮНАЦЬКИЙ КОРПУС"
Кількість балів
195
Бюджет
291820 гривень
Місце в рейтингу
6
ІГС
СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Кількість балів
193
Бюджет
127724 гривень
Місце в рейтингу
7
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЮНАЦЬКИЙ КОРПУС"
Кількість балів
193
Бюджет
118780 гривень
Місце в рейтингу
8
ІГС
СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Кількість балів
192
Бюджет
207600 гривень
Місце в рейтингу
9
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТУДЕНТСЬКЕ БРАТСТВО ВОЛИНІ"
Кількість балів
189
Бюджет
371374 гривень
Місце в рейтингу
10
ІГС
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЛАСТ-НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
185
Бюджет
361090 гривень
Місце в рейтингу
11
ІГС
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ"
Кількість балів
185
Бюджет
589008 гривень
Місце в рейтингу
12
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПІСЕННИЙ СПАС"
Кількість балів
182
Бюджет
311910 гривень
Місце в рейтингу
13
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДИЙ НАРОДНИЙ РУХ"
Кількість балів
180
Бюджет
133660 гривень
Місце в рейтингу
14
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНИЙ НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ КОНГРЕС"
Кількість балів
179
Бюджет
583907 гривень
Місце в рейтингу
15
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДМИТРІВСЬКА ПАЛАНКА"
Кількість балів
179
Бюджет
485182 гривень
Місце в рейтингу
16
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ "КРИЛА"
Кількість балів
179
Бюджет
191266 гривень
Місце в рейтингу
17
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДИЙ НАРОДНИЙ РУХ"
Кількість балів
177
Бюджет
178350 гривень
Місце в рейтингу
18
ІГС
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ТВОРЧЕ ПАТРІОТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МУЗИЧНИЙ БАТАЛЬЙОН"
Кількість балів
177
Бюджет
1112838 гривень
Місце в рейтингу
19
ІГС
СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Кількість балів
176
Бюджет
272370 гривень
Місце в рейтингу
20
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНИЙ КЛУБ ДЖУРА"
Кількість балів
175
Бюджет
377042 гривень
Місце в рейтингу
21
ІГС
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЛАСТ-НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
174
Бюджет
493000 гривень
Місце в рейтингу
22
ІГС
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЛАСТ-НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
173
Бюджет
494140 гривень
Місце в рейтингу
23
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНИЙ СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР "АРКАН СТИХІЙ"
Кількість балів
173
Бюджет
289890 гривень
Місце в рейтингу
24
ІГС
СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Кількість балів
171
Бюджет
298340 гривень
Місце в рейтингу
25
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНЕ ТОВАРИСТВО ДОПОМОГИ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ "ДЖЕРЕЛА"
Кількість балів
170
Бюджет
414900 гривень
Місце в рейтингу
26
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ "НАЦІОНАЛЬНИЙ АЛЬЯНС"
Кількість балів
169
Бюджет
136976 гривень
Місце в рейтингу
27
ІГС
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ"
Кількість балів
166
Бюджет
154140 гривень
Місце в рейтингу
28
ІГС
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ З РОСІЄЮ"
Кількість балів
165
Бюджет
103750 гривень
Місце в рейтингу
29
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОБ'ЄДНАННЯ УЧАСНИКІВ АТО ТА БОЙОВИХ ДІЙ "БРАТЕРСТВО"
Кількість балів
164
Бюджет
96650 гривень
Місце в рейтингу
30
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "Д.КРУК"
Кількість балів
163
Бюджет
308118 гривень
Місце в рейтингу
31
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИЙ КЛУБ "АВАНГАРД"
Кількість балів
162
Бюджет
338341 гривень
Місце в рейтингу
32
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНИЙ НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ КОНГРЕС - КИЇВ"
Кількість балів
162
Бюджет
409560 гривень
Місце в рейтингу
33
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РУТЕНІЯ-УКРАЇНА"
Кількість балів
161
Бюджет
194094 гривень
Мова нації
Учасник
Місце в рейтингу
34
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕПОРТЕР ПРО"
Кількість балів
160
Бюджет
330400 гривень
Місце в рейтингу
35
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛАБОРАТОРІЯ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ"
Кількість балів
159
Бюджет
450090 гривень
Місце в рейтингу
36
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НЕДЕРЖАВНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР "УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
Кількість балів
159
Бюджет
577471 гривень
Місце в рейтингу
37
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЕКОЛОГІЯ.КУЛЬТУРА.МИСТЕЦТВО"
Кількість балів
158
Бюджет
203840 гривень
Місце в рейтингу
38
ІГС
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЛАСТ-НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
158
Бюджет
348000 гривень
Місце в рейтингу
39
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СУРМИ ЗВИТЯГИ"
Кількість балів
157
Бюджет
258020 гривень
Місце в рейтингу
40
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОСВІТНЯ АСАМБЛЕЯ"
Кількість балів
157
Бюджет
231464 гривень
Місце в рейтингу
41
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЕКОЛОГІЯ.КУЛЬТУРА.МИСТЕЦТВО"
Кількість балів
156
Бюджет
209000 гривень
Місце в рейтингу
42
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГУМАНІТАРНА ЛІГА"
Кількість балів
154
Бюджет
278780 гривень
Місце в рейтингу
43
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРАВОЗАХИСТУ"
Кількість балів
152
Бюджет
166780 гривень
Місце в рейтингу
44
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТУДЕНТСЬКИЙ КЛУБ"
Кількість балів
152
Бюджет
588110 гривень
Місце в рейтингу
45
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИЙ КЛУБ "АВАНГАРД"
Кількість балів
151
Бюджет
337780 гривень
Місце в рейтингу
46
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛУЦЬКІ ЛИЦАРІ"
Кількість балів
151
Бюджет
135888 гривень
Місце в рейтингу
47
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ "НАЦІОНАЛЬНИЙ АЛЬЯНС"
Кількість балів
150
Бюджет
66291 гривень
Місце в рейтингу
48
ІГС
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ З РОСІЄЮ"
Кількість балів
150
Бюджет
118650 гривень
Місце в рейтингу
49
ІГС
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ-ХРИСТОВІ"
Кількість балів
150
Бюджет
575660 гривень
Місце в рейтингу
50
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГУМАНІТАРНА ЛІГА"
Кількість балів
149
Бюджет
465780 гривень
Місце в рейтингу
51
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ МОЛОДІЖНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР "МОЛОДЬ УКРАЇНИ"
Кількість балів
149
Бюджет
518739 гривень
Місце в рейтингу
52
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РУТЕНІЯ-УКРАЇНА"
Кількість балів
147
Бюджет
112411 гривень
Місце в рейтингу
53
ІГС
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ФЕДЕРАЦІЯ БОЙОВОГО ГОПАКА УКРАЇНИ"
Кількість балів
145
Бюджет
406598 гривень
Місце в рейтингу
54
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ КОЗАЦЬКОГО БОЙОВОГО МИСТЕЦТВА "СПАС"
Кількість балів
143
Бюджет
737565 гривень
Місце в рейтингу
55
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "Д.КРУК"
Кількість балів
142
Бюджет
243440 гривень
Місце в рейтингу
56
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛАБОРАТОРІЯ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ"
Кількість балів
142
Бюджет
497945 гривень
Місце в рейтингу
57
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЗАХИСТ ПРАВ МОЛОДІ ТА РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД"
Кількість балів
140
Бюджет
591480 гривень
Місце в рейтингу
58
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОСВІТНЯ АСАМБЛЕЯ"
Кількість балів
139
Бюджет
176900 гривень
Місце в рейтингу
59
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПОКЛИК ЯРУ"
Кількість балів
139
Бюджет
438580 гривень
Місце в рейтингу
60
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НЕДЕРЖАВНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР "УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
Кількість балів
135
Бюджет
481487 гривень
Місце в рейтингу
61
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПІСЕННИЙ СПАС"
Кількість балів
135
Бюджет
526895 гривень
Місце в рейтингу
62
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РУТЕНІЯ-УКРАЇНА"
Кількість балів
134
Бюджет
356330 гривень
Місце в рейтингу
63
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕПОРТЕР ПРО"
Кількість балів
131
Бюджет
447000 гривень
Місце в рейтингу
64
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РУХ СВІДОМИХ ГРОМАДЯН"
Кількість балів
128
Бюджет
488179.8 гривень
Місце в рейтингу
65
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ВСІ РАЗОМ!"
Кількість балів
127
Бюджет
600000 гривень
Місце в рейтингу
66
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЗАХИСТ ПРАВ МОЛОДІ ТА РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД"
Кількість балів
127
Бюджет
583170 гривень
Місце в рейтингу
67
ІГС
ВІННИЦЬКА МІСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НОКТЮРН"
Кількість балів
125
Бюджет
202655 гривень
Місце в рейтингу
68
ІГС
МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНА АСОЦІАЦІЯ"
Кількість балів
125
Бюджет
593400 гривень
Місце в рейтингу
69
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИЙ КЛУБ "ЮНИЙ ПРИКОРДОННИК"
Кількість балів
123
Бюджет
326540 гривень
Місце в рейтингу
70
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЕЗПЕКА ГРОМАДИ"
Кількість балів
123
Бюджет
762056 гривень
Місце в рейтингу
71
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНИЙ ТРЕНУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР - ПРОСТІР БЕЗПЕКИ"
Кількість балів
122
Бюджет
560280 гривень
Місце в рейтингу
72
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РУХ СВІДОМИХ ГРОМАДЯН"
Кількість балів
122
Бюджет
380388.4 гривень
Місце в рейтингу
73
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДІЯСЛОВА"
Кількість балів
122
Бюджет
588156 гривень
Місце в рейтингу
74
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНА ІНІЦІАТИВА"
Кількість балів
117
Бюджет
219862 гривень
Місце в рейтингу
75
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПОРТИВНИЙ КОРПУС МИКОЛАЇВ"
Кількість балів
116
Бюджет
255500 гривень
Місце в рейтингу
76
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА ВОЇНІВ АТО"
Кількість балів
115
Бюджет
444822 гривень
Місце в рейтингу
77
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИЙ КЛУБ "ЮНИЙ ПРИКОРДОННИК"
Кількість балів
113
Бюджет
253456 гривень
Місце в рейтингу
78
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НЕДЕРЖАВНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР "УКРАЇНСЬКІ СТУДІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
Кількість балів
113
Бюджет
405190 гривень
Місце в рейтингу
79
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИЙ КЛУБ "ЮНИЙ ПРИКОРДОННИК"
Кількість балів
110
Бюджет
505823 гривень
Місце в рейтингу
80
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПІЛКА УЧАСНИКІВ АТО НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ"
Кількість балів
101
Бюджет
500000 гривень
Місце в рейтингу
81
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНИЙ РУХ ЖИТОМИРЩИНИ"
Кількість балів
100
Бюджет
254262 гривень
Місце в рейтингу
82
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЧИСТЕ ПОЛЕ"
Кількість балів
100
Бюджет
436016 гривень
Місце в рейтингу
83
ІГС
ЦЕНТР ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ
Кількість балів
96
Бюджет
499499.6 гривень
Місце в рейтингу
84
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПОРТИВНИЙ КОРПУС МИКОЛАЇВ"
Кількість балів
94
Бюджет
560853 гривень
Місце в рейтингу
85
ІГС
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ "ГЕРОНА"
Кількість балів
94
Бюджет
623981 гривень
Місце в рейтингу
86
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІДРОДЖЕННЯ ТА РОЗБУДОВА МІСТА КОСТЯНТИНІВКА"
Кількість балів
87
Бюджет
541000 гривень
Я-Патріот
Учасник
Місце в рейтингу
87
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДОБРО.ДІЯ"
Кількість балів
81
Бюджет
549472.6 гривень
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux