«Голос молоді з інтелектуальними порушеннями – як в Європі, проти інформаційної сегрегації»
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
6. Підвищення активної участі громадян в освітянській, науковій, управлінській діяльності через призму державотворення та підняття престижу України на світовому рівні.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Активізувати участь української молоді з інтелектуальними порушеннями, випускників допоміжних шкіл та інклюзивних закладів освіти, в суспільно-корисній діяльності із впливу на прийняття рішень органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, що безпосередньо стосується індивідуального планування майбутнього цих молодих людей, шляхом підготовки та виконання експертизи доступності офіційної інформації у 15 регіонах із застосуванням європейських методів та завдяки участі у адвокаційній кампанії мережі європейських організацій Inclusion Europe проти сегрегації - 2022.
Актуальність програми
Наразі молоді випускники допоміжних шкіл з інтелектуальними порушеннями (далі – ІП) на початку свого життєвого шляху після школи здебільшого не мають змоги брати участь у вирішенні важливих для себе питань як отримання групи інвалідності , отримання ІПР і направлення до реабілітаційної установи, направлення до закладу профосвіти, вибір сімейного лікаря і укладання з ним договору, звернення до сімейного лікаря при хворобі, планування підтриманого проживання та інших. Такі рішення місцева влада та батьки приймають без участі молодих людей. Випускники не знають, які рішення про їхнє життя ухвалює влада громади, де вони живуть, яку діяльність громадської організації, що представляє їхні інтереси, підтримує влада фінансово – вони не навчені писати проєктні заявки до Мінмолодьспорту і не мають уявлення про існування можливості висловити владі свою думку про рішення, які будуть визначати їхнє життя. На 31-му році незалежності продовжує правити стигма: за молодь з ІП рішення приймають «дорослі» - влада , фахівці соцслужб, лікарі, батьки, керівники НДО. Починається практика «заміщеного прийняття рішень» з інформаційних бар’єрів. Ніхто досі не турбується про забезпечення доступності інформації у відповідності до права молодої людини з ІП на безбар’єрний доступ до інформації, передбаченого статтею 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Пора запроваджувати доступну інформацію у форматі легкого читання для молоді з ІП, готуючи нову долю для молодих випускників допоміжних шкіл.
Очікувані результати
Короткострокові
1. Вивчені, описані і поширені європейські методи забезпечення доступності інформації для молоді з ІП, що будуть застосовуватися європейською мережею Inclusion Europe у ході адвокаційної кампанії 2022 із протидії сегрегації молоді з ІП. 2. Виявлені, описані і поширені очікування законних представників молоді з ІП про можливу участь молодих людей з ІП у прийнятті рішень стосовно їхнього майбутнього та процедур такої участі, зокрема, у експертизі доступності офіційної інформації (90 закон.предста)
Показати повний опис
Довгострокові
1. Створені передумови для більш широкого запровадження системи участі молоді з ІП у прийнятті рішень владою, якщо ці рішення безпосередньо їх стосуються, на виконання пункту 3 статті 4 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. 2. Запровадження формату легкого читання в системі офіційної прямої (без посередників) асистованої комунікації влади з молоддю з ІП в рамках виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Відібрано та навчено 90 тестувальників офіційних інформаційних повідомлень з числа молоді з інтелектуальними порушеннями, 90 волонтерів з числа студентів профільних ВНЗ, підготовлених до виконання ролі індивідуальних тьюторів, виявлено думку 90 законних представників молоді з ІП про перспективи їхньої участі у прийнятті рішень стосовно власного життя, поширено розроблені методики серед 118 профільних НДО та комунальних установ, поінформовано 78 НДО з 39 країн Європи.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Виявлені очікування законних представників молоді з ІП про участь молоді з ІП у прийнятті рішень про їх майбутнє та процедур участі. Вивчені і описані європейські методи забезпечення доступності інформації для молоді з ІП. Підготовлені та апробовані навчальні програми для (1)відбору і підготовки молоді з ІП до тестування доступності інформації (2)волонтерів-студентів, для ролі тьюторів при проведенні експертизи доступності інформації молоддю з ІП; (3) координаторів груп із проведення експертизи
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Вивчення, опис і поширення європейських методів забезпечення доступності інформації для молоді з ІП від Inclusion Europe
Всього учасників (з них жінок)
5000 (4000) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
2500 (1300) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (140) осіб
Захід
Опитування законних представників молоді з ІП щодо їхніх очікувань про їх можливу участі у прийнятті рішень стосовно свого майбутнього та процедур такої участі.
Всього учасників (з них жінок)
90 (80) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (18) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Підготовка і поширення трьох навчальних програм (1) відбору і підготовки тетувальників доступності офіційної інформації з числа молоді з ІП (2) волонтерів з числа студентської молоді для виконання ролі індивідуальних тьюторів під час експертизи доступності інформації молоддю з ІП; (3) координаторів груп із проведення експертизи доступності офіційної інформації для молоді з ІП
Всього учасників (з них жінок)
5000 (4000) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
2500 (1300) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (140) осіб
Захід
Відбір і навчання 90 тестувальників доступності офіційної інформації з числа молоді з ІП, проведення експертизи офіційних повідомлень влади щодо їх власного майбутнього
Всього учасників (з них жінок)
90 (50) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
90 (50) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
5 (5) осіб
Захід
Відбір, навчання волонтерів з числа студентської молоді та виконання ними функцій індивідуальних тьюторів у ході експертизи доступності офіційної інформації для молоді з ІП
Всього учасників (з них жінок)
90 (70) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
5 (4) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
5 (4) осіб
Захід
Підготовка 15 координаторів груп із проведення експертизи доступності офіційної інформації для молоді з ІП (рекомендовані 15 НДО з 15 регіонів), навчання ними волонтерів і тестувальників, координування експертизи.
Всього учасників (з них жінок)
15 (13) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
2 (2) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Поширення досвіду застосування європейських методик експертизи інформаційної доступності серед 118 профільних НДО і комунальних закладів, колективи яких є членами ВГО «Коаліція», а також серед інших сервісних агенцій для молоді з інтелектуальними порушеннями.
Всього учасників (з них жінок)
5000 (4000) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
2500 (1300) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (140) осіб
Захід
Інформування 78 НДО-партнерів з 39 країн Європи, які так само як і ВГО «Коаліція» є членами міжнародної мережевої організації Inclusion Europe, про хід та досягнення кампанії проти бар’єрів у доступі до офіційної інформації для молоді з ІП в Україні як складової європейської кампанії із протидії сегрегації – 2022.
Всього учасників (з них жінок)
10000 (7000) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
3000 (1500) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
1.Молоді люди з легкими інтелектуальними порушеннями, випускники допоміжних шкіл та інклюзивних закладів освіти, які вміють читати і можуть виконати експертизу доступності інформації. 2.Студентська молодь – потенційні волонтери проекту. 3.Батьки та законні представники молоді з ІП. 4.Активісти 15 НДО – координатори груп із проведення експертизи доступності офіційної інформації для молоді з ІП.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Методичне забезпечення
Опис заходів для здійснення етапу
1.Вивчення, опис і поширення європейських методів забезпечення доступності інформації для молоді з ІП від Inclusion Europe 2.Опитування законних представників молоді з ІП щодо їхніх очікувань про їх можливу участі у прийнятті рішень стосовно свого майбутнього та процедур такої участі. 3. Підготовка і поширення трьох навчальних програм (1) відбору і підготовки тетувальників доступності офіційної інформації з числа молоді з ІП (2) волонтерів з числа студентської молоді для виконання ролі індивідуальних тьюторів під час експертизи доступності інформації молоддю з ІП; (3) координаторів груп із проведення експертизи доступності офіційної інформації для молоді з ІП
Строк реалізації етапу
18 січня 2022 — 18 березня 2022
Відповідальний виконавець
1. Клепець Юлія, координатор проєкту 2. Ус Анастасія, Білоніжка Степанія, дослідники 3. Кравченко Раїса, експертка
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Досягнення основних завдань проєкту – залучення молоді з ІП до екпертизи доступності офіційної інформації
Опис заходів для здійснення етапу
1.Відбір і навчання 90 тестувальників доступності офіційної інформації з числа молоді з ІП, проведення експертизи офіційних повідомлень влади щодо їх власного майбутнього 2.Відбір, навчання волонтерів з числа студентської молоді та виконання ними функцій індивідуальних тьюторів у ході експертизи доступності офіційної інформації для молоді з інтелектуальними порушеннями 3. Підготовка 15 координаторів груп із проведення експертизи доступності офіційної інформації для молоді з ІП (рекомендовані 15 НДО з 15 регіонів), навчання ними волонтерів і тестувальників, координування експертизи.
Строк реалізації етапу
18 лютого 2022 — 17 липня 2022
Відповідальний виконавець
1-2. Клепець Юлія, координатор проєкту 3. Майорова Надія, тренерка
Етапи реалізації
Фіналізація і поширення результатів
Завдання
Поширення результатів проєкту серед профільних українських НДО та комунальних установ та серед європейських партнерів
Опис заходів для здійснення етапу
1.Поширення досвіду застосування європейських методик експертизи інформаційної доступності серед 118 профільних НДО і комунальних закладів, колективи яких є членами ВГО «Коаліція», а також серед інших сервісних агенцій для молоді з інтелектуальними порушеннями через ZOOM нараду, мережеве повідомлення електронною поштою та Вайбером та Інтернет. 2.Інформування 78 НДО-партнерів з 39 країн Європи, які так само як і ВГО «Коаліція» є членами міжнародної мережевої організації Inclusion Europe, про хід та досягнення кампанії проти бар’єрів у доступі до офіційної інформації для молоді з ІП в Україні як складової європейської кампанії із протидії сегрегації – 2022 через спеціальне повідомлення англійською на сайті Inclusion Europe та спеціальний інформаційний лист для 78 організацій з 39 країн Європи.
Строк реалізації етапу
18 квітня 2022 — 17 липня 2022
Відповідальний виконавець
1. Клепець Юлія, координаторка проєкту, Кравченко Раїса, експертка, Майорова Надія, тренерка. 2. Кравченко Раїса, експертка, перекладачка
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Здебільшого буде відбуватися Інтернет інформування протягом терміну виконання проєкту: два сайти ВГО «Коаліція» – у форматі легкого читання samoadvokaty.in.ua та сайт для фахівців і законних представників Prosto-Pro.com.ua, веб сторінки організацій-партнерів проєкту, Фейсбук сторінки ВГО «Коаліція» та 118 ГОІ та сервісних агенцій. Місцеві ЗМІ, телебачення, радіо. Результати проєкту і його продукти будуть представлені на всеукраїнських та місцевих заходах ВГО «Коаліція». 

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
У ході виконання проєкту будуть зроблені первинні інвестиції для подальшого самостійного виконання 15-ми громадськими організаціями з 15 регіонів експертизи доступності інформації для молоді з інтелектуальними порушеннями: буде зроблено огляд європейських методик найпотужнішої європейської мережі, яка охоплює 39 країн і визначає пріоритети в галузі залучення молоді з ІП, у тому числі і до управлінських процесів із їхньої участі у прийнятті рішень, буде підготовлено 90 тестувальників інформації, 90 волонтерів, 15 координаторів експертизи доступності офіційних інформаційних повідомлень. За потреби кожна з 15 НДО будуть виконувати відповідну експертизу, потреба в якій визначена статтями 9 та 33 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux