Формування української громадянської ідентичності у молоді з ментальною інвалідністю
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
8. Формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність).
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Створити умови для формування національної ідентичності у молоді з ментальними порушеннями шляхом виявлення сучасних уявлень цільової групи про суспільно-державні цінності (самобутність, воля, соборність, гідність), розроблення, апробації і поширення інформаційного пакету у форматі легкого читання «Я – українець, я – українка», тематичних методичних рекомендацій для фахівців, серії тематичних тренінгів та патріотичних наметових таборів.
Актуальність програми
Молодь з ментальними порушеннями (з інвалідністю внаслідок психосоціальних та інтелектуальних порушень, далі - скорочено молодь з МП) виключена з життя місцевих громад, здебільшого не має змоги отримувати патріотичне виховання, мало задумується над тими суспільно-державними цінностями, на яких базується світогляд пересічних молодих українців. Знання, здобуті під час вивчення шкільних курсів із суспільних наук, втрачаються через схильність молодої людини забувати і втрачати навички. А реабілітаційні установи та заклади із надання соціальних послуг, що здебільшого є місцем соціалізації молоді з МП, фокусують увагу на прикладних знаннях та навичках, як-от, самообслуговування, безпечна поведінка, працетерапія. Актуальним завданням є не лише сприяння в усвідомленні молодою людиною з МП базових суспільно-державних цінностей та відновлення своєї національної ідентифікації, але і інклюзія в суспільні політичні рухи, заходи, ініціативи. Для цього молодих людей треба навчити і наснажити, відповідну методику буде розроблено, апробовано і поширено по всіх профільних закладах України.
Очікувані результати
Короткострокові
Описані (в т.ч. у форматі легкого читання) уявлення молоді з МП про суспільно-державні цінності. Інформаційний пакет у форматі легкого читання «Я – українець, я – українка» (500 примірників). Методичні рекомендації для фахівців "Особливості формування української громадянської ідентичності у молоді з МП. Підготовлені 100 волонтерів для ролі тьюторів. Навчені 100 осіб з МП завдяки тренінгам (10 груп по 3 тренінги). Розроблена і апробована методика 3 патріотичних інклюзивних наметових таборів.
Показати повний опис
Довгострокові
Подальше зміцнення патріотичного свідогляду в української молоді завдяки його поширенню на всі категорії молоді, утому числі і на молодь з МП. Інклюзія молоді з МП до суспільного життя на рівні суспільно-державних цінностей.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Виготовлено, поширено 500 копій інфо-пакетів у форматі легкого читання "Я - українець, я - українка". Розроблено, поширено в Інтернеті серед 3000 фахівців Методичні рекомендації "Особливості формування української громадянської ідентичності у молоді з МП". Підготовлено 100 волонтерів для ролі тьюторів. Навчені 100 осіб з МП завдяки он-лайн тренінгам (10 груп по 3 тренінги). Проведено 3 патріотичних інклюзивних наметових табори - 24 особи з МП підготовлено як тренери "рівний-рівному".
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Описано уявлення молоді з МП про суспільні цінності (виявлено у 10 он-лайн дебатах з відібраними групами самоадвокатів з МП з 10 регіонів), розроблено методрекомендації для навчання молоді з для формування громадської ідентичності гендерних ролей, продемонстровано приклад залучення волонтерів-тьюторів для тематичних навчальних заходів, розроблено і поширено програми тематичного навчання волонтерів, молоді з МП для поширення цінностей "рівний-рівному", патріотичних інклюзивних таборів.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Дебати про уявлення молоді з МП щодо суспільно-державні цінності (онлайн, 10 сесій: 100 осіб з МП і 100 волонтерів з 10 регіонів, 10 представників відібраних НДО)
Всього учасників (з них жінок)
210 (180) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
100 (60) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
12 (10) осіб
Захід
Розроблення і поширення методрекомендацій через мережу Інтернет
Всього учасників (з них жінок)
3000 (2000) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
35 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
15 (10) осіб
Захід
Конкурсний відбір партнерських НДО з 10 регіонів для участі в проекті
Всього учасників (з них жінок)
110 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
100 (55) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
5 (3) осіб
Захід
Відбір і навчання волонтерів для виконання ролі тьюторів молоді з інвалідністю під час навчання
Всього учасників (з них жінок)
100 (70) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
3 (2) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
3 (2) осіб
Захід
Тренінги для молоді з МП щодо суспільно-державних цінностей (10 груп слухачів (10 осіб з МП і 10 волонтерів) по 3 тренінги кожна, усього 30 тренінгів)
Всього учасників (з них жінок)
200 (180) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
100 (55) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
3 (2) осіб
Захід
Поширення інформаційних пакетів "Я - українець, я - українка" у форматі дегкого читання
Всього учасників (з них жінок)
500 (380) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
300 (160) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (7) осіб
Захід
Інклюзивні патріотичні наметові табори
Всього учасників (з них жінок)
30 (16) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
24 (12) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2 (1) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Молодь з ментальними порушеннями – з інвалідністю внаслідок інтелектуальних і психічних порушень - віком 18-35 років. Фахівці і фахівчині, які надають реабілітаційні і соціальні послуги цільовій групі у комунальних та недержавних закладах. Волонтери (студентська молодь), залучені до діяльності на користь молоді з ментальними порушеннями у якості тьюторів.
План реалізації програми
Етапи реалізації
1. Підготовка
Завдання
Створення методичної та організаційної бази проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
1.1. Конкурсний відбір 10 партнерських НДО з 10 регіонів, 1.2. 10 он-лайн дебатів для визначення уявлень молоді з МПщодо суспільно державних цінностей (за методологією фокус-груп) 1.3. Розроблення Методичних рекомендацій для фахівців 1.4. Розроблення і апробація Інформаційних пакетів у форматі легкого читання 1.5. Підготовка програм: тренінгів для молоді з МП, тренінгів для волонтерів, інклюзивних патріотичних таборів для молоді з МП
Строк реалізації етапу
15 квітня 2022 — 15 червня 2022
Відповідальний виконавець
Маруда Ольга
Етапи реалізації
2. Навчання і наснаження
Завдання
Із використанням створеної методичної і організаційної бази досягти головної цілі проєкту: наснажити молодь з МП на усвідомлення потреби власної національної ідентичності, визначення власних суспільно-державницьких цінностей та навчити розуміти і застосовувати ці цінності у власному житті
Опис заходів для здійснення етапу
2.1. Друк і поширення інформаційних пакетів 2.2. Проведення тренінгів для волонтерів (10 тренінгів) 2.3. Проведення тренінгів для молоді з МП за участі волонтерів - тьюторів (по 3 тренінги для 10 груп по 10 осіб з МП та 10 волонтерів, за результатами - 10 офлайн дебрифінгів на базі відібраних НДО. 2.4. Проведення 3 інклюзивних патріотичних таборів у групах по 8 молодих осіб з МП та 2 волонтерів: 1 табір "Моя Україна", 2табір "Я-громадянин / громадянка, 3табір "Мої права", по кожному розділу навчити учасників передавати знання за принципом "рівний-рівному".
Строк реалізації етапу
15 червня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Ольга Маруда
Етапи реалізації
3. Поширення результатів та підготовка до відтворення після проєкту
Завдання
Забезпечити широке інформування молоді з МП з усіх регіонів, фахової спільноти, активістів НДО про результати проєкту та наснажити їх на відтворення діяльності після проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
3.1. Інформування усіх комунальних установ України , які надають послуги молоді з МП, про результати проєкту та про можливість скористатися напрацьованими методичними матеріалами (електронні листи, рощсилання інформаційного пакету за запитами) 3.2. Підготовка та проведення фінального загальнонаціонального публічного ZOOM звіту з презентацією результатів та інформування
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2022 — 14 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Маруда Ольга, координатор
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Щотижневі публічні звіти про виконання проєкту на ФБ сторінці та Інстаграм сторінці "Джерел" і відібраних 10 НДО, (усього понад 100 постів), електронна розсилка до НДО та комунальних установ матеріалів, розроблених в рамках проєкту, прес-релізи з приводу 5 головних видів діяльності в рламках проєкту, залучення ЗМІ під час фінального публічного ZOOM звіту

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Проєктом будуть створені засади для подальшого проведення навачння для молоді з МП з питань суспільно-дердавницьких цінностей: інформаційні пакети для молоді у форматі легкого читання, методичні рекомендації для фахівців, програми для навчання молоді з МП, волонтерів для виконання ролі тьюторів під час навчання молоді, інклюзивних патріотичнихтаборів. Будуть також навчені керівники груп молоді, волонтери,а головне - 24 молоді особи з МП будуть навчені передавати свої знання із використанням принципу "рівний-рівному". Усі ці методичні доробки будуть поширені як серед 118 НДО, що працюють для молоді з МП, ьак і до комунальних установ (реабілітаційних центрів, відділень денного догляду, психоневрологічних інернатів).
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux