Обласний конкурс з визначення проєктів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2022 році
Короткий опис
Конкурс проєктів з національно-патріотичного виховання
Статус
Відмінений
Оголошення конкурсу
19 січня 2022 року
Прийом заявок
до 21 лютого 2022, до 12:00
Період проведення
березень 2022
Сфера конкурсу
сфера національно-патріотичного виховання
Умови конкурсу

На виконання Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 02 червня 2021 року № 154, та відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049 (зі змінами), з метою реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання та надання підтримки громадським організаціям у 2022 році для реалізації проектів національно-патріотичного виховання Управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації оголошує конкурс з визначення проєктів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2022 році.

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних завдань: 1. Підвищення ролі української мови як національної цінності та важливого атрибута національної ідентичності, подолання мовно-культурної меншовартості українців;
 2. Популяризація та збереження культурної спадщини та культурних цінностей України;
 3. Сприяння утвердженню сімейних цінностей та активне залучення сім’ї до процесу національно патріотичного виховання;
 4. Підвищення рівня знань про видатних осіб українського державотворення, борців за незалежність України шляхом проведення заходів національно-патріотичного спрямування, в тому числі приурочених до державних свят;
 5. Збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України;
 6. Підвищення активної участі громадян в освітянській, науковій, управлінській діяльності через призму державотворення та підняття престижу України на світовому рівні;
 7. Формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність).

Проекти спрямовуються на такі види діяльності:

проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, зборів, зборів-походів, семінарів-тренінгів, тренінгів, олімпіад, таборів, вишколів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, зльотів, марафонів, походів, концертів тощо, розроблення та поширення інформаційних та візуальних матеріалів, соціальної реклами та методичних рекомендацій.

Реалізація проєкту повинна здійснюватися на території Рівненської області і цільовою аудиторією проєкту має бути населення Рівненської області.

Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського суспільства, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс декілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції подаються уповноваженою особою учасника конкурсу з накладенням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, після накладення якого така конкурсна пропозиція не підлягає внесенню змін.

Для участі у конкурсі інститути громадянського суспільства повинні подати конкурсну документацію, підготовлену українською мовою: 1. Заявку на участь у конкурсі відповідно до визначеної форми (додаток 1);
 2. Опис програми (проєкту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) (додаток 2). Опис програми (проєкту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;
 3. Листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу);
 4. Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

До участі у конкурсі не допускається або знімається з подальшої участі у ньому інститут громадянського суспільства, коли він: • перебуває в стані ліквідації;
 • подає недостовірну інформацію про свою діяльність та організаційну спроможність реалізувати програму;
 • не забезпечив гарантії залучення додаткового фінансування для реалізації проекту програми;
 • подав офіційний лист про відкликання своєї конкурсної документації;
 • подав конкурсну документацію після встановленого терміну;
 • не в повному обсязі або не відповідно до визначеної форми подав конкурсну документацію.

В рамках конкурсу не будуть фінансуватися: • виплата заробітної плати, оплата праці залучених спеціалістів;
 • придбання основних засобів.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Проект та кошторис витрат, подані на конкурс, повинні відповідати вимогам, нормам та термінам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Порядком реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 року № 808 (зі змінами).

Максимальна сума фінансової підтримки одного проекту за рахунок коштів обласного бюджету не може перевищувати 60 тис. грн. при максимально можливому обсязі бюджетного фінансування проєкту в 85% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту. Громадська організація здійснює свій внесок у реалізацію проекту в розмірі не менше 15% від загального кошторису проекту.

Конкурсні пропозиції можуть бути подані через електронну систему проведення конкурсу з дня опублікування оголошення до 12:00 21 лютого 2022 року.

Пропозиції просимо подавати заздалегідь для уникнення можливих помилок в тому числі технічних зі сторони електронної системи проведення конкурсу.

Контактні дані для отримання додаткової інформації: відділ у справах молоді та національно-патріотичного виховання управління у справах молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації:

тел. (0362) 695-395, Богдан КОРЕЙКО


Посилання на нормативно-правові акти: • обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання у Рівненській області на 2021-2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 02 червня 2021 року № 154: https://ror.gov.ua/rishennya-oblasnoyi-radi-8-sklikannya/154-pro-oblasnu-cilovu-socialnu-programu-nacionalno-patrioti-1623057662
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 "Про ефективне використання державних коштів": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2016-%D0%BF#Text
 • Порядок реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 року № 808, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за №453/28583 (зі змінами): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0453-16#Text
Організатор конкурсу
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Рівень виконання
Рівненська обл.
Адміністративно-територіальний рівень виконання
Обласний
Формат проведення конкурсу
Проєкт
Хто може брати участь у конкурсі
Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського суспільства, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу
Цільова аудиторія
Населення Рівненської області
Контактні дані
Назва підрозділу
Відділ у справах молоді та національно-патріотичного виховання
Телефон
380362695395
380686778082
Електронна адреса
konkursnpvrv@ukr.net
Час звернення
10:00 - 16:00
Обідня перерва
13:00 - 14:00
Примітки
Крім святкових та вихідних днів. У п'ятницю: з 10 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. У дні напередодні святкових робочий день закінчується на годину раніше.
Конкурсна комісія
ЧИГИР НАТАЛІЯ ГЕННАДІЇВНА
Голова конкурсної комісії
КОРЕЙКО БОГДАН ВІТАЛІЙОВИЧ
Секретар конкурсної комісії
ДАВИДЮК ТАРАС ДМИТРОВИЧ
Член конкурсної комісії
ГАВРИЛЮК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Член конкурсної комісії
Гребенюк Олександр Володимирович
Член конкурсної комісії
СКЛЯР ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА
Член конкурсної комісії
Парчук Леся Петрівна
Член конкурсної комісії
Таймлайн конкурсу
Збір заявок
19 січня 2022 - 21 лютого 2022
Оцінювання за одним критерієм
21 лютого 2022 - 25 лютого 2022
Публічний захист та оцінювання за чотирма критеріями
28 лютого 2022 - 04 березня 2022
Визначення переможців
07 березня 2022 - 09 березня 2022
Реалізація
10 березня 2022 - 25 листопада 2022
Документи конкурсу
Оголошення про конкурс
application/pdf
Завантажено: 19 січня 2022 року
Наказ про тимчасове припинення проведення конкурсу
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Завантажено: 24 лютого 2022 року
Архівування конкурсу від 01.09.2023 року
application/pdf
Завантажено: 01 вересня 2023 року
Проєкти
Проєкт подано
17 лютого 2022 року
Номер проєкту
№ 20220208-3022
Бюджет
76950 гривень
Проєкт подано
17 лютого 2022 року
Номер проєкту
№ 20220131-2995
Бюджет
24176 гривень
Проєкт подано
18 лютого 2022 року
Номер проєкту
№ 20220217-3061
Бюджет
59720 гривень
Проєкт подано
18 лютого 2022 року
Номер проєкту
№ 20220218-3068
Бюджет
70300 гривень
Проєкт подано
18 лютого 2022 року
Номер проєкту
№ 20220217-3055
Бюджет
71675 гривень
Проєкт подано
19 лютого 2022 року
Номер проєкту
№ 20220210-3030
Бюджет
88885 гривень
Проєкт подано
21 лютого 2022 року
Номер проєкту
№ 20220218-3062
Бюджет
70075 гривень
Проєкт подано
20 лютого 2022 року
Номер проєкту
№ 20220220-3077
Бюджет
65950 гривень
Проєкт подано
21 лютого 2022 року
Номер проєкту
№ 20220218-3069
Бюджет
66420 гривень
Проєкт подано
21 лютого 2022 року
Номер проєкту
№ 20220221-3090
Бюджет
47500 гривень
Проєкт подано
21 лютого 2022 року
Номер проєкту
№ 20220219-3074
Бюджет
70350 гривень
Проєкт подано
20 лютого 2022 року
Номер проєкту
№ 20220219-3075
Бюджет
69407 гривень
Проєкт подано
21 лютого 2022 року
Номер проєкту
№ 20220221-3088
Бюджет
71000 гривень
Проєкт подано
21 лютого 2022 року
Номер проєкту
№ 20220221-3086
Бюджет
76720 гривень
Проєкт подано
18 лютого 2022 року
Номер проєкту
№ 20220217-3060
Бюджет
73150 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2022 року
Номер проєкту
№ 20220124-2929
Бюджет
67840 гривень
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux