Конкурс з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2022 році
Короткий опис
Конкурс проектів молодіжних та дитячих громадських організацій
Статус
Активний
Оголошення конкурсу
09 грудня 2021 року
Прийом заявок
до 26 січня 2022, до 00:00
Період проведення
лютий 2022
Сфера конкурсу
молодіжна сфера
розвиток молодіжного та дитячого громадського руху
Умови конкурсу

На виконання обласної цільової програми ,,Молодь Тернопільщини” на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 26 травня 2021 року № 184, та відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (зі змінами), з метою реалізації державної політики з питань молоді щодо надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям у 2022 році для реалізації проектів, спрямованих на соціальне становлення та розвиток молоді

 

Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської обласної державної адміністрації

оголошує конкурс з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2022 році.


Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних завдань:

1. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою:

1) розвитку серед молоді громадянських компетентностей (у тому числі формування розуміння потреби у навчанні протягом життя, критичного мислення, готовності та вміння діяти самостійно, знати і відстоювати свої права, вміння швидко адаптуватися до нових умов, нести відповідальність за свої дії та власне життя, об’єктивно оцінювати і реагувати на нові виклики, приймати рішення, керувати емоціями, розв’язувати проблеми, висловлювати і логічно обґрунтовувати власну думку, розвиток медіаграмотності, лідерства, утвердження принципів доброчесності і антикорупційних принципів, посилення відповідального ставлення до навколишнього природнього середовища тощо);

2) свідомого вибору життєвого шляху молоді, її ознайомлення з процесами державотворення, механізмами функціонування і взаємодії інститутів політичної системи, діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, професійного та кар’єрного розвитку в України, популяризації роботи в креативних індустріях, формування культури підприємництва (у тому числі соціального), стимулювання до відкриття власної справи, вивчення STEM та STEAM-дисциплін;

3) формування у молоді свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я, сприяння гармонійному психічному розвитку, збереженню репродуктивного здоров'я, культури безпеки життєдіяльності, запобігання виникненню соціально небезпечних захворювань та різних форм залежності, розвитку неформальних спортивних рухів, вуличних тренувань і фізичної культури;

4) посилення відповідального ставлення молоді до планування сім’ї та відповідального батьківства;

5) реінтеграції та соціалізації молоді, забезпечення рівних умов для різних груп молоді, у першу чергу для молоді з інвалідністю, взаємодія з українською молоддю діаспори, поширення толерантності і солідарності, запобігання стереотипам.

2. Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді.

3. Активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень.

Деталі щодо реалізації пріоритетних завдань визначені пунктами 1–3 напрямів діяльності та заходів, обласної цільової програми ,,Молодь Тернопільщини” на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 26 травня 2021 року № 184.

Проекти спрямовуються на такі види діяльності:

проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, змагань, у тому числі комп’ютерних, зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, зльотів, марафонів, походів, зборів-походів, концертів;

видання інформаційних і методичних матеріалів;

виготовлення та розміщення соціальних фільмів, роликів, соціальної реклами.

Конкурсні пропозиції можуть подавати молодіжні та дитячі громадські організації та їх відокремлені підрозділи, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

Громадська організація може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції подаються уповноваженою особою учасника конкурсу накладенням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, після накладення якого така конкурсна пропозиція не підлягає внесенню змін.

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Електронна система проведення конкурсу під час реєстрації конкурсної пропозиції автоматично присвоює їй унікальний код реєстрації в системі.

Присвоєння унікального коду реєстрації означає, що організатор конкурсу отримав конкурсну пропозицію, про що учаснику конкурсу повідомляється в особистому кабінеті в електронній системі проведення конкурсу, а також листом на адресу електронної пошти, зазначену під час реєстрації в електронній системі проведення конкурсу.

Проект та кошторис витрат, подані на конкурс, повинні відповідати вимогам, нормам та термінам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Порядком реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 р. № 808, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за № 453/28583 (зі змінами).

Враховуючи норми Бюджетного кодексу України щодо забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, максимальна сума фінансової підтримки одного проекту за рахунок коштів обласного бюджету не може перевищувати 50 тис. грн.

Конкурсні пропозиції можуть бути подані через електронну систему проведення конкурсу з дня опублікування оголошення до 00:00 11 січня 2022 року.

Організатор конкурсу має право продовжити строк подання конкурсних пропозицій на строк до 15 календарних днів, а у разі неподання жодної конкурсної пропозиції – на строк до одного місяця.

Контактні дані для отримання додаткової інформації: відділ молоді та іміджевих проектів управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської обласної державної адміністрації, телефони:

(0352) 52-25-70, 23-59-77.

Конкурс буде завершено протягом 15 днів після затвердження обласного бюджету на 2022 рік.

Посилання на нормативно-правові акти:

обласна цільова програма ,,Молодь Тернопільщини” на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від 26 травня 2021 року № 184: https://cutt.ly/qYWRnfh

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 "Про ефективне використання державних коштів": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2016-%D0%BF#Text

Порядок реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 р. № 808, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за №453/28583 (зі змінами): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0453-16#Text

Організатор конкурсу
УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ІМІДЖЕВИХ ПРОЕКТІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Рівень виконання
Тернопільська обл.
Адміністративно-територіальний рівень виконання
Обласний
Формат проведення конкурсу
Проєкт
Хто може брати участь у конкурсі
Молодіжні та дитячі громадські організації та їх відокремлені підрозділи, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу
Цільова аудиторія
Молодь та діти
Контактні дані
Назва підрозділу
Відділ молоді та іміджевих проектів управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської обласної державної адміністрації
Телефон
380352522570
380352235977
Електронна адреса
mail.molod@te.gov.ua
Час звернення
09:00 - 16:00
Обідня перерва
13:00 - 13:45
Примітки
Крім святкових та вихідних днів. У п'ятницю: з 9 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. У дні напередодні святкових робочий день закінчується на годину раніше.
Конкурсна комісія
Качурівська Оксана Романівна
Член конкурсної комісії
ЧЕРКАШИН МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Член конкурсної комісії
Гавриляк Михайло Васильович
Член конкурсної комісії
АБРАМ'ЮК СВЯТОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ
Член конкурсної комісії
Марцинкевич Василь Іванович
Член конкурсної комісії
МИЛИЙ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ
Член конкурсної комісії
Човган Андрій Анатолійович
Голова конкурсної комісії
Шевчук Уляна Мирославівна
Член конкурсної комісії
Баранова Уляна Юріївна
Член конкурсної комісії
Ляхоцький Арсен Іванович
Секретар конкурсної комісії
ВОЛОХАТИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Член конкурсної комісії
Таймлайн конкурсу
Збір заявок
09 грудня 2021 - 26 січня 2022
Оцінювання за одним критерієм
26 січня 2022 - 31 січня 2022
Публічний захист та оцінювання за чотирма критеріями
01 лютого 2022 - 05 лютого 2022
Визначення переможців
06 лютого 2022 - 15 лютого 2022
Реалізація
16 лютого 2022 - 31 грудня 2022
Документи конкурсу
Оголошення про конкурс
application/pdf
Завантажено: 09 грудня 2021 року
Наказ про продовження строку подання пропозицій
application/pdf
Завантажено: 05 січня 2022 року
Рішення 1 конкурсної комісії
application/pdf
Завантажено: 01 лютого 2022 року
Рішення 2 конкурсної комісії
application/pdf
Завантажено: 01 лютого 2022 року
Наказ про внесення змін до складу конкурсної комісії
application/pdf
Завантажено: 01 лютого 2022 року
Рішення 1 конкурсної комісії від 03.02.2022
application/pdf
Завантажено: 04 лютого 2022 року
Рішення 1 конкурсної комісії від 18.02.2022
application/pdf
Завантажено: 21 лютого 2022 року
Рішення 2 конкурсної комісії від 18.02.2022
application/pdf
Завантажено: 21 лютого 2022 року
Проєкти
Проєкт подано
23 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220123-2894
Бюджет
48950 гривень
БИТВА ІНТЕЛЕКТІВ
Не допущено
Проєкт подано
23 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220117-2828
Бюджет
49915 гривень
Проєкт подано
24 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220113-2805
Бюджет
45536 гривень
Проєкт подано
24 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220124-2937
Бюджет
49660 гривень
Проєкт подано
24 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220124-2942
Бюджет
49300 гривень
Знай наших
Не допущено
Проєкт подано
25 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220124-2902
Бюджет
49000 гривень
ЕРУДИТ+
Не допущено
Проєкт подано
25 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220124-2943
Бюджет
49915 гривень
Проєкт подано
25 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220125-2958
Бюджет
44300 гривень
Проєкт подано
25 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220125-2956
Бюджет
49880 гривень
Проєкт подано
25 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220125-2955
Бюджет
37541 гривень
Проєкт подано
25 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220125-2962
Бюджет
37850 гривень
Переможці конкурсу
Місце в рейтингу
1
ІГС
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОКРУГА МОЛОДІЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ПЛАСТ- НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
193
Бюджет
49300 гривень
Місце в рейтингу
2
ІГС
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЦЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АСОЦІАЦІЇ ТРУДОВИХ ОБ'ЄДНАНЬ МОЛОДІ УКРАЇНИ"
Кількість балів
187
Бюджет
37850 гривень
Місце в рейтингу
3
ІГС
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЦЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АСОЦІАЦІЇ ТРУДОВИХ ОБ'ЄДНАНЬ МОЛОДІ УКРАЇНИ"
Кількість балів
184
Бюджет
45536 гривень
Місце в рейтингу
4
ІГС
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОКРУГА МОЛОДІЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ПЛАСТ- НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
184
Бюджет
49660 гривень
Місце в рейтингу
5
ІГС
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЦЕВА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "АСОЦІАЦІЇ ТРУДОВИХ ОБ'ЄДНАНЬ МОЛОДІ УКРАЇНИ"
Кількість балів
169
Бюджет
44300 гривень
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux